JA til tokjønnsmodellen - NEI til radikal kjønnsideologi

Kommentarer

#1202

Vi må heller hjelpe unge mennesker enn å sette de i en bås og oppfordre de til å gjøre en forandring i deres natur som vi vet alt for lite om konsekvensene om og som de aldri kan gå tilbake på.

Tørres Vea (ÅKREHAMN, 2019-11-28)

#1213

Dette er veldig viktig for oss. Det å jobbe for at mann og kvinne er riktigste for en familie må en ikke tukle med

Jostein Susort (Sandnes , 2019-11-28)

#1222

Jeg tror helt og holdent at Gud skapte oss til mann og kvinne. Ikke noe annet.

Marianne Fredriksen (Vågå, 2019-11-28)

#1224

Det finnes bare to biologiske kjønn. Det er vesentlig både for samfunnet og enkeltindividet.

Audun Erling Ekroll (STAVANGER, 2019-11-28)

#1227

JA

Eleonora Berghoeyden (4032 Stavanger, 2019-11-28)

#1240

Jeg tror dette blir et eksperiment med uante konsekvenser for vårt folk.

Pål Nyjordet (Oslo, 2019-11-28)

#1243

Vi er skapt unike som art av en Gud, som et av to mulige kjønn. Biologisk er der kun to kjønn. Følelser kan ikke endre dette. I fødsel registrerer pike eller gutt, det samme ved død.

Bodil Haukeland (Bergen, 2019-11-28)

#1249

Dette er så viktig!

Eivind Hølland (Vigrestad, 2019-11-28)

#1251

Jeg er enig.

Petter Olsen (Bryne, 2019-11-28)

#1255

Ja til oppbyggende og sunn kjønnslære!

Ragnhild Engedal (Kleppe, 2019-11-28)

#1262

Fordi;
Bekymret for hvor mye forvirring dette vil skape hos barn og unge.

Informasjon og undervisning formidlet i landets skoler og barnehager skal være basert på faglig forsvarlig og vitenskapelig utprøvd kunnskap. 
 
2. Det må skaffes til veie mer kunnskap og erfaringer knyttet til fenomenet «kjønnsdysfori», og det må gjennomføres grundige konsekvensanalyser angående kjønnskorrigerende behandling - før radikale vedtak vurderes.

---

Mecida Agirman (Kristiansand, 2019-11-28)

#1267

For i Bibelen står det: "[...] til mann og kvinne skapte han dem" (1Mos 1,27)

Thomas Straumstein (Stokke, 2019-11-28)

#1274

For jeg mener d bare er 2 kjønn !!

Nikolai Gunnarshaug (Vennesla, 2019-11-28)

#1281

Jeg er professor i pedagogikk og ser at dette vil få store konsekvenser for barn. Pt er det for lite forskning som foreligger fra ulik hold som kan gi oss et bilde av hvilke konsekvenser dette vil få for barn. Barn i samfunnet vårt er allerede utsatt for mye psykisk press og har store problemer sammenlignet med tidligere generasjoner. Jeg savner fokus på barnets beste og vern av barndommen i disse diskusjonene.

Solveig Reindal (5306 Erdal , 2019-11-28)

#1303

Jeg syntes dette er en viktig sak!

Marion Norum Spæren (Drammen, 2019-11-28)

#1305

Jeg signerer dette for dette er riktig.
Ikke slette grenser mellom kjønn

Levi Jensen (Bergen, 2019-11-28)

#1321

Gud har skapt mennesket til mann og kvinne. Hans hellige ord står fast til evig tid.

Kristian Espegren Bjering (Ålgård, 2019-11-28)

#1322

Jeg signerer fordi vi er skapt mann og kvinne, det betyr at det kun er to kjønn!

Robert Berli-Johnsen (Fræna, 2019-11-28)

#1328

Det er ikke alle som er født i rett kropp, men det er likevel ikke noe galt i å bli født som kvinne.

Anna Kathrine Eltvik (Bergen, 2019-11-28)

#1330

Me er skapt som to kjønn, og slik blir det!

Lars Helge Andersland (Stord, 2019-11-28)

#1331

Det er 2 kjønn mann og kvinne

Brit Sølvi Vågane (Bergen, 2019-11-28)

#1335

Jeg er helt i mot radikal kjønnsidelogi.

Jane-Elisabeth Hoel (Davik, 2019-11-28)

#1339

Det kun finnes to kjønn!

Jakob Haugstad (Vigrestad, 2019-11-28)

#1343

Fordi det er bare finnes to kjønn. Enten er du født mann/kvinne, eller du bytter til det ene eller andre og er fremdeles mann/kvinne.

Liv Håland (Varhaug, 2019-11-28)

#1350

Det er etter skaperordningen for mennesket å ha bare to kjønn.

Geir Førland (Stathelle, 28/11-19, 2019-11-28)

#1374

Eg signerer fordi forslaget dei har lagt ut er heilt hinsides sjukt og heilt UNATURLIG!

Thorstein Torkelsen (Bremnes, 2019-11-28)

#1380

Jeg mener det strider mot naturen å ha flere enn to kjønn.

Else-Liv Thorsen (HELLE, 2019-11-28)

#1396

Jeg mener at samfunnet blir tryggere av to kjønn

Fredrik Johan Olsen (Kragerø, 2019-11-28)

#1397

Jeg er enig i dette oppropet. Det er ikke greit å utsette barn og unge, og samfunnet forøvrig for en slik kjønnsløs agenda, all den tid kjønn faktisk er en biologisk realitet vi må forholde oss til. Det blir å fremsette og bygge samfunnet på en løgn, og det vil gi mange følgefeil og mye lidelse for mange. Sannheten setter FRI, ikke løgnen.

Jon Steinar Kjøllesdal (HOBØL, 2019-11-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...