Ja til stort akuttsykehus i Rana!

Kommentarer

#1008

Vi er en av de største byene i vår region, samt industri hovedstaden i nord-Norge. Da trenger vi sykehus, samt det er en enklere Bye å rekruttere ansatte til da det trengs andre typer arbeidskraft også.

Mads G. Hansen (Mo i rana, 2019-11-30)

#1010

Vi trenger to sykehus på helgeland!

Sigrid Jakobsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1024

Jeg signerer fordi det er mye mer logisk å ha et sykehus i rana med all industrien og med tanke på at sykepleier utdanningen er på Mo

Silje Føatum (Mo i rana, 2019-11-30)

#1025

Rana MÅ ha et lokal sykehus.

Eva-maria Svartvatn (Rana, 2019-11-30)

#1027

Fordi Helgeland trenger et sykehus i Rana.

Lene Madsen Stien (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1028

Det er absolutt helt nødvendig!

Mona Aune (Bodø, 2019-11-30)

#1029

Frode larsen

Frode Larsen (Gruben, 2019-11-30)

#1031

Jeg signerer fordi at jeg mener det eneste rette er et stort sykehus i Mo Rana!

Petter Leistad (Åga, 2019-11-30)

#1037

Det er sunn fornuft at det er minst to sykehus på et så stort område som Helgeland og at Rana som er Nord- Norges tredje største kommune bare MÅ ha det ene👍

Kurt Magne Almli (Utskarpen, 2019-11-30)

#1041

Helgeland trenger 2 sykehus for å sikre at alle helgelendinger får et forsvarlig og godt sykehustilbud

Pia Christin Molberg (Mo i Rana , 2019-11-30)

#1042

Vi trenger et sykehus i mo i rana! Jeg bor selv 3 mil nord for Mo i Rana, det er et stort nok avstand!

Ina Gebhardt (Storforshei, 2019-11-30)

#1047

Det er det eneste rette!

Marte Aune Halsen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1052

Jeg ønsker sykehus i Ra

Hlde Stokke (Sjærhaden, 2019-11-30)

#1057

Vi MÅ ha sykehus i Mo i Rana

Bjørn Steinar Martinussen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1062

Vi trenger sykehus i Rana!!

HAnna Halmøy (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1066

Nedleggelse av sykehus i Rana vil være rasering av Helgeland!

Tarjei Østrem (Tonnes , 2019-11-30)

#1072

Ja til sykehus i Rana!

Torgrim Wang (Mo i rana, 2019-11-30)

#1080

Er i mot nedleggelse som bare det

Helge Møller (Horten, 2019-11-30)

#1089

Jeg er nordlending og meiner dette er den mest naturlige og beste alternativet

Rigmor Viola Edvardsen Gangstø (Stavanger, 2019-11-30)

#1095

Vi trenger et godt tilbud i Nord-Norges 3. største by. Det handler også om sykehusets behov for kompetanse og evne til å rekruttere de legene som Helgeland trenger. Mo i Rana er det eneste konkurransedyktige alternativet i så måte. Dette MÅ bli et kunnskapsbasert valg. Politikken vi ser nå (lokalt styrevedtak) er det motsatte av sunn fornuft.

Morten Selfors (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1100

Ja til sykehus i Rana

Siv Eliassen Bogen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1118

Jeg signerer fordi en av Nordlands nest største by ikke kan stå uten et fullverdig sykehus, og fordi Helgeland må ha to sykehus! Ett i Sandnessjøen og ett i Mo i Rana.

Grete Grundstrøm (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1133

Jeg ønsker to sykehus på Helgeland. På Mo og i Sandnessjøen.

Nils Pettersen (Mo i rana, 2019-11-30)

#1141

Nordnorges 3.største by trenger akuttsykehus med fødetilbud og ortopedi

Geir Gisnås (MO I RANA, 2019-11-30)

#1150

Selvfølgelig skal den største byen på Helgeland ha sykehus. Og med industrien vi har i byen er det også livsviktig med rask hjelp.

Johnny Moss Jensen (Dalsgrenda, 2019-11-30)

#1162

Jeg signerer fordi det i Nord-Norges tredje største by-kommune, en by med stor og tung industri, er nødvendig å beholde sykehuset som gir oss innbyggerne i Rana og på Nord-Helgeland et godt fødetilbud og akuttfunksjon. Jeg mener vi ikke kan godta å få mye dårligere tilbud enn det vi har i dag.

Unni Kjelen (Mo i Rana, 2019-11-30)

#1176

Jeg signerer fordi vi ikke kan være foruten et godt utstyrt akuttsykehus i nord norges industrihovedstad, som igjen er landsdelens 3 største by..!!

Steffen Jensen (Mo i rana, 2019-11-30)

#1180

Jeg signerer, for sykehus i Rana.

Alva Øvreeide (Mo I Rana, 2019-11-30)

#1184

Jeg signerer fordi nok er nok! Rana skal ha et stort sykehus, BASTA!

Sigmund Kjelstad (Mo i Rana, 2019-11-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...