Ikke selg Dronning Sonjas plass!

Kommentarer

#7

Stedet bør i sin helhet være i offentlig eie. Som offentlig plass er den en del av innbyggernes eie og arv og har stort utviklingspotensial som anvendelig byrom. Uten større bygg bevares Brosundets "egenart" og popularitet.

Børre Thorsen (Ålesund, 2020-12-11)

#19

Der må det være en fin uteplass/grøntområde/ Ett bygg vil ødelegge utsikten.

Sonja Olsen (Ålesund, 2020-12-11)

#26

Vi trenger en ubygd plass i sentrum! Kommuna må finne en annen måte og få inn penger på!

Marianne Siem (Ålesund, 2020-12-11)

#28

Jeg syns Dronningens plass bør få stå. For det andre er bygget som er planlagt stygt. Ålesund trenger sånne åpne lommer som Dronningens plass, plant heller noen trær å lag det litt grønt og koselig ❤️

Ann Sofie Anthonsen (Svorkmo, 2020-12-11)

#49

Behold området åpent ca slik det er.

Kurt Ellefsen (Ålesund, 2020-12-11)

#61

Plassen bør være åpen og til nytte for alle.

Per Arne Orloff (Ålesund, 2020-12-12)

#63

Ta vare på byen. La vi beholde grønne lunger og åpne plasser. Ikke raser byen mere nå.

Egil Refsnes (Blomsterv.1b, 6017 Ålesund , 2020-12-12)

#69

Dette området kan utbedres til en vakker perle ved sundet...

Ann-Christin Knudsen (Ålesund , 2020-12-12)

#75

Det er en viktig sak for kommunen og dens innbyggere.

Åshild Bae (Vatne, 2020-12-12)

#79

Ålesund er snart ingen fin by lenger.

Sissel Holand (Ålesund, 2020-12-12)

#87

Vi trenger åpning ut til sjøen- kan ikke stenge ute sjøen og lyset. Det er sjøen og havet som gjør Ålesund til en by å leve i.

Anne Johansen (Ålesund, 2020-12-12)

#89

Ønsker ikke høye bygg som ødelegger det vakre unike preget som Ålesund har!! Innbyggere såvel som turister elsker byen slik den er, bygg videre på nærhet til sjøen og BEVAR utsikten og luftigheten!!

Susanne Harrington (Ålesund, 2020-12-12)

#93

Utsikt til Ålesunds vakre varemerke, Ålesundet/Brosundet må ikke dekkes til av flere bygninger. Bør opprustes til aktivitet-/parkområde.

Gunvor Hagen Wolstad (Ålesund, 2020-12-12)

#97

Dronning Sonjas plass må fortsatt være i kommunens eie. At man snart må sitte på kaikanten for å kunne se vann i byen vår er helt uholdbart! Området har allerede en liten grønn flekk, gjestehavn og nydelig utsikt mot Ålesundet og bebyggelsen mot nord. Bygg videre på det, til glede for både fastboende og turister.

Hanne Synnes (Ålesund, 2020-12-12)

#102

Behold den frie utsikten til sundet.

Rolf Terje Synnes (Ålesund, 2020-12-12)

#104

At plassen må bestå!!

Elin Bente Hoel-Olsen (Ålesund, 2020-12-12)

#117

Byen trenger det lille friområdet som er igjen i sentrum. Det brukes til salgsboder og andre ulike aktiviteter når det er noe ekstra som foregår i sentrum.

Lise Muldal (Ålesund , 2020-12-13)

#118

Innbyggerne trenger denne plassen.
Er klar over at det må gjøres noe med å sette huset i stand inne slik at det kan brukes. Ellers er dette et flott hus og plass, det er et "signalbygg" med den form det har!

Amund Halsebakke (Ålesund, 2020-12-13)

#127

Ønsker ikke at byen og brosundet skal bygges igjen

Rune Hoem (Ålesund, 2020-12-13)

#129

Dronning Sonjas plass er en unik mulighet for byens befolkning til å sitte å nyte utsikten over Brosundet. Man kommer litt opp i høyden søik at man får sett både mot nord og sør.

Eva Fladmark (Ålesund, 2020-12-13)

#139

Jeg er i mot salg av byen min..

Hanne Christel Canan (Ålesund , 2020-12-13)

#141

La oss ha igjen disse plassene i Ålesund,der man kan sitte å slappe av å nyte!

Anita Halle Larsen (Ålesund, 2020-12-13)

#146

Vi trenger ut. Sikt mot sjøen, ikke flere stygge bygninger som forringer trivselen i byen 🙄

Evy Hellevik (Ålesund, 2020-12-13)

#147

Dårlig ide

Gunn Berge (Ålesund , 2020-12-13)

#148

Den plassen er for beboerne ikke for private

Tone Bjørnhaug (Ålesund, 2020-12-13)

#156

Billig salg til private er subsidier til profitørene som bygger hensynsløst!

Leikny Aasen (ålesund, 2020-12-13)

#163

Jeg signerer fordi jeg er en av mange tusen som er imot at kommunen stjeler av våre fellesgoder som tilgang til utendørs oppholdsareal og andre fellesgoder. Kan ikke skjønne at den kommunale ledelse har fullmakt til dette?

Solfrid Tønnesen Leithe (Ålesund, 2020-12-13)

#164

Plassen må høre til byen og må kunne nytes av alle, vil ikke ha høye bygninger som blokkerer utsikt.

Sviatlana Lamakina (Ålesund, 2020-12-13)

#173

Dronning Sonjas plass er perfekt for kommunen å skape en plass for økonomisk vekst, se mot Oslo akkurat her, en kaffi/drikke bod med sitteplasser. Utleige av boder for salg hele året. På tide å bruke det vi har for vokst og skape et mer inkluderende liv i sentrum.

Randi Sørdal (Ålesund, 2020-12-14)

#179

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare en åpen plass langs kanalen. Bygg her vil ødelegge og sjenere den vakre byen vår.

Marianne Langva (Ålesund, 2020-12-14)

#181

Er skeptisk til hvilken avtale et flertall av dagens politikere i Ålesund Kommune kan finne på å inngå med en evt. privat aktør.

Jan Erik Klock (6006 Ålesund, 2020-12-14)

#183

Denne åpene plassen må bestå, uten denn er Ålesund mye ødelagt.

Frode Tafjord (Ålesund 6005, 2020-12-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...