Nei til massedeponier i Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim

Kommentarer

#4

Som nylig utflyttet Bratsbergbygg og nå bosatt på Utleira signerer jeg dette. Helt klart! Trafikksikkerheten i Bratsbergvegen er elendig fra Lia og opp til Bruråk. Vegen er smal og to lastebiler har liten klarering når de skal passere hverandre. Kollektivtransporten, som fungerer som skolebuss samt frakter barnehagen på tur, er ikke vektlagt særlig mye oppmerksomhet i saken. Det samme gjelder myke trafikanter som bruker strekningen til turer, luftetur med hund, barnevogn, syklister og rulleski. Hele Bratsbergvegen fra Fossegrenda og opp er en strekning det kjøres hard på. Skolebarn tilhørende Utleira skole har en utrygg skoleveg og krysninger (på eller utenfor fotgjengerfelt) på denne strekningen er direkte livsfarlig! Området støvet ned, det spruter mye stor pukstein, husene rister og luftkvaliteten er meget dårlig til tider.

Tora Røst (Trondheim, 2020-06-12)

#15

Jeg signerer fordi dette ikke er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig for forgjengere, syklister og alle som ferdes langs en usikret vei. Ikke tillegg ødelegger dette for bomiljøet i Bratsberg.

Ranveig Tunaal (Trondheim, 2020-06-12)

#16

Bor i Bratsbergveien og ser at tungtraffikken skader murer og gulv i betong pga rystelser

Einar Sundfær (Trondheim, 2020-06-12)

#17

Jeg signerer fordi veiene i Bratsberg er av dårlig stand, vi har mange små barn langs veien, det å gå/sykle/løpe langs veien fra eklesbakken opp til Bratsberg er risikofylt. Dyreliv har gått tapt langs veien, og risikoen for menneskeliv er høy! Sett ned fartsgrensen og lag flere fartssperrer slik at all trafikk blir mindre risikofylt

Emilie Tøndel Sliper (Amundsdalvegen 842 , 2020-06-12)

#18

Bor i Bratsberg. Veien er allerede sprengt og trafikkfarlig. Den tåler ikke denne slitasjen. Det blir mye støv og dårlig luftkvalitet. Boligprisene går ned pga dette.

Rune Buarø (Trondheim, 2020-06-12)

#19

For liv og helse

Toril Kristiansen (Trondheim, 2020-06-12)

#26

Veien er ikke stor nok for masse lastebiler når det er barn som ferdes langs veien, da det ikke er gangvei på strekken. Å me tanke på at æ har nesten blitt påkjørt flere ganger av lastebil når jeg går å lufter hunden min! Så et STORT nei fra meg!

Thomas Glørstad (Trondheim, 2020-06-12)

#31

HMS foran profitt.

Janne Slåli (Bratsberg, 2020-06-12)

#34

Jeg bor på Bratsberg, og ønsker ikke denne tungtransporten. Det er mange skolebarn som ferdes på sykkel langs denne veien.

Christian Rafdal (Bratsberg, 2020-06-12)

#38

Jeg bor i området, har barn, og synes dette må gjøres noe med!!

Ingrid Fjelltun (Trondheim, 2020-06-12)

#39

Jeg signerer fordi det allerede er altfor mue tungtransport i bratsbergvegen, og min snart 4 år gamle sønn snart får en ganske utrygg skolevei, og i tillegg har han astma, bare i fjor hadde vi 4 innleggelser, alle kan spores tilbake og settes i sammenheng med støv fra tungtrafikken forbi huset vårt i bratsbergvegen 102

Ole jakob Bjerkan (Trondheim, 2020-06-12)

#40

Jeg har bodd i Bratsberg og vet hvordan situasjonen er i dag. Kan ikke se for meg hvordan det blir å bo der om det blir enda verre.

Linn-Pia Hjelen (Aure, 2020-06-12)

#43

Det er veldig mye tungtrafikk som skaper støy, støv og utrygghet. Det kjøres ofte skarpt. Veien blir nedkjørt, hullete og sporene.

Lise Johanne Henriksen (Trondheim , 2020-06-12)

#45

Jeg signerer fordi det er uansvarlig av Trondheim kommune å ikke tilrettelegge for en trafikksikker løsning for deponi. Trondheim kommune må finne en bedre løsning for beboere i området og næringsliv.

Frank-Robert Gustavsen (Trondheim, 2020-06-12)

#47

Støy, støv og trafikksikkerhet.

Hilde Kristoffersen (Akka Bakka , 2020-06-12)

#55

Jeg opplever farlige situasjoner på ukentlig basis, og det er mitt eldste barns skolevei, snart også minstemann sin.. Min datter forteller stadig vekk om skremmende situasjoner med både personbiler og tunge kjøretøy..

Roger Olsen (Trondheim , 2020-06-12)

#60

Det er nok trafikk opp til og i Bratsberg. Smale veier, råkjøring, mengder med støv og manglende gangveg gjør det livsfarlig for gående å ferdes. I tillegg bor det mange barn i bygda, også nære veien.

Dorte Marie Schevik (Bratsberg, 2020-06-12)

#64

Beboer

Ulf Johansen (Bratsbergvegen, 2020-06-12)

#66

Bratsbergveien fra Eklesbskken og østover er ikke egnet for økt trafikk, ingen/dårlig veiskulder og smalt.

Ruth Sissel Larsen (Bratsberg, 2020-06-12)

#70

Bor langs veien og opplever både støy og støvplager. Forbi oss er det heller ikke gang/sykkelvei. Mange benytter strekning for sykling/ løping/ rulleski og vi ser farlig situasjoner daglig.

Hans Ole Stien (Trondheim, 2020-06-12)

#72

Jeg signerer, fordi å øke transportmengden av tunge kjøretøy daglig opp til Bratsberg, fører til økt fare for andre trafikanter langs den uoversiktelig veien opp til oss. Den er smal, svingete og uten fortau, så flere farlige situasjoner kommer til å oppstå!

Robert bjørseth (Trondheim, 2020-06-12)

#73

Jeg signerer først og fremst pga trafikksikkerheten

Anne Sliper (Bratsberg, 2020-06-12)

#76

Stor mengde tungtransport gjennom tettbebygd strøk og de ulemper det fører med seg. Farlige situasjoner for skolebarna, støy, støv, uro og alt dette fører til forringelse av bokvaliteten til oss som bor i området. Veldig mange kjører tunglastet og ofte fylt til randen, i høy hastighet. Har opplevd at store steiner har ligget igjen på fortauet, knust butikkskiltet til bunnpris, tenk om det hadde vært et barn. Slike deponier bør ligge langs E6, i industriområder.

Tonje Sve (Trondheim, 2020-06-12)

#78

Jeg bor på Bratsberg og den plager oss. Veien er så ødelagt, det er så skittent på veien. Støv overalt og støy!

Gemmalyn Johansen (Trondheim, 2020-06-12)

#80

Bor ved Utleirvegen - og på den siden av huset veien er - er det umulig å oppholde seg pga bråk fra tungtrafikken.

Frode Petersen (Trondheim, 2020-06-12)

#88

Familien min bor i Bratsberg å tryggere veier e med å reddd liv.

Kristine Wagelid (Molde, 2020-06-12)

#93

Mye støy, støv, høy fart, mange barn som ferdes og bruker en vei uten fotgjengerovergang. Ttungtransporten er den største synderen i dag langs denne strekningen

Roy Søreng (Bratsbergvegen 174, 2020-06-12)

#104

Jeg merker allerede nå økt trafikk tungtransport i Stubbanvegen der jeg bor. Det kjøres fort i trange 30-sone gater og det støver ned. Det er skoleveien til barna mine.

Clemens Hoff (Stubbanvegen , 2020-06-12)

#106

Jeg signerer fordi veien er smal og svingete uten fortau. Det ferdes mange syklister der og farlige situasjoner kan lett oppstå. Veien burde vært opprustet, selv uten den planlagte transportkjøringen. Transporten vil medføre stor støy- og støvplager for beboerne i mange år fremover. Man risikerer fraflytting i den idylliske bygda.

Bente S. Lindquist (Trondheim, 2020-06-12)

#129

Jeg signerer fordi jeg bor i Bratsberg og er fortvilet over trafikken, alt støvet og all dritten på veien. Skader bilene våre og miljøet.

Mette Ingebrigtsen (Paul Røstads vei 30, 2020-06-12)

#134

Veien brukes mye til trening..sykling og jogging samt at den er skoleveien til barneskolen. Mange spaserer også langs veien. Det er ikke gang eller sykkelveg fra eklesbakken og oppover til Bratsberg. Derfor er det uhørt og tankeløst med den økte tungtransporten langs vegen.

Stein Berntsen (Bratsbergveien 347, trh. , 2020-06-12)

#142

Skolevei, kulturlandskap, tur og trening, økologisk belte. For mye støy og støv, og veien er ikke bygget for så mye tung transport, blir ødelagt.

Are Rogstad (Bjørkmyr, 2020-06-12)

#144

Jeg mener det er galskap at næringsinteresser skal gå foran folks livskvalitet. Hvis dette ikke blir stoppet kommer det til å ende med at noen blir skadet eller i verste fall drept!

Terje Sivertsen (Trondheim, 2020-06-12)

#145

Jeg signerer fordi trafikksikkerhet og støy begrenser livskvaliteten til vår familien og nabolaget.

Anita Melkvik (Trondheim, 2020-06-12)

#150

Støy, støv og nedslitte veier! Bor på Risvollan og tungtrafikken har ødelagt nærmiljøet vårt! I Utleirveien er det 50-sone, men lastebilene tar rennafart nede ved Nardosenteret og kjører oppover i en helsikes fart! Utleirveien har nå så dype hjulspor at man som bilist føler man kjører trikk i trikkeskinner! Gikk tur over Bjørkmyr en tidlig morgen(8-8:30-tiden. Fra Leira Gartneri og til Utleirahallen ble jeg passert av 41 lastebiler!!! Ut å få frisk luft ja...øyne og nese full av sand og støv.

Trine Kvaale (Risvollan, 2020-06-12)

#168

Jeg bor på utleir og ser problemet daglig

Nina Kjeldsberg (Trondheim, 2020-06-12)

#171

Dette ødelegger livskvaliteten og Er ytterst farlig for barn, unge og eldre

Solveig Fjorden (Risvollan , 2020-06-12)

#173

Masseteanport genererer støv som ikke blir håndtert på skikkelig vis (spyling) og ødelegger veien

Gro Lauvstad (Trondheim , 2020-06-12)

#175

Vi er nærmeste nabo til deponi og er dritt lei av all den tungtransporten og svevestøvet etter alle lastebilene.

Øyvind Hulsund (Bratsbergvegen 232, 7036 Trondheim , 2020-06-12)

#181

Støyen, støvet og ristningene i huset påvirker livskvaliteten!!! Bor langs Utleirvegen.

Pia Sve (Trondheim , 2020-06-12)

#182

Støy, støv og trafikksikkerhet

Mona Kongsbak (Trondheim, 2020-06-12)

#185

Jeg signerer, fordi det allerede er urimelig mye tungtrafikk i området!

Tove Antonsen (Bratsbergvegen 136, 2020-06-12)

#186

Vi ønsker trygge veier for folket og vi ønsker ikke mere tungtransport!

Jane Havn (Trondheim , 2020-06-12)

#188

Jeg er nabo med veien!

Morten Wold (Stubban, Trondheim, 2020-06-12)

#195

Livsfarlig vei for alle som ferdes, spesielt for barn, men også for bilister, de mange syklistene, og andre myke trafikanter. Støvete nærmiljø. skitten og gjørmete veibane med stein ødelegger bilene våre.
Veien er ikke dimensjonert for tungtrafikk. Har flere ganger vært vitne til at skolebarn som har ventet på buss har blitt tutet på av lastebiler, for det er ikke mange bussholdeplassene som har busslomme, og ungene står/leker i veibanen.

Lisbeth Stokke Grande (Paul Røstads veg, 2020-06-12)

#198

Jeg signerer fordi jeg har tilknytning til Bratsberg. Dette er et område hvor veistandard og sikkerhet har blitt oversett og ignorert i årevis. Dersom det i tillegg blir økt tungtransport i området vil også veiene forringes ytterligere og bomiljøet bli skadelidende.

Annette Melum (Hommelvik, 2020-06-12)

#200

Vanvittig med tungtransport forbi bopel. Støy, støv, rystelser osv, kombinert med slett vedlikehold og veistandard

Trygve Storflor (Nr 142, 2020-06-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook