Stopp hogsten i Follsjå!

Kommentarer

#7

Er dere fullstendig gått fra vettet? Hogge mer skog for å lage mer tøys?

Tone Melbye (Bønes, 2020-07-08)

#8

Jeg signerer fordi jeg vil si fra om ødelegging av gammel naturskog som vi har mindre og mindre igjen av.

Roseanna Næshagen (Nesodden, 2020-07-08)

#16

Skogvern i Follsjå er svært viktig. Tap av leveområder for mange sjeldne arter. Vi får dem aldri tilbake!

Kjersti Thoen (Oslo, 2020-07-08)

#21

Skogen må vernes og naturmangfoldet bevares

Thomas Hebo (Klepp, 2020-07-08)

#23

Det er ganske åpenbart hvorfor dette er viktig

Mazdak Sadredini (Oslo, 2020-07-08)

#25

Skognæringen har bevist gang på gang at selvkontroll og egenansvar ikke fungerer når det gjelder å ta vare på naturverdier. Sertifiseringen mister all troverdighet og er ikke verdt papiret den står på.

Henrike Wangenheim (2435 Braskereidfoss , 2020-07-08)

#29

Jeg signerer fordi skogen har et veldig verdifullt naturmangfold som blir ødelagt ved hogst.

Frode M Haukedal (Kolsås , 2020-07-08)

#47

Vi må verne siste restbestander av gammelskog!!

Bjørn Kjellemyr (Stathelle, 2020-07-08)

#50

Dette er et unikt skogsområde, vi må ta vare på det biologiske mangfoldet som finnes her!

Benedikte Nes (Dalen, 2020-07-08)

#53

Gamle skogene må vernes

Iris Volgin (Oslo, 2020-07-08)

#59

Vi må kjenne til naturverdiene før hogstmaskinene pløyer over

Marianne Melgård (Oslo, 2020-07-08)

#65

Heia skogen!

Hege Enersen Bjerkelien (Son, 2020-07-08)

#68

Nå må skogbruksnæringen også ta del i dugnaden for miljøet! Slutt å hogg ut gammelskog, slutt å hogg i hekketida, slutt å markberede og gjødsle skog !

Emte Jahnsen (Elverum, 2020-07-08)

#76

Det er en skam hvordan våre *folkevalgte* tillater - og sogar selv initierer - rasering av de siste rester av uberørt norsk natur. Er virkelig dette den fattige arven dere vil efterlater dere og bli husket for?

Line Kristin Woldbeck (Hallenskog, 2020-07-08)

#82

Vi trenger intakt naturskog og artsmangfold!

Dag Håvard Engebråten (Oslo, 2020-07-09)

#88

Dette er en arroganse vi senest så da IS ødela Buddastatuene og oldtidsbyen i Afganistan og Syria. Men når man utrydder arter fra en slik skog, kan ikkje skaden repareres eller restaureres.

Sverre Belteren (Oslo, 2020-07-09)

#97

Det er viktig å ta vare på unike biotoper.

Heidi Slåttvik (Gjøvik, 2020-07-09)

#104

Dette bør stoppes med øyeblikkelig virkning !! Dersom dette er lov, bør vi få en annen lovgivning rundt bevaring av gammel skog !

Anne Lisbet Tollånes (Skien, 2020-07-09)

#105

Denne skogen må vernes

Robert Espeseth (Skien , 2020-07-09)

#106

Viktig å ta vare på biologisk mangfold!

Inger Austbø (Skollenborg, 2020-07-09)

#112

Vi trenger alle skogens truede arter. Skogbruket må ta ansvar for grundig og uhildet biologisk kartlegging av alle gamle skogarealer før hogst blir virdert

Bjørg Petra Brekke (Bekkestua , 2020-07-09)

#113

Jeg signerer dette, fordi det fordi meg sint og trist å se slike uerstattelige naturverdier blir rasert av tilsynelatande stupide, arrogante mennesker som fremdeles ikke ha forstått alvoret i klimasaken. Skam dere!

Anna Katharina Garmeister (Nesoddtangen, 2020-07-09)

#115

Ta vare på det lille vi har av urskog!

Bjørnar Simonsen (Oslo, 2020-07-09)

#117

Jeg signerer, på grunn av miljøvernhensikten

Aina Katrine Blæsterdalen (Bø i Telemark, 2020-07-09)

#122

Dette er veldig viktig!!

Trine Hofvind (Gvarv , 2020-07-09)

#125

All gammelskog fortjener vern og særlig dette området som jeg selv har sett flommer over av rødlista kjuker og barksopp som vi ikke finner maken til.Det er nok produktiv yngre skog skogbruket kan boltre seg i.

helge braathen (Grorud, 2020-07-09)

#131

Ser på turene mine at det blir mindre og mindre gammelskog. MÅ lete for å finne den, også i Valdres!! Uakseptabelt!! Det er noen som skal overta etter oss også!

Ingebjørg Hagaseth Skjølsvold (Oslo, 2020-07-09)

#132

Hogsten ødelegger skog med helt unikt og nødvendig biologisk mangfold!

Kathrine Holth Schaathun (OSLO, 2020-07-09)

#137

(Født og oppvokst på Notodden).

Vemund G. Høydal (Oslo, 2020-07-09)

#146

Dette er uhørt!

Nina Lillebo (Oslo, Norge, 2020-07-09)

#151

Bevar norsk urskog, ikke mye igjen.

Thorbjorn Flo (Skien, 2020-07-09)

#163

Fordi områder mad mange rødlistearter må tas vare på, ikke hugges.

Jørn Magnussen (Skien, 2020-07-09)

#173

De siste rester av gammelskog og urskog som finnes igjen må vernes.

Trond Aksel Hansen (Porsgrunn , 2020-07-10)

#179

Det er på tide å bevare de siste restene av storslåtte skoger i Norge!

Ulrike Jüse (Oslo, 2020-07-10)

#180

Jeg forstår at dette er et særlig verdifullt område og må få stå i fred.

Marit Kiste (Larvik , 2020-07-10)

#183

Det er svært viktig å ta vare på det vi har av gammel kontinuitetsskog og det biologiske mangfoldet som finnes i denne skogen.

Kjersti Nerbråten Tjernshaugen (Skreia, 2020-07-10)

#187

Hvis det ikke gjøres noe, da er det snart ikke noe gammelskog igjen...

Rob van Kruining (Røn, 2020-07-10)

#188

Naturen er det eneste som kan redde oss ut ut klimakrisen, og mangfold er nøkkelen til motstandsdyktig natur.

Elin Wyller (Oslo, 2020-07-10)

#199

Ta vare på gamleskogen.

Stein Flaten (Stathelle, 2020-07-10)

#200

Det gjelder å redde denne veldig spesielle gammelskogen.

Bjørn Frøhlich (Oslo, 2020-07-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...