Ett stort sykehus sentralt på Helgeland!

Kommentarer

#4402

Jeg signerer fordi jeg mener det er det eneste rette å gjøre.

Jon-Petter Bremstein (Vega, 2019-12-16)

#4407

Det som et viktig med et nytt sykehus på helgeland er at det legges der det blir best for pasientene. Det som har blitt presentert er ikke best for pasientene på den sørlige del av helgeland å de som allerede bor langt fra sykehus. De får lengst reisevei. Å ett felles sykehus midt på helgeland burde være bare rett og rimelig

Tove Jacobsen (Mosjøen, 2019-12-16)

#4408

Jeg er kronisk syk og dermed under oppfølging på Sandnessjøen sykehus. D kjennes uoverkommelig ut å skulle være nødt til å reise helt til Mo!! Er utslitt etter en tur til Sandnessjøen og synes 6 timer reising er mer en nok!! 😅

Tove Hjelmseth (Brønnøysund, 2019-12-16)

#4412

Den eneste fornuftige løsningen, faglig og politisk!

Harald Nitavskis (Oslo, 2019-12-16)

#4417

Dette er det beste alternativet for pasientene på hele Helgeland.

Brith-Tone Thrana (Leirfjord, 2019-12-16)

#4418

Det er klart den beste løsningen!

Hilde Kristin Bonde (Husvær, 2019-12-16)

#4429

Jeg vill ha et sykehus sør for Korgfjellet

Birgit Walla (LEIRFJORD , 2019-12-16)

#4430

Beste lokalisasjon for HELE helgeland. Større fagmiljø og alle funksjoner samlet på et sted gjør det mer attraktivt å vurdere å flytte "hjem" igjen (er selv anestesisykepleier).

Merete Mosheim Pedersen (Trondheim, 2019-12-16)

#4433

Ved å etablere ett stort sykehus sør for Korgfjellet, sikrer man et stort sykehus med alle livskritiske funksjoner og som - ikke minst, er ønsket av flertallet av befolkningen i regionen.

Ingvald Mellingen (Narvik, 2019-12-16)

#4435

Pasienten i sentrum,best mulig likt tilbud for alle på Helgeland, uavhengig av bosted, derfor viktig med sentral beliggenhet. Også ut fra konkrete fakta :, som topografi, bosetting, antall spesialister og rekruttering; best med sentral plassering. Ett sykehus er nødvendig for å skape stabilitet og ro. Noen kommer med trusler, {hvis ikke sykehus i egen kommune så...}, for å bevare vårt demokrati og velferdsstat er det viktig å ikke la seg presse, men ta hensyn til flertallet og dokumenterte fakta.

Svein Aasland (SANDNESSJØEN, 2019-12-16)

#4436

Det er viktig for meg at min familie i ssj har et fullverdig sykehus å gå til

Mona Milde (Oppaker, 2019-12-16)

#4437

Sjå på kartet...Vefsn ligg i midten!!

Marlin Bjerknesli (Elsfjord, 2019-12-16)

#4441

Jeg mener ett sykehus sentralt på Helgeland, er den beste løsningen for hele Helgeland i fremtiden.

June Jakobsen (Leines i Leirfjord , 2019-12-16)

#4454

Alle på Helgeland bør få kortest mulig reise til sykehus. Må tenke på hva som er best for flest. Ikke hva som er best for Mo i Rana. De har tross alt ganske kort vei til Bodø om krisen inntreffer sammenlignet med for eksempel herøy/dønna, Brønnøysund og Vega. De må reise i 3-5 timer for å komme til Mo i Rana dersom sykehuset blir lagt dit.

Sigurd Johnsen (Mosjøen, 2019-12-16)

#4455

Jeg signerer fordi jeg ønsker et sykehus nærme HELE helgeland.

Thomas Mortensen (Brønnøysund , 2019-12-16)

#4456

Ønsker sykehus ved kysten midt på Helgeland 😊

Tove Meyer (Leirfjord, 2019-12-16)

#4468

Et stort sykehus sør for Korgfjellet er det beste for hele Helgeland

Synnøve Edvardsen (Leirfjord, 2019-12-16)

#4471

Sykehuset må være sør om Korgfjellet!!

Elsa Mari Johansen (Meisfjord, 2019-12-17)

#4472

Det beste valget for pasientene på HELE Helgeland

Daniel Anesen (Sandnessjøen, 2019-12-17)

#4474

Mosjøen er den mest sentrale plassan.

Sigve Stenvall (Trofros, 2019-12-17)

#4477

Fordi det gir det beste og mest likt tilbud til alle ytterkantan og

Evy Sommer (Trosjøvn 12, 2019-12-17)

#4481

Jeg ønsker meg ett sykehus på Helgeland, sentralt plassert på Helgeland nemlig i Holandsvika

Per Martin Olderbakk (Brønnøysund, 2019-12-17)

#4485

Jeg signerer fordi at et sykehus må plasseres slik at det er tilgjengelig via luft eller sjø og kortest mulig avstand til brukerne. Det vil si geografisk sentralt.

Johan Sverdrupsen (8890 Leirfjord, 2019-12-17)

#4487

Jeg signerer fordi: vi trenger samla ekspertise som kan bli flinke pga nok pasienter -og vi trenger et sykehus som er midt på Helgeland . IKKE i nordenden av Helgeland

Tove Mathisen (Mosjøen , 2019-12-17)

#4489

Dette er det eneste bærekraftige på sikt og det eneste som forhindrer at alt sentraliseres til Mo, samt det eneste som gir hele befolkningen et godt helsetilbud

Torbjørn Os (Mosjøen , 2019-12-17)

#4497

..det er den eneste riktige løsningen for H-land

Børge Ravnå (Mosjøen, 2019-12-17)

#4509

All logikk sier at et felles sykehus skal ligge så alle har like kort reisetid til det.

Pål Steffenrem (Vefsn, 2019-12-17)

#4513

Jeg vil ha et bra sykehus

Daniel Olsen (Sandnessjøen, 2019-12-17)

#4514

Det er drt mest fornuftige

Torill Mikalsen (Brønnøysund, 2019-12-17)

#4515

Et sykehus sør for korgen

Sverre Svendsen (Brønnøysund, 2019-12-17)

#4527

Helgelands beste! Selvfølgelig vi alle ha ett sykehus så nerme hjemplassen som murlig, men når det er snakk om noe så stort som ett sykehus, mener jeg st man kan tenke på hele området og ikke bare på seg selv!

Sagka Sundset (Hattfjelldal, 2019-12-18)

#4533

Jeg tror at et felles sykehus for hele Helgeland sør for Korgfjellet vil være det mest praktiske og det mest effektive for ikke en by, men alle.

Ken-Robin Slaatrem (Mosjøen, 2019-12-18)

#4540

Ett sykehus sentralt på Helgeland. 😉

Dag Frode Bjerknesli (Mosjøen , 2019-12-18)

#4541

Fordi jeg mener at ett sykehus midt på Helgeland vil gi pasientene det beste helsetilbudet da fagkompetansen blir samlet på ett sykehus. Det vil også være en fordel for alle på Helgeland utfra plasseringa. Håper at det vil bli ett sykehus på Helgeland. Lykke til.

Aina Karijord (Brønnøysund, 2019-12-18)

#4543

Ett sykehus sør for korgfjellet er det regionen har behov for!!!!!

Berit Eliassen (Sandnessjøen , 2019-12-18)

#4552

Det er best for alle om sykehuset er ner alle

Marie Herring Myrholt (Tiller, 2019-12-23)

#4554

12 ordførere m.f. mener at ett stort sykehus på Helgeland er viktig, Jeg synes at det de sier veier tyngst i denne sammenheng!

Rita Eileen Aronsen Aronsen (Kongsberg, 2019-12-23)

#4557

Jeg ønsker det beste for pasienter og pårørende for hele Helgeland.

Øyvind Bolstad (Mosjøen , 2019-12-24)

#4562

Det er tidsriktig og fremtids-korrekt!

Trude Valla (Brønnøysund, 2019-12-26)

#4567

For jeg er for et sykehus i Leirfjord / Sandnessjøen og mulighet for Mosjøen . Så lenge det blir på sør siden korgfjelle . Men helst i Leirfjord

Roar andre Jakobsen (Leirfjord , 2020-01-06)

#4568

Signerer for å støtte familie og venner i Mosjøen som er min gamle hjemby.

Kari-Beth Eriksson (Sandviken , 2020-04-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...