La bygdene leve,bevar Brekken- og Glåmos oppvekstsenter!

Kommentarer

#202

Bestemor mi vaks opp i Brekken.
Det syns je andre skal gjør og!
Stå på

Stig Høsøien (Hånesåsing, 2020-10-24)

#209

Støtter Brekken. La bygda leve..uten den ..ingen mat fra Landbruket og barn i skole og barnehage...Ungdommen må trå til .når de eldre trer av....❤

Liv Lien Røkke (BREKKEBYGD , 2020-10-24)

#216

Hytte på Glåmos, vil gjerne ha levende Glåmos samfunn,tar dem skole og barnehage,så vil d forsvinne mer etter hvert

Inge Martin Ranøyen (Haltdalen, 2020-10-24)

#219

Hvis småstedene mister det ene tilbudet etter det andre, nå står skolene og barnehagene i fare----, så blir det tilslutt ikke attraktivt for noen å bo, iallfall ikke flytte til små steder. Hvis småstedene skal leve, så MÅ det kjempes imot denne politikken. Jeg synes småstedene skal få leve med alt det verdifulle som finnes rundt omkring " på bygda". Levende bygdesamfunn!!!

Vigdis Hammerstad (Røros, 2020-10-24)

#222

Je e oppvokst på Glåmos, og er drittlei av at det fortsatt trues med nedleggelse. Skjerpings

Lene Sjøvoll (Grovfjord , 2020-10-24)

#223

Jeg bor i brekken, og ønsker skole og barnehage her.

Miriam Franzèn (Brekken, 2020-10-24)

#224

Bygdeskolene MÅ bestå😂

Rutt Eli Brynhildsvoll (Røros, 2020-10-24)

#228

Så viktig for levende bygder.

Torgrim Torpet (Torpet, 2020-10-24)

#233

Brekkensamfunnet har vist at det har mange verdifulle kvaliteter. Brekkingene tenker utvikling av sitt lokalsamfunn, det fortjener honnør fra politikerne i Røros, en honnør som kan synliggjøres ved et positivt vedtak for Brekken: skole og barnehage skal bestå,

Børge Hanssen (Tydal, 2020-10-24)

#243

Bygdene må leve!

Inga marie Ranøien (Haltdalen, 2020-10-24)

#254

Barn ikke skal måtte reise 2 timer hver dag for å gå på skolen.

Guro Lervik Arntsen (Ås, 2020-10-24)

#255

Det er uetisk å la små barn reise så langt hver dag for å gå på skole. Lokalt oppvekstmiljø ga meg en god start på livet, og ønsker at det skal fortsette slik.

Håkon Snopestad (Haltdalen , 2020-10-24)

#258

Jeg støtter bygdesamfunnet. Er imot nedleggelse av skola/oppvekstsenteret.

Gunn Helen Smestu (Røros , 2020-10-24)

#259

Jeg signerer fordi jeg vil att hele landet skal brukes og leva i.
Urbant er bra.
Men alternativ, fleksibilitet og mangfold er fantastisk.
Motto: Bruk og bo hele landet! 😍

Laila Valseth (Valset, Røros, 2020-10-24)

#261

Jeg ønsker at barn skal slippe å pendle til skole.

Solveig Bjelke (Ås, 2020-10-24)

#262

Man må først gjøre tiltak for å bevare. Gi bygdene en sjanse og sett inn politiske tiltak som kan støtte de i den jobben. Så kan man kutte andre steder først. Barn og gamle må prioriteres

Endre Sandbakken (Røros, 2020-10-24)

#268

Je ska fløtte hemmat om nån år og etablere mi. Da vil je at ungan mine ska få gå på ei lita skole og få den såmmå trygge, tette, gode oppfølginga som je fikk på Glåmos skole fra 1.-7. Samt at dem ska få sleppe å ha en lang skolevei når dem e små. Og få bli kjent med unga i nærområdet, som igjen kan bli te nå bygda har vørte livligar tå.

Sunniva Nilsgård (Hommelvik, 2020-10-24)

#283

Lys i alle grender! Nei til globalisme og sentralisering!

Arne Vårhus (Trondheim , 2020-10-24)

#290

Jeg synes vi skal bevare et levende bygdesamfunn. Og så tror jeg barna har det bedre med å gå på mindre, og sin "egen" skole

Margrete Moan (7380 Ålen, 2020-10-24)

#293

Jeg signerer dette fordi jeg vil at bygdene skal leve!

Kari Heksem (Haltdalen , 2020-10-24)

#294

Fordi Norge trenger distriktene.

Nina Johansen (Trondheim, 2020-10-24)

#299

La bygda leve!!

Jakob Haugom Himainen (Brekkmoen, 2020-10-24)

#309

Jeg syntes mindre skoler fortjener å leve og unge mennesker burde slippe lang reisevei

Emiline Frantzen (Ås, 2020-10-24)

#311

For mange er det å vokse opp og bo i ei levende bygd det rette og gir trygghet, tilhørighet og lykke. Å fjerne skolen er å starte avlivingen av bygda. Det er kortsiktig tenkt, ikke minst med tanke på folkehelse, som etterhvert gir økonomiske utslag.

Therese Ranøien (Haltdalen, 2020-10-24)

#313

Jeg vil beholde livet i bygdene rundt om i hele landet!

Tom Finstad (Røros, 2020-10-24)

#321

Distrikt e å et samfunn!

Kenneth Rønning Fossum (Tydal, 2020-10-24)

#324

Behold skolen i Brekken.

Bjørn Sindre Skott (Oslo, 2020-10-24)

#328

Jeg signerer fordi det er uforsvarlig at barn evt skal få så lang reisevei til skolen.

Kaia Heggen (Asker, 2020-10-24)

#332

Jeg signere fordi det er viktig å ta vare på skolene i di små bygdene også. Det handler om en verdig hverdag for di som har valgt å bosette seg på disse fine plassene.

Siv Anne Refsnes (7113, 2020-10-24)

#334

Jag kommer ursprungligen från Brekken och signerat för min familj som bor där.

Evelina Solsten (Glen, 2020-10-24)

#336

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig å ta vare på bygdesamfunnene i kommunen. Jeg har selv gått på Glåmos skole fra 1.-7.klasse og kan derfor med god grunn bekrefte at dette ga meg en trygg og god barndom med mye givende læring.
Vi hadde ikke lang vei til skolen, vi fikk tett oppfølging av lærerne, vi visste hvem alle på skolen var, og ikke minst så fikk vi et veldig bra samhold innad i klassen.
Jeg signerer fordi jeg ønsker at andre skal kunne få en slik barndom som jeg hadde. Bevar livet i bygdesamfunnene!

Marie Mortensen (Glåmos, 2020-10-24)

#337

Venners barn får 2t pendling ved nedleggelse

hilde overvik (Trondheim , 2020-10-24)

#342

Jeg signerer fordi jeg er imot nedleggelse av Brekken og Glåmos oppvekstsenter

Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen (Glåmos , 2020-10-24)

#347

La bygdene bestå!

Linda Bremseth (Haltdalen, 2020-10-24)

#353

Skal bygda leve må stat og kommune legges til rette for barnefamilier kan bo der!

Ole Loe Andersen (Nærsnes, 2020-10-24)

#357

Jeg har gått i Brekken selv og har nå fått barn

Sarah Stray (Hittredalen, 2020-10-24)

#365

Jeg ønsker at Brekken skal være et levende og attraktivt sted å bo for barnefamilier også i tiden framover.

Kirsti Aune Bårdsgård (Selbu, 2020-10-24)

#371

Jeg bor i Glåmos og Oppveksenteret i lokale samfunn er viktig.

Lester Goodwine (Glåmos, 2020-10-24)

#372

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig å ha skoler og barnehager i næemiljøet

Arild Myhren (Klæbu, 2020-10-24)

#373

Vi må la barn og voksne leve trygge lib i dine lokale miljøer

Britt Bjørgptd (Odlo, 2020-10-24)

#374

Jeg ønsker att mine venner og deres barn skal få beholde skolen i hjembygda si!

Liv Hildegunn Jensvoll (Engerdal, 2020-10-24)

#384

Småskoler må få leve, småbarn fortjener å slippe lang reise!

Pernille Høili Øhrn (Ås, 2020-10-24)

#398

Jeg føler det er viktig.

Helge Andre Jensvold (Os i Østerdalen , 2020-10-24)