VI KREVER NØYTRALE UTREDERE AV VINDKRAFT

Kommentarer

#602

Man kan ikke redde natur ved å ødelegge natur. Kapitalistene går over lik for å cashe inn. Det er det eneste de tenker på og derfor har de kamuflert dette med Grønne sertifikater og grønt skifte med vindmøller. Lobbyvirksomhet på høyt plan har fått politikerne til å bite på. Dette er den største raseringen av norsk natur noensinne. Main stream media gjør ikke jobben sin og lar dette stort sett passere så vanlige folk som ikke følger med skjønner ikke hva som foregår.

arve breidal (Oslo, 2020-04-06)

#605

Jeg signerer fordi vindkraft er den største og verste miljøkriminaliteten som noen sinn har skjedd i Norge

Dag Magne Stenberg (Brumunddal , 2020-04-06)

#607

Jeg signerer for at jeg ønsker nøytrale utredningen. NORWEA sier jo selv at de arbeider FOR Norsk Fornybar Energiproduksjon. Underforstått så setter de da profitt fremfor miljø, natur og befolkning.

Morten Sjaaastad (Stjørdal, 2020-04-06)

#610

Norge har ikke behov for å bygge ut vindkraft. Det økende energibehovet som vi kan få behov for i framtida kan lett skaffes ved å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg, enøktiltak, varmegjennvinning, jordvarme, solkraft og andre energikilder.

Magnar Lien (Fuglvågen, 2020-04-06)

#611

Jeg signerer fordi jeg ikke har sansen for korrupsjon, eller at forvaltning av verdier skal ødsles bort av globalister.

Jan Erik Dregelid (Høyanger, 2020-04-06)

#621

Er dritt lei rasering av norsk natur og utenlandske selskaper som utnytter Norge. Tilbakeføring av naturen kommer ikke til å bli utført av disse selskapene etter endt levetid.

Per Tore Skår (Salvøy, 2020-04-07)

#630

Lei av kamaraderi og grums i vindkraft saker

Idar Vikdal (Leikanger, 2020-04-07)

#631

Jeg signerer fordi, jeg er av den yngre generasjonen som har en drøm om å busette meg på haramsøya. Der mine forfedre var fra, haramsøya har en egen sjarm som vi alle er så glade i. Det ville vært utenkeleg å setje opp vindmølle på denne nydlege plassen. Det finnast så mange andre plassa å setje dei opp. Haramsøya vil råtne bort på grunn av at yngre generasjoner som drømmer om å bu der ikkje lenger har makt til å sjå haramsøya bli skada på denne måten. Det vil også ødelegge fuglelivet og friluftslivet. Det blir farleg å gå i fjella på vinteren grunnet isflak-kasr. LA ØYA VÅR FÅ VÆR I FRED❤️ ver du so snilde.

Jenny Oline Austnes Nes (Ulsteinvik, 2020-04-07)

#632

Dette tema er altfor stort og viktig til at personer kan få økonomiske interesser av å godkjenne utbygging! Det er skammelig!

Monica Hordnes (Bergen, 2020-04-07)

#633

Vindkraftutbygging er unødvendig.

Pål Brudevoll (Drammen , 2020-04-07)

#634

Det gjelder all vindkraft utbygging

Halvor Kroken (Vingelen, 2020-04-07)

#635

Naturen blir ødelagt. Og penga går rett ut av landet.

Paal Bjerkek (Elverum , 2020-04-07)

#639

Total motstander av den masserasering som foregår i norsk natur. Er i tillegg ultrakritisk til mangelen på demokratiske prossesser i konsesjonsbehandlingen av vindkraftprosjektene.

Pål Telnes (Ilulissat, 2020-04-07)

#642

Dagens vindkraftregime er korrupt i ledd, bra bunn til topp(OED Regjering)

Einar Risnes (Stavanger, 2020-04-07)

#643

Jeg vil forsvare norsk natur, noe av det kjæreste vi har! Også forsvare fugler, insekter , dyr og ikke minst alle dem som bor tett inntil monstermastene. Livet blir helt ødelagt for mange!

Anne Merete Ranum Aas (Magnor, 2020-04-07)

#644

Synes det er uhørt at en bransjeorganisasjon skal få påvirke og dominere spørsmålet om utbygging eller ei.

Knut Bjerva (Herefoss, 2020-04-07)

#645

Fordi vi trenger nå naturvitere som vet hva man nå må ta inn i en KU og ROS i henhold til det kunnskapsgrunnlaget man i så henseende i dag har. Vi må ha alle de miljømessige konsekvensene på bordet, der de reelle kostnadene for samfunnet skal med. Grunnrentekostnaden skal skisseres i konsesjon blant annet.

odd Klokset (Kristiansund, 2020-04-07)

#648

Nei til havturbiner

Willjar Rubach (Straumsjøen, 2020-04-07)

#654

Utredningene og analysene er ikke laget av personer /firmaer som er uavhengige.

Leif Riksheim (Ålesund, 2020-04-07)

#663

Jeg er motstander av landbasert vindkraft i uberørt natur.

May Oldervik (Fetsund , 2020-04-08)

#665

Jeg signerer fordi jeg har fulgt med på hvordan mange av konsesjonene for vindkraft er gitt foe utbygging i sårbar natur. Ofte gis konsesjon trass innsigelser fra fylkesmann, grunneiere, interesseorganisasjoner og kommuner. Det bygges i områder med fugletrekk, vernede områder, våtmarksområder og i randsoner for villrein, i beiteområder for tamrein osv. Listen er lang og det kan ikke fortsette slik. Naturmangfoldsloven og andre hensyn må veie mye tyngre ved vurdering av konsesjon.

Lars Falck-Muus (Kråkstad , 2020-04-08)

#672

Må være uhildet vurdering.

Terje Akselsen (Sandefjord , 2020-04-08)

#675

Er enig

Margareth Sekse (4056 Tananger, 2020-04-08)

#677

Vil verne sårbar natur og den norske fjellheim mot griske investorer!

Jørgen Mowinckel (Frakhaug, 2020-04-08)

#679

Jeg er sterkt i mot vindkraftutbygging fordi Norge ikke har bruk for den og fordi vår natur og dyreliv blir ødelagt.

Judith Henriksen (Dirdal, 2020-04-08)

#686

Vindkraften må stoppes i sin nåværende form. Beslutningstagerne, som sitter langt unna, må høre på lokalsamfunnene og hva de sier.

Stein-Erik Bakke (Asker, 2020-04-09)

#687

Vindkraft tar livet av alt som flyr.

Trygve Knutsen (Godvik, 2020-04-09)

#689

En utredning må være upartisk og utføres av en nøytral part med god kompetanse innenfor energi, miljø og klima. Biologisk mangfold som går tapt grunnet tap av habitat må veies opp mot fordelene med å bygge ut vindkraft.

Nikolai Stetzer Oldervik (Oslo, 2020-04-09)

#694

Er i mot All faunakriminalitet

Kjell Aga (Bekkjarvik, 2020-04-10)

#695

Jeg gråter når jeg ser mitt land er så ödelagt av homo sapiens. Det kan aldri reverseres.
Jeg ber om at Karma slår disse profitörer til marken, döde.

stein selvag (Cebu, 2020-04-10)

#697

Dette galskapet må stanses!

olav nooitgedagt (ottersøy, 2020-04-10)

#700

jeg vil verne naturen ,fugler og dyr

unni klubben håbrekke (6530 averøy, 2020-04-10)

#701

Eg e imot gigant industri i heiane

Amanda Sinnes (Bryne, 2020-04-10)

#702

Dette er en selvfølgelig sak

Knut Sellevold (Sandnes , 2020-04-10)

#703

Alle fakta må på bordet. Viktig med upartisk analyser.

Lillian Innbjo Våg (Haugesund, 2020-04-11)

#708

Jeg signerer fordi jeg ønsker at i den grad vindkraft bygges ut på land så skal det skje etter mye strengere prosesser og faglige uavhengige vurderinger.

Espen Hammer (4187, 2020-04-12)

#709

Fordi vidkraftindustrien er basert på klimahysteri, og er samtidig drevet frem av korrupte politikere.

John Arne Sundal (Husnes, 2020-04-13)

#721

Vindkraftutbygging er ikke nødvendig for å dekke landets behov for el. Slik utbygging er dessuten et alt for stort overgrep mot natur, fauna og flora. Hvis Tyskland trenger mer kraft, kan de bygge ut hos seg selv. De har vind de også.

Jan Arne Johansen (Bodø , 2020-04-14)

#728

Dette går over alle støvelskaft med ødeleggelse av Norsk Natur. På tide å sette inn folk som har greie på ting og ikke som det er nå!

Arnfinn Malmedal (LYNGSTAD, 2020-04-20)

#732

Utredninger og konklusjoner bør gjøres av uavhengige konsulenter - ikke noen med hånda ned i pengesekken, som er inhabil pga "kjennskap og vennskap"...

Monica Skadsem (Sandnes, 2020-04-22)

#741

Jeg signerer fordi jeg støtter oppropet 100%.

Brit Odegard Krøvel (Oslo, 2020-05-02)

#744

Jeg er imot all vindkraft. Store og ødeleggende naturinngrep. Vi har ikke nok kunnskap om hva det gjør med fugleliv, tap av innsekter og hva det gjør ned oss mennesker som må leve med monstermastene. Det må heller fokuseres på å redusere vårt strømforbruk, og i følge eksperter har vi masse å hente på å oppgradere våre eksisterende vannkraftverk

Ingunn Løseth Wold (Trondheim, 2020-05-03)

#745

Jeg ikke aksepterer at Myndighetene bygger ned og selger ut Norsk natur mot folkets vilje. Naturkapital er IKKE et begrep som bør styre norsk politikk! Dette er åpenbart korrupsjon!

Arvid Hansen (Trondheim, 2020-05-03)

#755

Vindkraft ødelegger natur og har ikke noe med det grønne skiftet å gjøre!

Elin Wannebo (Kolvereid, 2020-05-03)

#760

Det begynner å gå etter på havresekkene . Bukker er det nok av.

Steiner Hellesø (Rørvik, 2020-05-03)

#761

Nøytral vurdering burde vera sjølvsagt!

Lars Børge Sæberg (Dimmelsvik, 2020-05-03)

#764

Heile dette vindkrafttullet er bygd på løgn og korrupsjon. Eg vil ikkje ha det, verken på land eller sjø.

Bernt Vingen (Ørsta, 2020-05-03)

#767

Vindindustrien er en tragedie for naturen.

Anne Berit Bergo (Oslo, 2020-05-03)

#770

Det er vel åpenbart-vil ha slutt på korrupsjon i vindkraftbehandling

Trine Wilhelmsen (Kvinesdal, 2020-05-03)

#772

Nei til vindkraft, ja til oppgradering av våre vasskraftverk! Stopp rassering av naturen, miljøet og klima, alt heng saman. Og få inn folk som har truverde, og til å stole på. Støtter oppropet.

Astrid Døssland (Bergen , 2020-05-03)

#773

Uavhengighet er et udiskuterbar krav.

Svein Olav Brekke (Kongsberg , 2020-05-03)

#774

Jeg signerer fordi dette bør være det minste vi kan forvente i et demokratisk land!
Forøvrig er vindkraft rent hærverk på norsk natur!

Gunn Urke Remøy (Leinøy, 2020-05-03)

#776

Fordi en må bevare norsk natur.

Per-Erik Tødenes (Nybømarka 10, 6011 Ålesund , 2020-05-03)

#783

Jeg signerer fordi dette er det minste vi burde forventet når noe skal undersøkes!

Inger Johanne Saunes (Ulsteinvik, 2020-05-03)

#791

Dem mangler noen viktige opplysninger om skadevirkninger

Jarle Albrigtsen (Uthaug , 2020-05-04)

#799

Jeg vil ta vare på naturen og at regjeringen ikke skal ofre Norge for penger . og få en stjerne hos de som lurer oss😕

Ylva Ihlen (LØRENSKOG, 2020-05-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...