Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#7805

Jeg signerer på dettefordi raseringen av natur-og beiteland og frilufts-og bosteder er helt ute av kontroll!!

Randi Karlstrøm (Langfjordbotn, )

#7806

Jeg er 100% motstander av disse meningsløse og ineffektive fuglekvernene!!

Tor M Solvang (Lakefield Minnesota, )

#7808

Vi trenger de ikke, forurenser, ødelegger naturen, dreper fugl og insekter for fote, penger ut av landet osv.osv. Elendighet på elendighet i kjølvannet av dette svineriet.

Rolf Berentsen (Rong, )

#7811

Fordi det må være lovstridig å ødelegge norsk natur, dyre- og fugleliv i et slikt omfang som skjer nå. Skal det bygges veier, eller anlegg tas det hensyn til at det ikke skal skje store inngripende ødeleggelser i naturen. Og det tas hensyn til lokalkunnskap om dyreliv og vernede og truede arter. I vinkraftutbygging er alle slike hensyn ikke eksisterende. Ødeleggelsene er katastrofale og uopprettelige og i et abnormt omfang. Og det uten at selve bærebjelken i norsk styresett, demokratiet, er med i avgjørelsene. Det er noen få, som får bestemme og som blir hørt, og overdøver et stort flertall av norske statsborgere. Og det for at noen få, har valgt å tjene penger på salg av norsk natur til noen andre få som også kun har økonomiske interesser. Når det bygges veier eller industriområder, kommer det stort sett den norske befolkningen til gode, og det er offentlige debatter i forkant før avgjørelser blir tatt, grovt sagt. Her skjer det overkjøringer i stor skala, og salg og konsesjoner har blitt gjennomført nesten uten at offentligheten har ant at det har skjedd. Og så har vi allemannsretten, som er en regel som har vært allmenngyldig i Norge for at Norges befolkning skal få ferdes fritt i norsk natur. Når norsk natur ødelegges i så stor skala som den gjør nå, er det vel betimelig å spørre seg om det ikke er grunnlovsstridig å systematisk ødelegge norsk natur på en måte som hindrer norsk befolkning i å oppholde seg i industriområdene/vindkraftparkene, på grunn av fare for liv og helse. Ødeleggelsene må vel også klassifiseres som miljøkriminalitet i og med at det har så inngripende effekt på natur, dyre- og fugleliv. Ettersom de som styrer dette landet har tillatt at grunnleggende rettigheter har blitt satt til side, må det bli en ny behandlingsrunde der det blir en grundig gjennomgang om hvilket grunnlag konsesjoner har blitt tildelt på, og om det har blitt satt inn i en nasjonal plan, slik at det er kontroll på hvordan Norges- kartet vil se ut i framtiden. Allerede nå må jo kartverket inn å justere høyden på norske fjell som er sprengt vekk. Hvis norske myndigheter ikke vil at hele Norges fjellheim skal dekkes av vindturbiner, må de sette ned foten og stoppe vandaliseringen og miljøkriminaliteten. Vi i Norge trenger ikke vindkraft.

Eli Evita Lysø (Moveien 1, )

#7812

Bevare naturen urørt.

Åge Hannisdal (Valestrandsfossen, )

#7813

Liker ikke vindturbiner,finnes vel ikke noe mer som er ødleggene. Blir behandlet dårlig og blir ikke hørt.

Marit Aleksandersen (Vesterøy , )

#7820

Dette er ein viktig sak for framtidige generasjonar.

Jan Håkon Vikane (Stranda , )

#7822

Detter er galskap😡😡

Richard Leikvang (Lysøysund, )

#7825

Rasering av natur til ingen nytte

Bjørn Heen (Drammen, )

#7827

Jeg mener at vindmøller og veiene fram til dem gjør ubotelig skade på naturen.

Dag Helge Larsen (Narvik , )

#7828

Vi må være bærekraftige, hvorfor brukes så mye penger på utvikling av vindkraft, når vi heller kunne oppgradert vannverkene, med det unngått flere store inngrep i naturen, og spart både tid, penger og ressurser.

Anne Nielsen (Andebu , )

#7830

Vindkraft er unødvendig i norge da vi kan bruke vannkraftanlegg som allerede er og vi kan utbedre de og effekt kan fordobles. Vindkraft m utenlandske eiere er å selge norge bit for bit ,politikkere burde straffes for dette!

Tommy Berg (2264 Grinder , )

#7839

Dette tjener ikke Norsk energipolitikk,og raserer en vakker natur.Dette er Erna/Merkel konkelimonke.

Henning Nilsen (3124,Tønsberg, )

#7846

Bevare norsk natur

Benjamin Mordt (Horten, )

#7849

Dette er noe vi ikke trenger i Norge 🤬

Trygve Wiger (3472 Bødalen , )

#7850

Fordi naturen skal leve og ikke ødelegges for våre barns fremtid.

Bjorn Rorvik (Bergen , )

#7852

Signerer fordi hele denne vindmølledritten er korrupt

Thomas Nordstrand (Brennåsen , )

#7857

Eg meiner ein kan oppgradere eksisterande vasskraftverk. Dei står der og kan produsere mykje meir. Då slepp ein slik naturinngripen.

Gunn-Bente Skåden (Innvik, )

#7858

Vindturbiner er kun ønske om profitt og har ingenting med miljø å gjøre. Katastrofe for natur, dyr, fugler og mennesker

Britt Moe Blåsternæs (Osteteidet , )

#7860

Oppgrader vannkraften, og revider skattepolitikken på dette. Fjern subsidier på vindkraftetableringen slik at det blir like vilkår mellom vann- og vindkraftproduksjon.
Da kommer miljøsatsingen til sin rett!

Jøran Aalhus (6847 Vassenden, )

#7861

Jeg signerer fordi jeg støtter oppropet

Karsten Wakeford-Wesmann (Oslo, )

#7870

Det er for mange negative konsekvenser på miljø og dyreliv.

Terje Iversen (Sør Fron , )

#7878

Ivar Antonsen

Ivar Antonsen (Holmestrand , )

#7884

Ødeleggelse av naturen

Petter Hetlelid (Egersund, )

#7885

Møllene raserer norsk natur

Per Langeland (Stavanger , )

#7887

Viktig sak!

May Lise Kismul (Alversund, )

#7890

Jeg signerer fordi jeg er imot rasering av vår flotte natur og fuglebestander, samt at vi ikke har bruk for disse stygge vindmøllene for å produsere strøm som bare Tyskland og andre utenlandske aktører tjener på! Og klimakrisen er en stor bløff, bare et stort pengesluk til blant annet NATO. Klimaet har endret seg i årtusener, var forrige istid menneskeskapt også? Akkurat som klimaet forandrer seg til det bedre (eller verre) bare vi sløser ut milliarder av oljepengene våre..... Nei, jeg er mot dette klimahysteriet!!! Og det er også en grunn til at jeg signerer!!

Bjørg Karin Kittelsrud (Maura, )

#7891

Signert 👍

Anne Synnøve Grosås (Iveland , )

#7894

Jeg underskriver fordi vi trenger en uavhengig granskning.

Turid Heidi Dammann (Oslo, )

#7899

Er sterkt i mot rasering av norsk natur

Kjetil Roos (Moss , )

#7900

Jeg signerer fordi bygging av vindturbiner på land gir uoprettelige skader på norsk natur, og konsesjon er gitt på feil grunnlag.

Eystein Grimstad (Oslo, )

#7901

Vanviddet må stoppes 😡

Solfrid Lambrechts (Krohnegården 9b , )

#7908

Er sterkt i mot vindkraft for måten det raserer norsk natur samt måten det blir gjennomført på mot lokalbefolkning og ellers befolkning i dette land,styrt av politikere uten bakkekontakt og forakt for sine egne velgere.

Jonny Vedvik (Måløy, )

#7918

Er imot rasering av naturen, og på sikt ødeleggelse av vår klode

Grethe Solbakken Solbakken (Rena, )

#7920

Jeg er i mot ødeleggende vindkraftutbygging, ødeleggelse av natur og dyreliv pluss uskyldige menneskers forringelse av hjem og nærmiljø

Viveke Wessel (Solumsmoen, )

#7921

Vi trenger en granskning. Redder ikke natur ved å rasere den.Vindkraft er bra, men HVOR?

Nora Waldem (Son, )

#7944

Vil ikke ha noen rasering av natur. Folket må få bestemme om vi skal selge Norge til utlandet.

Grete Engen (Storås , )

#7945

Naturen må bestå

Kitty Langballe (Oslo, )

#7949

Nei til rasering av Norsk natur.
Skift vannturbinene først .. vi har nok kraft !!

Jan Erik Bastesen (Bodø, )

#7951

Jeg vil bevare naturen og FUGLELIVENE

Anette Berven (Laksevåg , )

#7956

Vindmøller er galskap satt i system, bygg ut vannkraften.

Egil Harstad (6631 Batnfjordsøra, )

#7958

Vindturbiner er naturkriminalitet. Rust heller opp vannkraftverkene!

Ingrid Struemke (Larvik, )

#7959

Støtter krava!

Hemming Midtstue (Sandefjord, )

#7967

Fordi det vakre landet vårt nå raseres av disse grusomme vindkraftverkene som vi ikke trenger. Det koster for mye og gir for lite! Politikken som føres skremmer meg!

Bente Bergstrøm (Fana, )

#7969

Vindturbiner har null positiv effekt på klimaet. Fortjeneste forsvinner ut av landet. Raserer fauna og flora. Forurenser drikkevannet. Utbyggere endrer størrelse og omfang uten kommunenes godkjenning. Overgrep mot urfolks rettigheter.

Sissel Nora Svendsen (Elverum, )

#7972

Dette er IKKE bra!! Skal Øynaheia og Øvre Landvik gjøres om til en industripark? Skal Zephyr med kommunalt eierskap fra kommunene rundt Viken få ødelegge nærområdet og livskvalitet på Sørlandet? Har dere ikke lært noe fra Haramsøy?

Her foregår det mye i kulissene før ting kommer opp og fram. Blir rett og slett uvel og fysisk kvalm av disse vindkraftfirmaene som reiser rundt i det skjulte og signerer hemmligstemplede kontrakter med grunneiere, hvor de plukker de laveste fruktene først. For de har gjort hjemmeleksa si og besøker de mest positive pengekåte grunneierene først! Til slutt gjenstår de som var negative, men gir etter for presset for de er omringet av faenskapet. Og dere som er grunneiere: dere disponerer grunnen et nanosekund av evigheten, men har mulighet til å rasere naturen inn i evigheten - for etterslekten. Dessverre vil de aldri stille spørsmål, for de vet ikke hva som gikk tapt!

Faen ta dere!

Hvorfor skriver jeg dette? Fordi jeg er oppvokst der, tråkket alle stiene, syklet alle veiene og ser kanskje andre verdier enn hva en middels Viken borger gjør.

Jeg deler mye av det jeg opplever i naturen både gjennom bilder og film. Urørt natur er viktig for fysisk og psykisk helse. Jeg deler fordi jeg ønsker at andre også skal finne glede i naturopplevelser. Men det er ikke hyggelig å hverken dele bilder eller film med industrianlegg i bakgrunnen - og det blir stadig trangere.

Trond Kjærstad (Kristiansand, )

#7973

Nei til rasering av norsk natur

Julie Bundgaard (Grua, )

#7975

Sterkt ønske om at rasering av vår flotte natur og ødeleggelse av vårt livsgrunnlag må stoppe både på Frøya og andre steder

Steinar Larsen (Trondheim, )

#7976

Jeg ser at folket i vårt land Norge blir overkjørt av politikere mm. Vårt land, natur og verdier blir solg og det bygges ned bit for bit. Norge er overmoden for innføring av direktedemokrati med folkeavstemninger om viktige saker, juridiske bindende avstemninger.

Jan Erik Aasgård (Nordmøre, )

#7981

Raserer norsk natur

Ruth Myran (Oppdal, )

#7982

Vindkraft ødelegger naturen og er Ikke til gagn for landet vårt!

Bjørn Arne Aakvaag (Isdalstø, )

#7984

Jeg er ivrig bruker av norsk natur og syntes det er forferdelig den måten vi bygger den ut på nå med vindmøller.

Endre Evensen (Oslo, )

#7985

Vi kan ikke fortsette å
rasere norsk natur samt overkjøre dyr og mennesker!

Norin Neville (Bærum, )

#7989

Statens overkjøring av lokaldemokratiet.
Norge selger sitt arvesølv ut av landet.

Ivar Mansæterbak (Meråker, )

#7990

Det er for mye som ikke gir mening.

Perle Rosabella Furguiell Wolff (Hundvåg / Stavanger , )

#7999

Jeg signerer fordi jeg er mot vindkraftutbyggingen som raserer naturen her i landet! Ødeleggelsene er ikke reverserbare. Det produseres strøm som vi ikke trenger.

Svein-Erik Winsjansen (Bjugn , )

#8000

Jeg mener at vindkraftutbygging raserer naturen som leveområde for planter og dyr, i tillegg forringer utbyggingen i høy grad opplevelsen av å være i naturen og muligheten til utøve friluftsliv. Jeg mener at løsningen på klimaspørsmålet er å finne andre steder, ikke minst i endret forbruksmønster og at energiregnskapet bak utbyggingene virker lite troverdig.

Lena Søderlund (Ise, )