Underskriftskampanje mot fysisk skoleeksamen på UiS

Kommentarer

#3

Jeg har personer i familien min som er i risikogruppen og jeg vil ikke utsette dem for denne smitten.

Vithurshan Candiah (Stavanger , 2020-11-04)

#20

Jeg er en student i en deltidsstilling som er avhengig av inntekten. Å risikere smittespredning vil gå utover egen helse og andres på jobb som er i risikosonen.

Abilasch Vicknakumar (Stavanger , 2020-11-04)

#36

Corona

Zal Kara (Stavanger , 2020-11-04)

#39

Har familie og nære i risikogruppe, og vil derfor gjøre alt jeg kan for å ikke påføre dem sykdom ved å måtte møte opp på uis.

Marie Haas (Stavanger, 2020-11-04)

#65

Jeg signerer, fordi jeg vil ikke bli smittet eller smitte andre under eksamen

Else Karin Aarthun (Postvegen 17, 2020-11-04)

#67

Med tanke på den utviklende Corona situasjonen er det ugunstig for så mange å møte opp på likt. Ved smitte vil dette ha konsekvenser for familier i jule-tiden.

Benjamin Abdullah (Stavanger , 2020-11-04)

#97

Jeg ønsker ikke å sitte i karantene i julen

Bo Jenseg Naversen (Stavanger, 2020-11-04)

#100

Jeg er redd for spredning av covid 19, og hva dette kan gjor med julefeiringen til alle som skal feire med besteforeldre og andre i risikogruppen

Marte Birkeland (Stavanger , 2020-11-04)

#108

Hjemme eksamen er mer sikkert i disse coronna tider

Anders Wiik (Stavanger, 2020-11-04)

#149

Jeg signerer da med hensyn til at tallene er økende ift til smitte og det kan bidra til at studentene står i fare for å ikke kunne gjennomføre eksamner dersom de blir syke. Dersom eksamenene blir omgjort til hjemmeeksamen vil ikke like mange studenter møte opp samtidig.

karoline Voerman (Stavanger, 2020-11-04)

#151

Jeg signerer fordi, som vi ser en ny bølge av covid-19! Og som har en mor som bokstavelig talt ikke har bra immunforsvar. Som gjør at om jeg kommer hjem etter matte eksamen da vi på hotelledelse har ferie fra 26november. Vil jeg hjem. Noe jeg ikke kan dersom det blir på skolen og jeg skulle bli smittet

Stavanger her vært flinke med covid-19 kan ikke ødelegge dette igjen

Henrik Didriksen Brenna (Gosenmyrå 11, 2020-11-04)

#161

Jeg tenker på sikkerhet til alle! Ikke bare de som er i risikogruppen men ALLE. Dette er ikke greit å vi alle fortjener å bli beskyttet mot viruset å fortsatt gjøre eksamen. hjemmeeksamen!

Malin Knudsen (Stavanger , 2020-11-04)

#169

Dette er viktig!!

Julia Sesilie Oberhollenzer (Karmøy , 2020-11-04)

#185

Jeg signerer fordi jeg føler meg ikke tygg å sitte i er rom med mange andre elever.

Andreas Stenberg (Stavanger, 2020-11-04)

#186

Fordi jeg vil ikke få covid-19

Sunniva Kristensen (Stavanger , 2020-11-04)

#188

Jeg vil ikke risikere å smitte/ bli smittet

Susanne Gloppen (Stavanger, 2020-11-04)

#196

Min og min familie sin sikkerhet.

Mona Rosland (Universitetet i Stavanger, 2020-11-04)

#198

Jeg ønsker at alle eksamen skal bli hjemme eksamen, grunnet COV-19 som spres seg alt for fort og at skolen skal ta vare på studentene derav

Nikolai Skaland (Universitet i Stavanger, 2020-11-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...