Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#1607

Det bør undersøkes skikkelig.

Brit Høiland (Sandnes , 2020-08-17)

#1614

Vi trenger ikke vindmøller. Vi har strøm nok. Mer kan vi få hvis eksisterende vannkraftverk moderniseres.

Ivar Bakken (Skotterud, 2020-08-17)

#1619

Det er uhyrlig at en folkevalgt regjering ignorere FOLKETS rettleing.

Siv Johanna Jørpeland (Stavanger, 2020-08-17)

#1620

Jeg ikke vil ha bygging av vindkraftmøller i Norsk natur.De skader mer enn de gagner.

Rita Alvarez (Mo i Rana, 2020-08-17)

#1624

Vindkraftutbygging er Overgrep mot natur og mennesker, og vi trenger den ikke.

Vivi Røreng (Skonseng, 2020-08-17)

#1627

Jeg signerer fordi jeg mener det er på høy tid med ei uavhengig gransking av bakgrunnen til gitte vindkraftkonsesjonet.
Om energiloven og forvaltningsloven er fulgt.

Inger Johanne Bakkemo (Sjøvegan, 2020-08-17)

#1630

Jeg signerer fordi jeg er enig i dette oppropet.

Torulv Klaussen (Sjøvegan, 2020-08-17)

#1633

Eg synes det er heilt absurd at konsesjonane ikkje skal kunne stoppast. Det er i ettertid blitt store endringar og i tillegg får det store konsekvensar for fauna, flora, klima, drikkevatn etc. som kanskje ikkje var belyst tidlegare.
Uavhengig gransking er viktig for å belyse feilinformasjon.

Berit Nikøy (Bulandet, 2020-08-17)

#1642

jeg er sååå enig!!!!!!!!!!!!!

Viktoria Angell (SAGSTUA, 2020-08-17)

#1643

Alle gitte konsesjoner må gjennomgås på nytt da de er gitt på feil grunnlag og mangelfulle konsekvensutredninger.

Stig Dæhli (Oslo, 2020-08-17)

#1646

Ønsker stopp av alle vindmøller, både til lands og til vanns!

Unni Storetvedt (Bergen, 2020-08-17)

#1648

Forde jeg er imot Vindkraft!

Torunn Fredriksen (Rossfjordstraumen , 2020-08-17)

#1649

Det som skjer er vold mot natur og mennesker i dette landet.

MARIT HJORTHOL EIDEM (Tårnåsen, 2020-08-17)

#1665

Mener Norge burde sagt nei til EU's 3. energi pakke (og Acer). Norge bør selv forvalte alle våre naturressurser. Lokaldemokratiet overkjøres i vindmøllespørsmål. (Ønsker å beholde regelen om tilbakefallsrett (vannkraft))

Anne Dahl Hovden (Oslo, 2020-08-17)

#1669

Jeg mener vindkraft konsesjonene er gitt på feil grunnlag, og makten til å bestemme er lagt på feil og for få hender.
Vindkraft i uberørt norsk natur er helt uakseptabelt.

Hilde Bellingmo (Ler, 2020-08-17)

#1689

Fordi jeg mener at det er en alt for stor inngripen i naturen.

Tove Kjølstad (Langhus , 2020-08-17)

#1690

Jeg signerer fordi vindturbiner er galskap. Og noen bør stå til ansvar for denne uretten vi gjør mot naturen og miljøet.

Cathrine Gran (Kurland, 2020-08-17)

#1697

signerer fordi eg ikkje stoler på att lova er brukt eller tolket riktig

roy ove røe (sogn og fjordane, 2020-08-17)

#1701

Saka er svært viktig for innbyggjarane, og det er derfor ynskjeleg å få vite mest mulig om korleis saksbehandling har vore.

Bjørg Mannes (Åkrehamn, 2020-08-17)

#1702

Johan Berger signerer i protest mot vettløs rasering av fjell, skog og vassdrag + annet som tjener mosjonister, turister og ymse behov i tilknytning til dette. Norge har nå under ti-10 prosent av sin opprinnelige vegetasjon + fjell/geodeter igjen..!

Johan Berger (drammen, 2020-08-17)

#1703

Behov for TILLIT til styresmakter og forvaltning. I dag er denne svært mangelfull; me ser korleis NVE, OED og utbyggjarar av vindkraft tar seg til rette og gjensidig støttar kvarandre.

Det blir heilt feil om slike bukken til havresekken-mekanismar skal vidareførast! Nå er det eit presserande behov for ein UAVHENGIG gransking.

Synnøve Bredal Bjelland (Aksdal, 2020-08-17)

#1709

Vindkraften ødelegger norsk natur for all framtid, kun for at eliten skal tjene seg rike på vanlige menneskers bekostning. Innbyggerne i landet betaler regninga, staten subsidierer, utenlandske selskaper tar profitten.
Oppgrader heller eksisterende vannkraftverk, og gi disse samme skattefordelende som en hatet vindkraft har!!!

Trond Hanssen (Ibestad, 2020-08-17)

#1712

Helt nødvendig i en rettsstat å gjenopprette de barrierer av uavhengighet i viktige sakskompleks. NVE har altfor lenge vært utenfor korreksjoner og faglig , uavhengig granskning.

Øyvind Kristoffer Kjus (Haslum, 2020-08-17)

#1717

Enig i oppropet

Eva Marie Saasen (Stjørdal, 2020-08-17)

#1718

Uforsvarlige politikere som ikke beskytter naturverdier, slik at naturen skjendes. Det utspiller seg en kamp om å skaffe seg kapital via el produksjon og salg til et globalt marked på bekostning av naturen.

Unni Fjellheim (Brekkebygd , 2020-08-17)

#1721

Ikke ødlegge naturen

Kirsten Schjerve Karoliussen (7810 Namsos, 2020-08-17)

#1725

Vindturbinane raserer norskekysten og naturen.

Inger Igland Kvamme (Bremanger , 2020-08-17)

#1727

Jeg vil ha gransking

Aud Sommer (Elverum, 2020-08-17)

#1742

Det er alt for mange feil med vindkraft konsesjoner.

Lennart Welle (Haramsøy , 2020-08-17)

#1743

Jeg mener det er mye snusk i denne bransjen, og en ting er helt sikkert - Norge trenger IKkE og vil IKKE ha vindturbiner langs kysten, på fjelltopper, på nydelige øyer, I skogen eller på havet!!

Toril Salen (Fana, 2020-08-17)

#1745

Få stoppet flere grusomme vindmøller i Norges uberørte natur, Anja

Anja Sønsteby (StangeRomedal, 2020-08-17)

#1750

Vindkraft lukter penger på bekostning av natur, flora, fauna, drikkevann, mennesker og livskvalitet. Stor skandale og et massivt overgrep i strid med Grunnlovens paragraf 112, vil mange mene.

Jan Henrik Mørkved (Tønsberg, 2020-08-17)

#1751

Vi må stoppe vindmøllene asap.

Andrine Solbakk (Fet, 2020-08-17)

#1752

Tap av
1. Fugleliv
2. Polinerende innsekter
3. Natur

Vi trenger ikke denne energien, den er for eksport til Europa som ikke ønsker møller selv.

Ola Mohrsen (Gullfaks B, 2020-08-17)

#1756

Dette bør undersøkes slik at vi kan være sikre på at dette er håndtert slik det skal.

Tollak Tollaksen (Lillehammer, 2020-08-17)

#1758

Jeg signerer for å få en granskning av konsesjoner, og både saksgang og rettmessighet i tilretteleggelse av det som bare kan betegnes som et gedigent overgrep, med enormt og varig skadeomfang på natur og fauna i Norge.

Tom S. Syversen (Trondheim, 2020-08-17)

#1765

Jeg signerer fordi norsk natur og kulturarv raseres. Vanskelig å se at politikerne som har godtatt dette, vil verne og kjempe for sitt lands og sitt lands innbyggeres beste.

Lillian Kallasten (TØNSBERG, 2020-08-17)

#1770

Vindmøller ødelegger naturen

Tone Seglsten (Silsand , 2020-08-17)

#1774

Vi i Norge trenger ingen vindkraft i det hele tatt

Andreas Kessler (Tustna, 2020-08-17)

#1786

Den vanvittige, meningsløse raseringen av norsk natur må stoppe nå!

Gunvor Rønnevik (Førresfjorden, 2020-08-17)

#1788

Jeg mener at befolkningen ikke er blitt spurt eller informert om de kraftige utbyggingene av vindmøller rundt om i landet.

Birgitte Grimstad (Oslo, 2020-08-17)

#1794

Vi må bevare norsk natur og sikre demokratiske prosesser.

Birgit Nestvold Singstad (Melhus , 2020-08-17)

#1799

Vindmøller ødelegger norsk natur!

Yngvar Kittilsen (Ulsrud, 2020-08-17)