Bevar skiløypene på Nordfjellstølen

Kommentarer

#1

Kjøpte hytte her i 2002 på grunn av det flotte turterrenget sommer som vinter. Godt etablerte skiløyper og bilfritt vinterlandskap. Dette må ikke ødelegges av vinerbrøytede veier. Dessuten er den 200 meter lange brattbakken livsfarlig å kjøre vinterstid da den er smal, svingete og har en stigning på 23%!

Arve Wik (Røyse, 2020-11-03)

#8

Det er svært viktig å bevare dette unike friluftsområdet, da det skjer altfor mye ødeleggelse av natur ellers. Løypene har svært mye å si for vinterturismen i Etnedal.

Are Fossum (Øvrestølen 23, 2890 Etnedal, 2020-11-04)

#10

Vi har kjøpt hytte med nærhet til skiløyper i både i skog og fjellterreng. Disse er iferd med å forsvinne. Anser det for fare for liv og helse å gå i bratt terreng, smale glatte veier med ski staver og sekk for å få adkomst til skiløyper. Brøytekanter gjør det vanskelig å komme unna hvis bilfører mister kontroll.

Jan Taje (Vestby, 2020-11-04)

#12

Skiløyper er viktig men også det bilfrie miljøet på vinteren med aking for barna og tryggheten og roen som har vært der uten bilkjøring. Vi ønsker at de som nå har barn også skal få oppleve denne unike stemningen der på vinteren.

Sigrunn Koller (Skedsmo, 2020-11-04)

#14

Jeg signerer overbevist om at dagens løypenett er en forutsetning for ett godt liv, stille, rolig og sikkert på fjellet. Motsetter meg brøyting ovenfor den øvre parkeringen på stølen.

Tage Martinsen (Stølslie 5, 2020-11-04)

#18

Stopp raseringen av meget vakkert og unikt kulturlandskap. Har selv hytte på Nordfjellstølen, området egner seg på ingen måte for brøyting om vinteren grunnet det ovennevnte , samt veitekniske og sikkerhetsmessige årsaker.

Philip André Mailand (Gjerdrum, 2020-11-04)

#21

Det er viktig at vi bevarer det helt unike vinterlandskapet vi har på Nordfjellstølen. Hvis løypene reguleres inn, er risikoen for biltrafikk i skiløypene borte, og vi kan nyte et bilfritt, miljøvennlig og unikt landskap der løypenettet ikke blir brutt unødvendig av bilveg.

Stine Thorstensen (Gjerdrum , 2020-11-04)

#28

Det er viktig å bevare skiløypene og bevare et bilfritt område

Guro Thune Sundklakk (Eiksmarka, 2020-11-05)

#29

Jeg har masse glede av disse skiløypene, og synes de bør bevares, både for meg og annet skifolk

Hans-Kristian Undlien Taje (Ås, 2020-11-05)

#32

Jeg signerer for jeg er opptatt av at vi bevarer skiløypene på best mulig måte.
Jeg støtter at folk får gleden av å gå langrennsturer.

Erik Sand (Etnedal, 2020-11-05)

#35

Jeg ønsker å ha skiløyper.

Hans Storslett (Moelv, 2020-11-05)

#38

Fordi jeg bruker skiløypa på Tonsåsen ofte og jeg vet att det er kraftig flertall MOT brøyting på Nordfjellstølen

Gjermund Urberg (Etnedal, 2020-11-05)

#40

Ønsker skiløyper som det alltid har vært før vinteren 2019

Jan Erik Skogen (Lillestrøm, 2020-11-05)

#42

Ønsker å ha løypene

Tone Eliassen (Rabben, 2020-11-05)

#45

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker vibterbrøytet veg på nordfjellstølen

Mats Fonn (Oslo, 2020-11-05)

#46

Dette er viktig og har store konsekvenser for mange. Både hyttefolk og fastboende.

Jostein Urberg (Etnedal, 2020-11-05)

#48

Jeg ønsker å beholde skiløyper/skuterspor til hytta til mamma og pappa vinterstid på Nordfjellstølen.
Bruker hytta mye, og brøytingen har ødelagt hytte idyllen som var på Nordfjellstølen tidligere.

Karoline Wik (Drammen, 2020-11-05)

#50

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare vår perle av et hyttefelt fritt for biltrafikk, støy og eksos vinterstid slik det har vært i alle de år (siden 1983) jeg har hatt hytte på Nordfjellstølen.

Torund Larsen (1368 Stabekk, 2020-11-05)

#54

Nordfjellstølen er en perle i Valdres med vakker natur og ingen biltrafikk om vinteren.
Brøytingen innebærer stor risiko for bortfall av vakre skiløyper og medfører biltrafikk helt opp til snaufjellet som ødelegger idyllen her oppe fullstendig - både for hytteeiere og skientusiaster.

Martin Strehl (Haslum, 2020-11-05)

#58

Bruker disse skiløypene mye på rundturer - veldig synd hvis denne muligheten blir borte.

Envor Bjørgo Skårdalsmo (Asker, 2020-11-05)

#59

Eg signerer sidan så godt som alle hytteeigarar i området er avhengig av godt ski løypenett for å ha det triveleg når ein er på hytta om vinteren.

Knut Saue (Kol8, 2020-11-05)

#60

Jeg mener det er viktig å bevare gjennomgående skiløype. Dette er en av de fineste rundløypene i området

Tore Bjørgo (Asker, 2020-11-05)

#64

Jeg bruker løypene og runden fra kolsrudstølen mot nordfjellstølen. Ye på vinterstid, og håper derfor at skiløypene kan bevares.

Mikkel Højberg (Jevnaker, 2020-11-05)

#69

Jeg vil bevare skiløypene

Christian Rafn (Jar. Nystølen, 2020-11-05)

#70

Jeg ønsker å bevare løypenettverket på vinteren.

Evy Nøstvold (Hoslr, 2020-11-05)

#72

Viktig med tilgang til gode skiløyper nær hytta, som vi har hatt i over 50 år.

Gro Storslett (Moelv, 2020-11-05)

#76

Viktig at vi bevarer og utvikler et godt løype nett!

Carl-Petter Carlsen (Fjellsbygda, 2020-11-06)

#77

Skitilbudet vil ekstremt mye dårligere hvis veien brøytes

Axel Lund (Oslo, 2020-11-06)

#79

Jeg signerer forbi, jeg mener det er viktig å bevare løypenettet rundt bjørgovarden.

Kristian Stegenborg (Oslo, 2020-11-06)

#80

Hytteeier, Liafjellsvegen 45, Etnedal

Erik Birch-Aune (Billingstad, 2020-11-06)

#85

Det er fullstendig urimelig at man skal endre på etablerte løypenett på denne måten. Dette endrer på forutsetninger lagt til grunn ved kjøp av hytte. Dette ødelegger ski tilbudet for 100 talls hytter noe jeg finner helt ubegripelig.

Carl Martin Getz (Ås, 2020-11-06)

#86

Vi ønsker og mener at løypenettet slik det er i dag fungerer bra og det å lage nye traseer vil medføre store kostnader og ødeleggelse av natur. Samtidig er terrenget på Norfjellstølen en utfordring å gjøre noe med.

Nina Stange (Asker, 2020-11-06)

#89

Hele området vil miste sin attraksjon og særegenhet hvis skiløypene blir forringet . Et godt løypenett og gode snøforhold var en særs viktig grunn til at dette området ble valgt som hyttedestinasjon. Jeg er ganske sikker på at mange vil se seg om etter andre hyttedestinasjoner hvis løypenettet nå blir forringet .
Skigåing er og blir en viktig fritidssyssel når vi er på hyttta for så vel oss voksne , som våre barn og ikke minst barnebarn .

Arve Henriksen (Frogner , 2020-11-06)

#92

Bevare dagens løypenett. Hvis ikke må man regne med stor verdiforringelse på hele området.

Jon Sigurd Rønne (Hosle, 2020-11-06)

#96

Vi bruker løypene om vinteren

Eirik Tyrihjel (Oslo, 2020-11-06)

#97

Hytteeiere, grunneiere som selger tomter, grunneiere som er velvillige til løypekjøring, fastboende og andre som er glad i friluft, samt KOMMUNEN kan ikke tillate en slik rasering av løypenettet. Det er løyper til høyfjell det er snakk om.

Arne Hektoen (Fjellsbygda, 2020-11-06)

#98

Jeg ønsker at løypenettet ikke endres. Dette reduserer mulighet skitturer betraktelig.

Tone Emblem (Etnedal, 2020-11-06)

#103

Vi har hytte i Fjellsbygda og ønsker at dagens skiløyper som går i veinettet til Nordfjellstølen skal vernes mot å bli brøytet vekk. Skimulighetene vintertid vil jo praktisk talt forvinne dersom noe annet skjer.

Morten T. Vaagsbø (Oslo, 2020-11-06)

#104

Det er superviktig å bevare løypenettet. En mindre grupper hytteeiere har kjøpt hytter uten vintervei og bør ta konsekvensen av det. Ikke la det gå utover alle andre som elsker å gå på ski i fjellheimen og som da vil få hytte med lang avstand til nærmeste løype.

Kari Mette Tangen (Oslo, 2020-11-06)

#106

For å sikre skiløyper i Fjellsbygda

Gunnar Holth (Mjøndalen , 2020-11-06)

#109

Vil bevare skiløypene.

Arnstein Johnsrud (2760 Brandbu , 2020-11-06)

#118

Ønsker å bevare skiløypene.

Heidi Kristiansen (Fjellsbygda , 2020-11-06)

#125

Støtter fortsatt godt løypenett

Frode Storvik (Fjellsetveien 37, Skedsmokorset , 2020-11-06)

#130

Jeg signer fordi det betyr svært mye at ski løypenettet beholdes. Det var derfor vi kjøpe hytte i området

Trude Hansen (Klavadalsveien , 2020-11-06)

#132

Har hytte i Fjellsbygda og ønsker ikke at løypenettet skal bli ødelagt.

Asbjørn Evensen (Fornebu, 2020-11-06)

#133

Jeg har hytte i Fjeldsbygda og ønsker å beholde det gode løypetilbudet vi har i dag.

Rune Fagerlirøen (Fornebu, 2020-11-06)

#134

Har hytte i Fjellsbygda og ønsker ikke at løypenettet skal bli ødelagt.

Audun Frydenlund (Jar, 2020-11-06)

#135

Har hytte i Fjellsbygda og ønsker ikke at løypenettet skal bli ødelagt.

Ingrid Frydenlund (Hønefoss , 2020-11-06)

#139

Skiløyper utgjør mesteparten av bruksverdien av hytten.

Bård Krogshus (Søndre Fjellsbygda , 2020-11-06)

#153

Jeg er bruker av løypenettet.

Tom-Rudi Åsen (Raufoss , 2020-11-06)

#154

Vi elsker å gå på ski når vi er på hytta! 😊👍

Hege Skartsetherbakken (2843 Eina, 2020-11-06)

#155

Jag ønsker å bevare dagens løypenett!

Rickard Eriksson (Langhus, 2020-11-06)

#156

Viktig å beholde løypenettet. Brudd i løypenettet som anvist vil medføre et vesentlig redusert tilbud av løypenettet som er mye av grunnlaget for at man har investert i hytte på Aurdalsåsen. Dette må løses!

Kjetil Foyn (Storstøllie, 2020-11-06)

#160

Samboers familie har hytte i Fjellsbygda og ønsker ikke at løypenettet skal bli ødelagt.

Adrian Bergseth Rasmussen (Hønefoss, 2020-11-06)

#166

Benytter meg mye av de vakre skiløypene som går rett forbi hytta.

Filip Henriksen (Nittedal, 2020-11-06)

#170

Vurderer hytte i Fjellsbygda

Tone Kverndal (Gran, 2020-11-07)

#171

Hytte i fjellet uten tilgang på skiløyper er utenkelig for meg.

Steinar Brekke (Lillehammer, 2020-11-07)

#177

Dette synes jeg er uhyre viktig💪

Gunda-Marie Bruce (Eina, 2020-11-07)

#178

Jeg vil beholde skiløypene for å slippe å krysse eller gå i bilvei for å komme til løypenettet. Jeg synes det er veldig viktig å bevare det trygge og trafikkfrie vinterlandskapet på Nordfjellstølen.

Gina Marie Thorstensen (Oslo, 2020-11-07)

#181

Stopp brøyting !

Torkel Fosse (BÆRUMS VERK, 2020-11-07)

#184

Jeg vil beholde skiløypene og det bilfrie vinterlandskapet slik det er. Trafikkfri fjellnatur som Nordfjellstølen må man ta vare på.

Misha Jemsek (Oslo, 2020-11-07)

#186

Vi ønsker å beholde skiløypene slik de alltid har vært, rett forbi hytta vår.

Bodil Øfstaas Johansen (Raufoss, 2020-11-07)

#192

Ønsker å beholde løypenettverket.

Merete Haugen (Fredrikstad, 2020-11-07)

#193

Jeg kjøpte hytte med nærhet til løypenettverk. Om dette blir borte mister Fjellsbygda sin verdi for meg.

Jon Thorbjørnsen (Hestehagaberget 27, 2020-11-07)

#195

Ønsker det skal være skiløyper

Ida Marie Thorbjørnsen (Fredrikstad, 2020-11-07)

#196

Hvis løypene til Fjellsbygda forsvinner, mister vi mye av gleden med å være på hytta om vinteren og stå på ski.

Stian André Sørensen (Yven, 2020-11-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...