Nei til høyhus midt i småhusbebyggelsen på Kristianslyst

Kommentarer

#1

For å bevare det grønne miljøet for mennesker og dyr rundt Vannassen området, bevaring av småhusbegyggelsen i et allerede fortettet område, for å ta vare på barnelek i gatene der det allerede er nok trafikk.

Saadiya Javid (Kristianlyst, 2020-10-19)

#5

Jeg har bodd i området, og hvet hvor mye det vil si for trivselen i nabolaget.

Karoline Ravndal (Stavanger, 2020-10-19)

#6

Høyhus har ingenting i tettbebyggelse å gjøre.
Bør trekkes til byers utkant.

Stig Breivik (Sola, 2020-10-19)

#12

En utbyggelse av høyblokker i dette etablerte småhusområdet vil ikke bare skape fysisk dissonans i lokalsamfunnet men også psykisk, da denne type bygninger alltid overskygger småhus .

Soniya Javid (Oslo, 2020-10-21)

#21

Dette vil påvirke nabolaget negativt. Mer trafikk, parkeringsproblematikk og verdiforringelse av boligene som ligger inntil de planlagte høyhusene.

Jørgen Mo (Eikebergveien 8a, 2020-10-29)

#29

Jeg mener at vi må bevare grøntarealer i bydelen vår. Det er allerede altfor mye trafikk på strekni gen Hillevåg-kristianslyst-mariero. Vil ikke ha enda lenger køer.

Sarah Emilie Khan (Stavanger , 2020-10-29)

#30

Jeg signerer fordi, i tillegg til punkter nevnt i oppropet, sier Stavanger kommune at Hillevåg er et satsningsområde ift bomiljø. Bydelen scorer lavt på levekår, og nye blokker er ikke med å styrke levekårene. Vi trenger nabolag og stabile innbyggere, og en bydel tilrettelagt for alle befolkningsgrupper. Det er allerede uforholdsmessig mange blokker i bydelen, og dette tiltrekker ikke barnefamilier. Pr i dag er det mangel på mindre eneboliger tilrettelagt for familier i etableringsfasen med et ønske om å etablere seg i bydelen for mange år fremover.

Unni Thornes (Stavanger, 2020-10-29)

#32

Alt for mye trafikk i bydelen allerede. Er i mot blokker over 4 etasjer

Astrid Ellingsen (Stavanger, 2020-10-29)

#49

Jeg vil ha et godt bomiljø uten høyhus og mer trafikk

Ann Helen Nilsen (Stavanger , 2020-10-30)

#54

Bor veldig nært og har tre små barn, og er bekymret for deres sikkerhet med enda flere biler i gatene.

Henning Veland (Kristianslyst, 2020-10-30)

#65

Eg signerer fordi me blir nærmaste naboar! Stopp bygging av høghus!

Kjersti Dalland (Stavanger, 2020-10-30)

#70

Det er allerede planlagt stor utbygging langs hovedvei på Mariero. Det er også planlagt stor utbygging på nedsiden av hovedvei, mot mariero-stasjon. Trafikken kommer til å øke enormt i området. Og nye blokker i området vil øke Trafikken ytterligere. Skoleveien til mange barn vil også bli farligere ved økende trafikk. Siden det er eneboliger og leiligheter i rekke i umiddelbar nærhet, skulle man jo tro at det ville være mest naturlig å fortsette i samme gate, med leiligheter og eneboliger.

Rita Solberg (Stavanger , 2020-10-31)

#76

Jeg signerer dette oppropet av mange grunner. Her er de 3 viktigste: 1. Jeg bor i Øvre Knausen (har bodd her i 20 år). Jeg har og bodd i Gulaksvn. 4 og Eikegreina 19 i flere år og kjenner området veldig godt. Trafikken vil øke betraktelig i området hvor jeg bor ved at enda flere kommer til å bruke Øvre Knausen som gjennomkjøring istf. å kjøre gjennom tunnelen inn til Gulaksvn. i rundkjøringen. Obos er allerede i gang med bygging av leiligheter i Zetlitzveien. Trafikken i rundkjøringen ved høyblokka vil øke på bare av den grunn. Hvis det da i tillegg kommer 175 boliger i Gulaksnv., vil trafikkøkningen være formidabel i denne rundkjøringen og området rundt. Gjennomkjøringen via Eikebergveien og Øvre Knausen mot Hillevågsveien vil da øke betraktelig begge veier. Øvre Knausen er knytepunkt med riksveien mot byen, Knausen, Eikebergveien og Vannassen - 4 veier møtes i Øvre Knausen. Dette er skolevei for mange små barn, og mange mosjonister og turgåere bruker området og det er i tillegg en lekeplass like ved veien i Øvre Knausen. Enda flere biler vil føre til farlige trafikk-situasjoner mht. skolebarn, mosjonister og lekeplassen. Og hva med grøntområdet opp mot Vannassen ifht. kulverten som er bygget over tunnelen? Økt biltrafikk her vil forringe turområdet opp mot Vannassen. 2. Mange studenter vil miste sin boplass pga. utbyggingen: 2 studenthjem til SIS og 64 studentboliger i Gulaksvn. 4 (Fjelltun), dvs. nærmere 200 studentenheter vil forsvinne. Skal disse studentene ut på det private leiemarkedet som vil føre til mer ensomhet og høyere kostnader for studentene? Fra før av mangler Stavanger studentboliger. 3. Vi bor i et etablert, rolig område og dette vil forringes betraktelig med så mange nye boliger bygget på et lite område.

Margit Odeh (Stavanger, 2020-10-31)

#93

Vi har tidligere sendt epost til kommunen med våre innvendinger.

Per Magne Tyvand (Stavanger, 2020-11-02)

#94

Vi har tidligere sendt epost til kommunen med våre innvendinger.

Brit Reidun Tyvand (STAVANGER, 2020-11-02)

#97

Jeg signerer fordi det er nok høyblokker i området, og det bør tilrettelegges mer for barnevennlige områder. Dette er heller ikke positivt for veibelastningen i området med lange køstrekk i kjernetider.

Daniel Paulsen (Stavanger, 2020-11-03)

#103

Dette er et område som ytterligere fortetting må gjøres i samarbeid med allerede eksisterende beboere. Det er også ikke tatt hensyn i byggehøyder i nærheten til eksisterende bygg

Øystein Aspøy (Stavanger, 2020-11-03)

#106

Jeg bor her. Vi blir helt stengt inne. Vi har høyblokka og det skal bygges høyt på nabo tomten til høyblokka.

Merete Bendikte Moy (Stavanger , 2020-11-03)

#107

Jeg ønsker ikke høyhus i dette boligområde.

Anne Hoslemo Meling (Eikegreina 3 , 4017 Stavanger , 2020-11-03)

#114

Jeg bor like i nærheten av der hvor blokkene er tenkt anlagt. Grøntdraget fra Hillevåg opp til Vannassen og videre opp til Sørmarka er en viktig kilde til rekreasjon og en liten oase i en ellers tettbebygd og ganske så urban bydel, med mye trafikk, skoler som er fylt til randen mm. Synd hvis utbyggers økonomiske interesser skal ødelegge livskvaliteten for alle de som bor i og bruker dette området i dag.

Borgfrid Møen (Stavanger, 2020-11-03)

#126

Støtter nabolaget mitt Hillevåg.

Sissel Farstadvoll (Hillevåg, 2020-11-04)

#134

Biltrafikken må IKKE øke i nærområdet der det allerede bor mange barn

Ane jess Indreland (Stavanger, 2020-11-06)

#137

Utbyggelsen vil radikalt forringe boligområdets karakter og potensielt forverre en allerede problematisk trafikksituasjon. For oss vildet også representere en mur i utsynet fra egen bolig

Atle skaftun (Eikebergv 15, 2020-11-06)

#139

Jeg vil ikke se en ødelagt natur og utsikt !!!

Mustafa Karaduman (Stavanger, 2020-11-07)

#156

Vil bevare Vannassen grønt

Aileena Krog (Stavanger, 2020-11-10)

#163

Vi kommer til å komme i skyggen av høyblokkene. Det nytter ikke å friste oss med sol å ettermiddagen, vi er pensjonister og ønsker sol så lenge som mulig, slik det er idag. Opplevelsen av grøntområdet blir også kraftig innsnevret.

Rifat Javid (Stavanger, 2020-11-14)

#168

Høyhus passer ikke i det områder, køer, trafikk osv

Anna Maria Lasota-Elijasz (Stavanger, 2020-11-17)

#169

Jeg signerer fordi jeg bor i bydelen og mener at en slik utbygging vil senke livskvaliteten til de som bor i bydelen og gi utfordringer som vi ikke er tjent med.

May Renate Bringedal (Stavanger, 2020-11-17)

#173

Fordi jeg er i mot. Enkelt og greit. Synes ikke det passer med flere høyhys der, verken utseendemessig eller med tanke på den økte trafikken som vil komme som en følge av dette.

Kajadilani Fiiksdal (Stavanger, 2020-11-17)

#191

Jeg bor i fjelltun, og mange mennesker også, de vil tvinge oss til å gå ut og finne et annet sted å bo i. I tillegg til mange studenter som vil møte en stor trable for å finne billige leiligheter å leie, og som vil tvinge dem å leie små leiligheter som ikke er godkjent for live

Hamad Fahd (Fjelltun, 2020-11-20)

#192

Jeg signerer fordi jeg want here live i rent here room i need live here long

renata kaminskaite (stavanger, gulaksveien 4, 2020-11-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...