Nei til høyblokker i Manganveien!

Kommentarer

#1

3 høyblokker (høyeste på 7 etg!) på dette lille området ødelegger ikke bare for oss som blir direkte berørt mtp innsyn og skygge, men vil gi betydelig økt trafikk, det vil også gi skygge over skolegård, ballbinge og dekkjungel på ettermiddagen. Kommunen MÅ ikke godta denne omreguleringen!

Yngvild Ellingsen (Kristiansand, 2020-02-29)

#5

Dette er galskap og passer ikke inn i et rolig og trygt boligområde. Alle skolebarna passerer her. Kommunens reguleringsplan godtar kun 3 etg + sokkel, en omregulering gagner kun privat utbygger.

Tone-Kristin Svendsen (Kristiansand, 2020-02-29)

#10

Dette vil stjele mye av sola i hagen min. Og ønsker ikke mer trafikk.

Charlotte Dølbakken (Kristiansand, 2020-02-29)

#13

Datter m fam er nærmeste nabo til disse planlagte blokkene og får ødelagt mye

Else Marie Lunden (Valle, 2020-02-29)

#14

Min søster og familie vil bli berørt

Dreng Lunden (Arendal, 2020-02-29)

#19

Jeg signerer, forde nå syns jeg utbygger må begynne å tenke. Dette føler jeg bare handler om okonomi og er langt fra sunn fornuft.
Jeg ser ikke en positiv ting med denne utbyggingen her.

Bente Sagstuen (Palladiumveien , 2020-03-01)

#21

Jeg mener det blir for omfattande med 3 blokker på den tomten.

Rune Ludvigsen (Kristiansand , 2020-03-01)

#26

Ødelegger for alt for mange her oppe

Grete Erklev (Kristiansand, 2020-03-01)

#27

En utbygging på nordre del av planområdet vil ødelegge sikt, skygge for sol, gjøre skoleveien utrygg for alle ungene, øke trafikken i et allerede trafikkert område og gi en verdiforringelse av boligene i nabolaget.

Synnøve Egedal (KRISTIANSAND S, 2020-03-01)

#35

Ødelegger et flott boområde

Asbjørn Olsen (Oslo , 2020-03-01)

#36

Fortetting av et allerede fortettet område.

Harald Olsen (Kristiandsand, 2020-03-01)

#38

Jeg signerer i lojalitet til de jeg kjenner som bor i området og som ikke ønsker å fortette området med høye hus.

Liv Bratlie Løyland (Valle, 2020-03-01)

#51

Fordi dette rett og slett er galskap og definitivt betyr en verdiforringelse av områdene rundt.

Randi Lindebø (KRISTIANSAND S, 2020-03-03)

#54

Jeg er nsbo og ønsker IKKE skjemmende blokker her!

Heidi Pedersen (Kristiansand , 2020-03-03)

#67

Støtter beboerne som ikke ønsker denne forringelsen !

Gry Jakobsen (Kristiansand, 2020-03-05)

#70

Dette blir bare tull, på ett lite område I blandt eneboliger, og rekkehus reise 3 blokker, og ikke nok med 3 blokker en annen plass på Tinnheia også. Nå må noen i Tinnheia vel ta tak, for her er de fraværende.

Atle Pedersen (Kristiansand , 2020-03-05)

#72

3 høyblokker trenger vi ikke. De vil ødelegge for de eneboligene som ligger rundt. De mister utsikt. Noe som igjen ødelegger for de om de en gang vil selge. Og det bygges over hele byen som gjør at det er vanskelig for oss som skal selge. Vi må ha en pause i bygging av leiligheter.

Edda Rykken (Grim, 2020-03-06)

#87

Vi har kjøpt hus i Manganveien nettopp fordi vi ønsket å bo på et stille sted med nærhet til park og grøntområde. Dette høres jo helt vilt ut! Hvor skulle man liksom få plass til denne utbyggingen uten å ødelegge hele området? Et område som er godt brukt av både to- og firbente turgåere😣

Isabella Collett Sikel (Manganveien 39, 2020-09-11)

#91

Jeg er sterkt imot at det bygges høyblokker i manganveien

Birgit Augland (Kristiansand , 2021-04-06)

#98

Jeg synes det er mer enn nok blokker på Tinnheia.

Marit Sodefjed (Titanveien, Kristiansand, 2021-04-07)

#105

Dette øker trafikken rundt skolen og barnehagen, passer ikke inn i området, sjenerer naboene, skyggelegger dekkjungelen ved skolen som barna bruker i/etter skoletid, er ikke plass til biler til alle leilighetene slik at det vil bli overfylt og uoversiktlig i gatene der barna går til og fra skolen.

Maren Berge (Kristiansand , 2021-04-07)

#108

I solidaritet med beboerne! Og i mot byggherrene sin grådighet! 😔👎

Per Rune Falkum (Kristiansand, 2021-04-08)

#115

Helt uaktuelt å bygge 3 store blokker på dette lille området, så tett inntil eneboliger og rekkehus

Heljar Ekeli (Kristiansand, 2021-04-10)

#116

Æ signere fordi d må da vare andre plasser å settet opp di flotte blokkene, sånn at d ikkje ødelegg et flott veletablert nabolag.

Torbjørn sommer (FØRDE, 2021-04-10)

#117

Ulemper for både eksisterende og nye beboere.

Guri Marie Wold (Kristiansand, 2021-04-11)

#119

Fordi vi trenger ikke høye blokker, vi trenger å bevare de boligene om områdene som er her fra før.

Kristine Mikalsen (Kristiansand, 2021-04-14)

#126

Det kan bygges høyblokker på østsiden av Kristiansand for en gangs skyld.

Henrik Kram (Lillesand, 2021-04-14)

#128

Jeg er positiv til utbygging, fortetting, modernisering og oppgradering av hele Tinnheia, men det er ikke høyblokker med denne plasseringen vi trenger. Jeg blir selv ikke direkte berørt, men for å støtte de som bor rundt der det planlegges bygging har jeg signert!!!

Kari Jahnsen (Kristiansand, 2021-04-14)

#131

Jeg er i mott!!!
ødelegger nær området med mye blide som gjør skolevei faglig

Anne-Liv Hansen (Kristiansand , 2021-04-14)

#136

Jeg er totalt imot høyblokket og fortetning

Åse Sundbø (Eigemyrveien 7 f, 2021-04-14)

#137

Jeg signerer fordi utbyggingen vil rasere områder den grad de bygges etter utbyggers ønske.

Stig Atter (Kristiansand, 2021-04-15)

#144

Tinnheia trenger flere eneboliger og rekkehus, ikke blokker.

Linn Vegusdal Kile (Kristiansand , 2021-04-15)

#146

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker økt trafikk, der det ferdes mange barn i et allerede farlig kryss. Blokkene vil ta sol fra skolegården, som blir brukt av barn også på ettermiddagen. Bygg heller rekkehus eller eneboliger; det er nok blokker på Tinnheia.

Inger Margrethe Axelsen (Palladiumveien , 2021-04-15)

#151

Jeg signerer fordi blokkene ikke passer inn og vil dekke for sola

Elias Svendsen Ekeli (Tinnheia, 2021-04-15)

#162

Helt unødvendig med disse blokkene

Camilla Steiro (Kristiansand, 2021-04-16)

#163

Vi treger ikke høyblokker her

June Gkikas (Tveit, 2021-04-16)

#164

Jeg signerer fordi jeg har barn på Karl Johans Minne skole. Vi bor selv på nedre Tinnheia. Jeg vet at barna elsker å leke på uteområde og også spesielt i dekkjungelen og fotballbingen på skolen og at område blir brukt mye av barn og unge for å samles/leke utenom skoletid også. Hadde vært veldig synd hvis det ble mindre sol på disse områdene om det bygges blokker som er så høye og ødelegger dette. Skolen har nå fått et flott uteområde som kommunen har brukt mange penger, ressurser og tid på. Jeg vet også at det allerede er et problem med trafikken langs skoleveien og jeg ønsker ikke at det skal bli enda mer trafikk som gjør skoleveien mer utrygg. Samtidig så signerer jeg også fordi jeg vet at mange av barna på skolen bor rundt område man har planlagt å bygge. Jeg er redd for at disse blokkene kan ha en motsatt effekt på at flere barn og unge flytter til Tinnheia og at det kan ende med at familier heller ønsker å flytte på grunn av mer innsyn på deres tomt + det jeg allerede har nevnt med skolen, trafikk osv.. Manganveien og området/gatene rundt, er kjent for å være et flott familie område med mange barn og godt miljø og det som allerede er så flott og bra må være det viktigste man skal bevare. Derfor er det utrolig viktig at man hører på disse beboerne på Tinnheia.

Elisabeth Kaaløy Aleksandersen (Kristiansand , 2021-04-16)

#167

Dette vil føre til økt trafikk og farligere skolevei, skyggelegge lekeområder, mer støy, tap av sol og lys, innsyn i ellers usjenerte hager og hus, verdiforringelse av eksisterende boligmasse og ikke minst redusert livskvalitet for oss som bor her i dag.

Milena Markovic (Kristiansand , 2021-04-17)

#169

Datter og barnebarn blir berørt av en sånn massiv utbygging, de får innsyn i sin nåværende usjenerte hage, det blir mye mer trafikk og støy i området

Ragnhild Ellingsen (Kristiansand, 2021-04-17)

#170

Disse blokkene passer overhodet ikke inn her, trafikken vil øke og det ødelegger for beboere rundt. Kun utbygger som tjener på dette.

Asbjørn Beyer-Ellingsen (Kristiansand, 2021-04-17)

#171

Potensielt tusen flere tilflyttere til Tinnheia, med én liten Rema 100 og Joker nede i bakken. Et Tinnheia torv som skulle fått fokus lenge før fortetting ble vurdert.

Marita Andersen (Kristiansand, 2021-04-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...