JA til norsk natur - NEI til vindkraft innenfor Norges grenser

Kommentarer

#1

Grunnloven sier NEI også!!;-)Ingar

Ingar Grøndahl (Krokstadelva, 2020-07-19)

#2

Jeg signerer fordi jeg ser en unødvendig inngripen i naturen vår. Ved å endre skattereglene og å oppgradere nåværende vannkraft kan vi forsyne Norge uten dette. Det er da ingen grunn til vindkraft i Norge. I tillegg er det utenlandske eiere i opp mot halvparten av alle vind kraftverk som sender store pengesummer ut av Norge mens vi gir skatteletter til toppene. Dette er en utvikling som har negativ innvirkning på landet vårt uansett hvilket parti du støtter.

Ole Kristian Bogen (Vestfossen, 2020-07-19)

#4

Jeg er IMOT NATURØDELEGGENDE GIFTTURBINER I NORSK NATUR-ellers også ! Vi Trenger de ikke !

Ruth MirjamDalen (Froland, 2020-07-19)

#5

Fordi dette er å rasere vakker, uberørt, norsk natur. Ødeleggelser som ikke lar seg rette opp igjen😥 Avskyr de norske politikere som støtter dette og dermed er ansvarlig for dette helvetet.

Anne Venger (2224 Austmarka , 2020-07-20)

#7

For nok er nok

Per olav Breivang (Drammen , 2020-07-20)

#15

Norsk natur, Norges ressurser, herunder vindkraft skal og må være på norske hender.aht de nasjonale forvaltningskrav og bevaringsbehov. Miljøhensyn til imnbyggernes bolig-, virke-, rekreasjonsbehov, dyre- og fugleliv, insekter, vern mot støy og visuell forurensning mm. er beskyttet av Norges lover og skal ha eneveldig. fortrinnsrett. Utenlandske inngrep norsk natur for utbytting av Norges ressurser, kreves omgående avinnstallert og revet.

Cecilie Lund (Trondheim, 2020-07-20)

#16

Bevar vår natur, nei til vindkraft!!!

Anita Nersten (Birkeland, 2020-07-20)

#17

I mot den hodeløse utbyggingen av vindkraft, styrk vannkraften isteden

Terje Akselsen (Sandefjord , 2020-07-20)

#22

Rasering av Norges natur, og politisk forakt mot sine 'velgere'. (Arroganse).

Kjell Larsen (Bømlo , 2020-07-20)

#32

Dette er unødvendig rassering av norsk natur. Oppgrader vannkraftverkene i stedet.

Oddbjørn Uran (Frei, 2020-07-20)

#34

Jeg er mot vindkraft og for vannkraft.

Johan Kråksrud (Fauske, 2020-07-20)

#43

Halvparten av alle monstermøller jeg ser, står stille. Hvorfor bygge flere, når de ikke er lønnsomme?

Bjørn Gravingen (Lierfoss, 2020-07-20)

#46

Jeg er imot total rasering av norsk natur av grådige kapitalister, og av en ignorant regjering som lukker øynene mens det skjer!

Ragnhild Skjølset (Bjugn, 2020-07-20)

#52

Norge trenger ikke vindkraft. Vindkraftindustri i norsk urørt natur vil føre til tap av natur, fauna og folkehelse! Vindkraft er i tillegg en ustabil, ineffektiv energiform som krever backup av annen energikilde og vil da ikke løse noe miljøproblem.

Ida Døssland (Oslo, 2020-07-20)

#55

Det holder med rasering av naturen vår, kategorisk sette rødlistede arter i fare. Det er på tide dette stanser en gang for alle!

Rune Sivertsen (Tananger, 2020-07-20)

#56

Vindkraft er feil valg på energiløsningen. Vannkraft er et mye bedre alternativ som ikke truer rødlistede fuglearter, ødelegger myr- og fjellområder på samme måte som vindturbiner. Andre alternativer finnes også.

Kjetil Skjeie (Hundvåg, 2020-07-20)

#63

Jeg mener myndighetene har fjernet seg fra folket og har tredd vindkraft over hodene våre imot vår vilje

Kjetil Stolt (Hommersåk , 2020-07-20)

#69

Legg ned disse tullete utbyggingene. Natur framfor klima-angst!

Kristian Brauteset (Trondheim, 2020-07-20)

#70

Vil bevare norsk natur.

Eva Marta Sarkany (Sofiemyr, 2020-07-20)

#75

Jeg signerer fordi jeg er sterk motstander av rasering av norsk natur under dekke av grønt skifte. Å ødelegge naturmangfold og levevilkår for truede arter, mennesker og deres livsgrunnlag er ikke et grønt skifte... det er blodrødt😢

Solvor Aakvik (Hamar, 2020-07-20)

#78

Vil ikke ødelegge den fine naturen vår

Stein Bismo (Bø i Vesterålen, 2020-07-20)

#80

Jeg gjør alt for at vi skal slippe flere vindturbiner og den naturraseringen vi ser nå. Uten naturen, ingen fremtid.

Wenche Vindheim Engesland (Søgne, 2020-07-20)

#82

Jeg støtter denne saken og vil ikke ha vindkraft i Norge

Marry Anne Bogen (Vestfossen, 2020-07-20)

#86

Totalt imot vindkraft. En elendig, upålitelig og dyr form for kraftforsyning som er til fare for natur og dens mangfold

Arne-Sverre Vassbotn (ÅLESUND, 2020-07-20)

#90

Jeg sinerer for at forsøplingen og voldtekten av norges natur må stanses !

Morten Jakobsen (Oslo, 2020-07-20)

#91

Dette er IKKE bra for norsk natur, og det er farlig for folk og dyr.

Sarinthip Sukketkaeo (Oslo, 2020-07-21)

#92

Vil vite meir og bli trygg på at vindturbiner er naudsynt.

Jan Erik Weinbach (Sogndal, 2020-07-21)

#94

Er mot vindkraft i norsk natur. 😎

Jarle Støle (Bergen, 2020-07-21)

#103

Fordi dette ikke er bærekraftig og miljøvennlig industriforetak, men flora og faunarasering.

Odd Klokset (Kristiansund, 2020-07-21)

#105

Viktig for folk og natur

Randi Ulvund (Hildre, 2020-07-21)

#106

Jeg er imot nedbygging og industrialisering av vår norske natur.

Line Skår (Vigra, 2020-07-21)

#115

Norge skal ikke raseres..Norge er ikke til salgs 🇳🇴

Mette Haugen (Hemnes, 2020-07-21)

#116

Hater QUISLINGSTYRE og falske vedheng...

Olav Sigve Larsen Skaar (Sandnes , 2020-07-21)

#124

Jeg er imot vindkraft!

Jørgen Reine (Kleppe, 2020-07-21)

#126

Naturen og dyrelivet må vi ta vare på. Som skal gå videre i flere generasjoner.
Vi trenger ikke vindkraft, la oss konsentrere oss over hva som er viktig for folket som bor i Norge. Ikke hva som er viktig for politikerne,ett korttenkt prosjekt. Vi vil bevare naturen og friheten til å vandre fritt i Naturen og kunne bruke denne videre i flere generasjoner Bekymring rundt dyrelivet og støyen og ødeleggelsen vindparkene lager, oljesøl,plast forurensing av drikkevann,døde dyr ligger tett ved disse vindparkene trua arter m.m La oss stoppe dette mens vi enda kan gjøre det.

Tone Sømme (Sola, 2020-07-21)

#128

Jeg ønsker å verne norsk natur, samt at jeg tror ikke vindkraft er lønnsomt

Magne Johansen (Lavangen, 2020-07-21)

#130

Jeg signerer bl.a. fordi vindkraft ødelegger norsk natur, dreper fugl og insekter, er inneffektiv, ulønnsom for det norske folk, ødelegger leve- og bomiljø for nordmenn, ødelegger for turistnæringen og konsesjoner blir gitt på sviktende grunnlag og ofte i strid med norsk grunnlov.

Gunnar Isaksen (Skien, 2020-07-21)

#131

The Norwegian Prime Minister and Parliament Is controlled by the EU.

Etna Forests are destroying the country.

David Durkan (Fagernes, 2020-07-21)

#134

Ikke ødelegg naturen for våre kommende generasjoner!! Naturen er Norges store kraft og den mister vi gradvis gjennom utbygging av vindmøller. Fokuser heller på oppgradering av vannkraftverk👊🏻

Kathrine Myhrstad (Askøy, 2020-07-22)

#136

Jeg mener at i Norge bør en heller bygge videre på vannkrafta som er en av våre naturressurser.

Ingrid Jansen (Lærdal, 2020-07-22)

#138

Nå ødelegges natur i stort tempo. Det er forferdelig! Moderniser og oppgrader vannkraften i steden. Mye å gå på!

Kari Eide (Oslo, 2020-07-22)

#139

Nå må vi sette ned foten, vi har mer en nok kraft med å oppgradere vannkraften vår.

Roar Geithus (Sogndal, 2020-07-22)

#140

Vindmøller forsøpler Norges natur! Vi trenger dem ikke.

Kjell Prestegaarden (Mjøndalen, 2020-07-22)

#142

Jeg vil at mine barnebarn skal få vokse opp i den samme natur som meg, vakker og urørt, bare en liten biltur fra hjemmet.

Johannes Nymark (Sandnes, 2020-07-22)

#143

Jeg elsker naturen.

Hilde Åse Mortensen (Stokmarknes , 2020-07-22)

#145

Eg vil ikkje ha vindturbinar i Norsk natur

Gunnar Helleland (Dimmelsvik, 2020-07-22)

#147

I mot vinnturbiner

Jarle Mjøen (Rennebu, 2020-07-22)

#148

Vindkraft må bygges med klokskap, og vise hensyn til natur og folk. Hvorfor selges uerstattelige naturområder og landskap til utenlandske investorer ? Norsk suverenitet og råderett over våre naturressurser, vi må verne om naturmangfold og økosystem, det er selve livet.. Vår natur er ikke til salgs, den er vårt livsgrunnlag og slik sett hellig. Flere og flere kjemper denne kampen mot kyniske markedskrefter, og et OED/NVE som når det gjelder konsesjonssystemet for vindkraft har mistet all tillit. Kjære politikere, denne utviklingen kan dere være med på å snu, i nytt lys, i ny kunnskap, er vindkraft ekstremt ødeleggende for vår natur, ødeleggende for dyr, fugler og menneskers livsbetingelser. STOPP, VENT, TENK !

Jørgen Åkre (Ålesund, 2020-07-22)

#151

Det e galskap, forbrytelser mot natur, folk og dyr!!! Må stoppes!

Hanne Kristin Hansen (Kopervik, 2020-07-22)

#152

Jeg signerer fordi vindkraft raserer naturen og faunaen i norsk urørt natur.

Kaj Yngve Kjærnli (Oslo , 2020-07-22)

#154

Jeg vil beholde urørt norsk natur. Og vindkraft virker ikke å være «grønn» i det hele tatt.

Inger-Line Sande (rakkestad, 2020-07-22)

#158

Vindkraft er øydeleggjande for natur, dyr, fuglar, insekt, menneske - og lokaldemokrati.

Marit Synnøve Vea (Karmøy, 2020-07-22)

#159

Det er andre og bedre alternativ som oppgradering av eksisterende vannkraft, og de som kommer etter oss blir sittende med ødelagt natur og enorm forsøpling

Signy Brudvik Sundal (Bergen, 2020-07-22)

#160

Jeg signerer fordi vindmøller er ødeleggende for natur. Flora og fauna. Uoprettelig skade på store naturområder for hver vindmølle.
På toppen av dette kommer faren for forurensning

Thor Dahl Johnsen (Froland , 2020-07-22)

#166

Vindkraft har kommet helt ut av kontroll.

Vegard Svenvik (Kristiansund , 2020-07-23)

#169

Jeg signerer fordi vi trenger ikke å produsere vindkraft til utlandet. Og vi kan oppgrader vannkrafta vår, og det uten den unødvendige høye skatt skattelegginga som staten pålegger de.

Kirsten Grøntvedt (Vestnes, 2020-07-23)

#171

Jeg er imot rasering av sårbar natur. Og vil beskytte fugl, og dyreliv ellers som vil lide ved utbygging av vindkraft.

Thomas Brekken (Svelgen, 2020-07-23)

#172

Fordi naturen er en av Norges største ressurser og vi kan ikke sette den i fare ved å ødelegge urørt natur med vindturbiner til skade for fugleliv og flora. Denne saken er så viktig!

Elin Aamodt (Lofoten, 2020-07-23)

#173

Jeg signerer fordi det er tette bånd mellom NVE og Multiconsult og at de utredninger som er gjort ikke er gjort ordentlig!!

Bente Wangsmo (Ålesund, 2020-07-23)

#176

Er i mot rasering av naturen vår

Åge Johan Mikalsen (Bergen, 2020-07-23)

#180

Enig!!!

Gerd Eva Hilstad (7525 Flornes, 2020-07-23)

#187

Vi må samle alle krefter i et opprop for å få slutt på denne galskapen. Vi har en plikt til å bevare naturen for våre etterkommere.

Arnt Nysveen (Tjøme , 2020-07-23)

#191

Landet tilhører det norske folk, ikke en liten gruppe (utenlandske) kapitalister og natursvin !

Arthur Sandberg (Chonburi, 2020-07-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...