JA til å prioritere E16, opprusting av eksisterende veier og NEI til bro over Bjørnafjorden

Kommentarer

#3

Ønsker indre trasé E39

Helge Andersen (Våge, 2020-05-05)

#7

Det kommer veldig klart frem i oppropet. JEG ER HELT ENIG!

Kjersti Gams-Haugsøen (Bergen, 2020-05-05)

#8

Det viktigste først, liv og helse

Henning Søvik (Espeland , 2020-05-05)

#15

Jeg synes det er idioti å bruke så mye penger på en bro, bruk heller penger på å utbedre og sikre veiene som trenger det!

Sonja LeneS (Fana, 2020-05-05)

#16

Ønsker indre trasee, med tilknytning til E134

Bengt Halvorsen (Flatråker, 2020-05-05)

#30

Nei til det mest ødeleggende naturinngrep i Vestland i moderne tid.

Marie Hauge (Os, 2020-05-05)

#43

Eg signerer fordi tida for vegprosjekt som må budsjettere med trafikkauke for oppnå lønsemd er over.

Geir Fossåskaret (5211 Os, 2020-05-05)

#44

Naturskadene ved bro over Bjørnefjorden er langt større enn potensiell og høyst usikker samfunnsmessig gevinst. Indre trasé imøtekommer flere behov.

Brit Helle (Bergen, 2020-05-05)

#46

Jeg vil heller ha en trygg vei mellom Berge/Voss enn et luftslott i sør

Trond Brynjulfsen (Askøy, 2020-05-05)

#51

Bedre rassikret vei er mye viktigere enn fergefri kystvei.

Kjell E Henanger (Hjellestad, 2020-05-05)

#58

Signerer dette fordi man må få ny vei Bergen-Voss pga alle ulykker og rasfaren.

Dag Koteng (Paradis , 2020-05-05)

#63

Med så mange veier som desperat trenger opprustning, er det viktig å prioritere å gjøre dem mindre farlige framfor å bygge ny vei for å bedre økonomi i andre deler av fylket/landet. Spesielt viktig å revurdere indre trase, som kan kombinere disse to formålene.

Trine Lunde (Lekven, 2020-05-05)

#66

En trygg vei er viktig å prioritere

Lars Haugen (Bergen, 2020-05-05)

#67

Bro over Bjørnafjorden er feil prioritering. Vi må få trygg vei som tjener flest mulig uten at kostnadene blir urimelig store. Da må vi velge indre trasé. Bergen–Voss må prioriteres, og en kombinasjon av Indre trasé og «arm til Bergen» fra E134 bygges så rast som mulig.

«Dersom man i første omgang bygger Hordfast Indre trasé med to felt, men regulerer for fire felt, og samtidig bygger «armen» fra Odda til Bergen, så kan begge prosjektene realiseres til samme pris som Hordfast Midtre trasé – selv til ny pris på 35 mrd.» https://naringspolitikk.no/2017/08/14/hordalandsdiagonalen-etterlyser-samferdsel/

Åsa Nord (Bergen, 2020-05-05)

#71

Tryggleik er viktigare enn fart.

Per Olav Kaldestad (Stord , 2020-05-05)

#77

Liv og helse må gå først, deretter vegprosjekt som nyttar flest mogleg og kombinerer forbindelse nord-sør med aust-vest

Jon Harald Røttingen (Bjørnafjorden, 2020-05-05)

#80

E 16 fra Bergen til Voss er Norges farligste vei.

Rolf Vonka (5176 Loddefjord, 2020-05-05)

#82

Da e på tide å stikka hol på luftslottet, og tenka praktisk

Bjørn Nepstad (Ølve, 2020-05-05)

#87

Det er viktig å være trygg på veien

Kjersti Bergo (Bergen, 2020-05-05)

#88

Er lei av å venta på ny vei her, brukar E16 daglig.

Lars Are Bjørke (Vaksdal, 2020-05-05)

#97

Jeg signerer fordi jeg mener man bør prioritere en sikrere vei mellom bergen og voss

Brede Kyte (Søreidgrend, 2020-05-05)

#102

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktigere å prioritere sikker vei, og da forhindre flere mulige dødsfall på en av Norges farligste veistrekninger, enn å tenke at næringslivet, som det argumenteres med,er viktigere enn liv og helse.

Gard Bruno Schärer (Fana, 2020-05-05)

#106

Bodil Duesund

Bodil Duesund (Os, 2020-05-05)

#108

Fem kilometers flytebru er absurd ressursbruk.

Eldar Heide (Nesttun, 2020-05-05)

#110

Det er galskap p prioritere bru til Stord fremfor vei som virker mellom Oslo og bergen

Pål Olswn (Nesttun, 2020-05-05)

#113

Det bør byggast veg mellom Fjordane før det blir bygd bruer øve dei.

Arnljot Bjørge (5913 Eikangervåg , 2020-05-05)

#114

Eg har ein ektemann som kjører til voss med varer og som pleide å kjøre Ascobilen som ble tatt i raset .

Monica Høvik (Øklandsvegen7, 2020-05-05)

#117

Tiden har løpt fra midtre trasé, og miljøkonsekvensene er for store.

Tom Rasmussen (Bergen, 2020-05-05)

#121

1. E16 skulle ha vært ferdig sikret og oppjustert for lengst, liv skal prioriteres foran næringslivets berikelse. 2.Broen er for dyr. 3. Broen fører til uerstattelige miljøødeleggelser. 4. Byggingen, driftingen og bruken av broen står i konflikt med Parisavtalen som legger vekt på mindre utslipp. E-bil produksjon og produksjon av batteri, blir ikke tatt med i norsk forbruk av energi og gir et skjevt regnskap. 5. Det er ikke ønskelig å få hele Sørlandet dundrende inn over Danmarksplass. Økende slitasje på veibane, økende mikroplast fra dekk og asfalt i Bergen og i miljøet rundt byen.

Marianne Irgens (Bergen, 2020-05-05)

#123

Nedbygget, utbygget og ødelagt natur, sprengt og rasert kystlandskap er ødelagt for alltid. Dette kan vi ikke la politerene gjøre. Hverken for oss eller fremtidige generasjoner.

Elisabeth Jebsen Marek (RÅDAL, 2020-05-05)

#124

Bro over bjørnefjorden er det komplette galskap!

Haakon Lønning (Knarrevik, 2020-05-05)

#132

Liv og helse først

Robert Hegrenes (Fana, 2020-05-05)

#138

Det er for dyrt å bygge den brua,Vegvesnets kalkyler øker ofte med minst 50%

Knut Nordli (Ænes, 2020-05-05)

#141

Bergen - Voss er mye viktigere enn bro over Bjørnefjorden.

Jarle Andre Vedholm (5216 Lepsøy , 2020-05-05)

#142

Vi vil ha trygge og rassikre veier før monsterbroen i det hele tatt tenkes på!

Torunn Remme (Bergen, 2020-05-05)

#144

Vi trenger ny veg Bergen- Voss

Geir Magne Sætre (Hjelmås , 2020-05-05)

#145

Det er en nervepåkjenning å kjøre Os-Voss. Har i 10 år hatt det som arbeidsvei, har skiftet jobb på grunn av den farlige veien! Bro over Bjørnefjorden er stormannsgalskap! Det er også dårlig gjort mot kommende generasjoner som blir belastet med enorme vedlikeholdskostnader!

Charlotte Joys (Lepsøyvegen, 2020-05-05)

#146

Indre trase E39 gir merverdi for region og landsdel og til en mye lavere kostnad og risiko.

Daniel Øpstad (Lyngdal/Fusa, 2020-05-05)

#149

Jeg støtter vedtaket som setter hensynet liv, helse og miljø framfor planer om motorvei over Bjørnafjorden!

Eli Håkonsund (Lepsøy, 2020-05-05)

#151

Eg signerer fordi det kjem til å ødelegga heile Øyane og ødelegga ein fantastisk flott natur og det er heilt unøvendigt med bru så vi håper at denne galskapen blir stoppa vi vil ha det sånn som vi har det

Jorunn Grete Særvoldsvik Røttingen (Sundøyhagen, 2020-05-05)

#152

Mye viktigere med en sikker vei fra Bergen til Voss enn bro over Bjørnefjorden!!!

Mette Olsen (Rådal, 2020-05-05)

#164

Jeg signere for E 16 er mye viktigere å få skikkelig vei. Broen trenger vi ikke. Ja til E16. Nei til bro.

Ole Carsten Søiland (OS, 2020-05-05)

#165

Hensynet til liv og helse må prioriteres foran ønsket om å forflytte seg raskere!

Anita Bolstad Raa (Bergen, 2020-05-05)

#175

Sikrere veier

Arnt- Helge Dalelv (Askøy, 2020-05-05)

#180

Indre trase vil være en bedre løsning for regionen ..

Arne Helland (Eikelandsosen , 2020-05-05)

#195

Ser mest økonomiske fordeler med vei over Tysnes.

Roger Marcussen (Bømlo, 2020-05-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...