TeologenesKlimaAksjon - Teologer krever rask og omfattende klimainnsats

Kommentarer

#60

Dette er et viktig opprop som uttrykker et sterkt og nødvendig engasjement for klodens fremtid med en tydelig begrunnelse i troen og teologien.

Halvor Nordhaug (Bergen, 2020-02-22)

#81

Bruk hodet, vi har bare en klode

Christine Andreassen (Oslo, 2020-02-22)

#89

Det hastar veldig.

Paul Kristian Steiro (Sarpsborg, 2020-02-22)

#112

Jeg signer fordi som kristen, teolog og prest har jeg en forpliktelse til å ta vare på Guds skaperverk og min neste

Marita Solberg Bjerke (Spydeberg, 2020-02-22)

#113

Jeg signerer fordi alle de 10 punktene er høyst relevante, og konklusjonen gir forpliktende holdninger til praktisk handling.

Terje Refsnes (Rygge i Moss, 2020-02-22)

#133

”Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der er hans. ”

Erik Rodal (5262 Arnatveit, 2020-02-23)

#141

Klimaspørsmålet er ett av de største utfordringene i vår tid.
Politikerne må ta større grep for situasjonen.

Harald Otto Aalvik (Børsa , 2020-02-23)

#142

Jeg er bekymret for utviklingen av jordoppvarmingen og dens konsekvenser for mennesker og dyr her i Norge og særlig i sårbare områder som Stillehavet.

Verena Grønning (Vanvikan, 2020-02-23)

#144

for bærekraft for kommende generasjoner

Thor Pundsnes (Stavanger, 2020-02-23)

#146

Jeg mener at oppropet favner den viktige og alarmerende situasjonen Moder Jord befinner seg i . På kanten av stupet. Jeg er aktiv i Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon og støtter med glede teologenes opprop og kamp for de samme verdier. Nemlig en livgivende Klode. For alt som lever og gror. Som mennesker har vi et overordnet ansvar for å forvalte alt som lever og gror på jorda - et ansvar som våre myndigheter dessverre har ignorert i sin iver etter kortsiktig økonomisk gevinst.

Tone Toft (BRASØY, 2020-02-23)

#147

Jeg signerer fordi jeg er svært bekymret for framtida og ser at politikerne ikke vil eller ikke klarer å ta tilstrekkelig grep for å endre på situasjonen.

Ingeborg Overvoll (Bodø, 2020-02-23)

#149

Oppropet er i tråd med Den norske kirkes sterke engasjement i klimasaken.
Derfor støtter jeg oppropet.

Helga Haugland Byfuglien (Nordre Follo, 2020-02-23)

#172

Jeg støtter oppropet, og synes det er strålende at teologer engasjerer seg i klimasaken.

Per Ivar Våje (Spydeberg, 2020-02-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...