Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Kommentarer

#203

Jeg mener dette er rasering av norsk natur

Jorid Angell (Sagelvvatn , 2020-08-16)

#213

Vindindustrien er skitten fra start til slutt og har ingenting med å redde klimaet. Prosessene som har skjedd og skjer rundt vindindustrien er like skitten. Her må det taes en skikkelig oppvask der resultatet må frem i lyset.

Torfinn Klungland (Nodeland Flekkefjord Hægebostad, 2020-08-16)

#217

Jeg ønsker åpne demokratiske prosesser. Jeg vil ikke ha et styresett som kan gjøre som de vil uten konsekvenser. Det som skjer nå får store konsekvelser for menig mann

Marita Haram (Ålesund , 2020-08-16)

#229

Vi vindturbiner skader mer enn det gagner det norske folket.

Anette Steinsøy (Austrheim, 2020-08-16)

#230

Jeg signerer fordi jeg er i mot rasering av norsk natur og biologiske mangfold.

Edel Østensen (Larvik, 2020-08-16)

#232

Vindkraftutbyggingen er et massivt overgrep mot naturen og befolkningen i Norge. Etter min mening klart og grovt ulovlig.

Reidar Hagen (Nittedal, 2020-08-16)

#234

Vindkraft ødelegger naturen, og tilfører ikke noe vi egentlig trenger!! Vi har ubenyttet vannkraft i Norge, BRUK DEN!!!!!

Monika Isaksen (Krokelvdalen, 2020-08-16)

#243

Stiller sterk tvil til at gitte konsesjoner er korrekt behandlet og om vurderingsgrunnlag er korrekt

Jan Arild Aaserud (Lørenskog, 2020-08-16)

#245

Jeg signerer fordi vindkraftutbygging er en meningsløs rasering av norsk natur og fordi regjering og storting har misbrukt sin makt. Alt for mange forhold holdes skjult for allmennheten og ressursterke folk med pengemakt får bruke politiet mot vanlige folk. Media har blitt politisk styrt som i et diktatur. Jeg er oppriktig forbanna.

Arne Edminf Ofstad (Hommersåk, 2020-08-16)

#247

Vindturbiner ødelegger naturmangfoldet og er unødvendig som energikilde i Norge

Lisbet Grut (Bærum, 2020-08-16)

#253

All ære til motstanden 🙏

Stein Brede Vollestad (Ørsta , 2020-08-16)

#254

Eg signert fordi dett e spinn hakkande gale 🧐😤

Kurt Børge Nummedal (Tau, 2020-08-16)

#257

Det er på høy tid med en uavhengig granskning!

Arnt Erik Nysveen (Tjøme , 2020-08-16)

#270

Kan man via ledelse med politisk instruert faktaresistens se bort fra kjent kunnskap og tidligere erfaringer med vindindustri?

Elisabet Barth (Sandefjord, 2020-08-16)

#273

Dette burde være en selvfølge

Knut Sellevold (Sandnes , 2020-08-16)

#276

Det er galskap å sprenge istykker fjell for å produsere minimalt med strøm

Bernt S i lheim (Bergen, 2020-08-16)

#278

Vindmøller gir ingen goder til det norske folk, oppgrader vannkraften som me har i bruk allerede

Lars anton Eidesvik (Bømlo, 2020-08-16)

#279

Årsaken er selvinnlysende. Trenger ingen videre forklaring.

Kristin Helland (Oslo, 2020-08-16)

#282

Jeg er motstander av vindmøller på land! Naturinngrepene og miljøødeleggelsene blir alt for store.

Grethe-Lise Lunde Ingerø (Sarpsborg, 2020-08-16)

#288

Jeg signerer fordi dette er ett overgrep mot både Norges befolkning og natur 😡

Benthe Tuflåt (6260 Skodje, 2020-08-16)

#290

Slik rasering av natur,dyreliv ,fugler Boforhold,for lokalbosetning reindrift og fauna må stoppes med alle lovlige midler .

Ivar Elling Kristensen (Ørnes, 2020-08-16)

#302

Vindkraftsaken har skadet min tro på at vi lever i et demokrati

Kjersti Holta (Nedstrand , 2020-08-16)

#309

Jeg signerer fordi vi ikke trenger disse turbinene, de er kun ett ødeleggende industri! Ødelegger natur, fauna, dyre/fugleliv, frigir enorme mengder CO2, ødelegger for folk som bor her og Norge tjener ingenting, pengene går til EY/Tyskland og skatteparadisene! Alle disse turbinene mør rives og de som ikke er satt opp, må heller ikke settes opp! Hele regjeringen med Erna i spissen bør bli anmeldt for ødeleggelse av den Norske natur og betaler for å kvitte seg med landet vårt!

Roald Haugedal (Holtanvegen 2, 2020-08-16)

#312

Det er på overtid med en uavhengig granskning av vindkraftkonsesjonene.

Atle Hagli (Sandnes, 2020-08-16)

#317

Det er helt horribelt hvordan landet vårt ødelegges! Landssvik 😠😠

Anne Veronica Hansen (Stjørdal , 2020-08-16)

#320

Det er så trist å se naturen raseres med denne styggheita😡

Kjell Olav Svendsli (Surnadal, 2020-08-16)

#323

Jeg mener at en gransking av nytteverdien av vindkraft industrien er på sin plass, behov, konsekvenser for natur og miljø.

Svein Harry Ramstad (Aksdal, 2020-08-16)

#331

Vindmøller er ingen grønn politikk !!!!!

Vigdis Walle Nordgård (Stokmarknes, 2020-08-16)

#333

Viktig sak!

Brita Fjellstad Dahle (Svelvik , 2020-08-16)

#336

Vindkraftutbyggingen som skjer i landet vårt framstår som den største miljøkriminaliteten som noen gang har skjedd i vårt land. Galskapen må stoppe! NÅ!

Anett Oulie (Tyristrand, 2020-08-16)

#337

Konsesjoner gitt på feil grunnlag må stoppes!!

Margrete Aarmo (Nærøysund, 2020-08-16)

#340

Vindkraft utbyggingen er svært udemokratisk og en omfattende miljøkriminalitet .

Hans Ove Galtung (Bergen , 2020-08-16)

#341

Å granske seg sjølv gjev ingen legitimitet.

Jan Karsten Nygård (Bremanger , 2020-08-16)

#343

Det er for store konsekvenser for norsk natur og befolkning til at det kam tillates tvil om konsesjonene er lovlige og konsekvenser er utredet og vektlagt.

Helene Heim (Mandal, 2020-08-16)

#347

Fordi myndighetene og NVE overkjører alle. Pengemakta rår, naturen raseres. Vindmøller er totalt unødvendige, og ødeleggelsene er ikke reversible.

Morten Johnsrud (Trondheim , 2020-08-16)

#353

Vindturbiner i norsk natur er galskap. Moderniser i stedet vannkraftverkene.

Alf Einar Endresen (Stavanger, 2020-08-16)

#355

Jeg signerer fordi jeg kjemper mot ødeleggelse av norsk natur!

Ken-Inge Adolfsen (Tromsø , 2020-08-16)

#358

Dette er ekstremt viktig å granske!

Trond Godtland (SKI, 2020-08-16)

#360

Det er gjort mange feil før og etter at konsesjonane vart gitt.

Torill Remøy (Leinøy, 2020-08-16)

#363

Sterkt i mot vindkraft på land og til havs!!!

Gro Håheim (Bergen, 2020-08-16)

#364

Fordi eg er imot den raseringa av norsk natur som vindraft er.Eg meiner det er miljøkriminalitet av verste sort og heile bransjen driv eit korupt spill.

John-Roar Grotle (Bremanger, 2020-08-16)

#366

Makta må tilbake til folket, og regler må følges!! Nei til EU og EØS, nei til ødeleggelser av norsk natur 💪

Synnøve Sletvold (Oppdal , 2020-08-16)

#375

Eg signere fordi eg ikkje har tillit til regjeringen og dens etater's vurderingsevne.

Lars Andreas Vik (5560 Nedstrand , 2020-08-16)

#381

Jeg signerer fordi vi i ikke trenger å rassere naturen vår. Ønsker ikke vindturbiner.

Kjetil Gjendem (Jendem, 2020-08-16)

#388

Dette må ta slutt!!!!

Steinar Jakobsen (Mandal, 2020-08-16)

#397

Noen raserer vår fauna og våre landskap imot demokratiske regler i en tid miljø må Hegnes om ikke ytterligere destrueres

Hilde Brun (Tvedestrand, 2020-08-16)

#398

Det er nok nå!

Ingebjørg Eidshaug (Kolvereid, 2020-08-16)