JA til tokjønnsmodellen - NEI til radikal kjønnsideologi

Kommentarer

#4

Barn skal kjenne seg trygge i egen kropp uavhengig av hva slags leker de leker med og klær de vil ha på seg. Ingen foreldre skal presses til å gå med på at barna skal gå gjennom irreversibel og eksperimentell kjønnsbekreftende behandling.

Marit Rønstad (Oppaker, 2019-11-27)

#14

Har fulgt denne debatten gjennom Jordan Bernt Peterson og mannen har helt rett.

Dag Nilssen (Arvika, 2019-11-27)

#19

jeg signerer fordi jeg mener det er bare tokjønn.

Estere Zaurina (stavanger, 2019-11-27)

#23

Målsettinga er å berge flest mogleg barn/unge frå feilbehandling og dramatiske helsemessige konsekvensar fysisk og psykisk.

Marit Johanne Bruset (Ålesund, 2019-11-27)

#24

Fordi jeg som pedagog, mor og bestemor, er overbevist om at barna trenger trygghet i egen medfødte identitet i stedet for å presenteres for x antall muligheter som er ideologisk menneskeskapte!

Rikke Kopperstad (Fosnavåg, 2019-11-27)

#33

Jeg signerer fordi dette er en uhyre viktig opplysning som må nå ut!

Ingeborg Hegge (Trondheim, 2019-11-27)

#36

Det saknas evidens för könskorrigerande behandling för barn, och sannolikt även för unga vuxna (yngre än 25 år).

Sven Román (Stockholm, 2019-11-27)

#48

Eg signerer fordi eg er for ein tokjønnsmodell, og imot ein radikal kjønnsidelogi.

Mirjam Lid (Norheimsund, 2019-11-27)

#49

Jeg signerer fordi alt annet enn tokjønnsmodellen er unaturlige påfunn i pseudovitenskaplige klær.

Espen carlson (Elverum, 2019-11-27)

#75

"Til mann og kvinne skapte han dei"

Magnar Hellesøy (Flekke, 2019-11-27)

#79

Jeg mener barn bør vokse opp med sin identitet som mann eller kvinne, slik vi er skapt. Det skaper identitetsproblemer og psykiske vanskeligheter når barn selv må ta ansvar for noe de ikke burde tenke på.

Joakim Løvsjø Viken (Tromsø, 2019-11-27)

#88

Dette er en viktig sak som må kjempes for!

Jørgen Kvalvik (Oslo, 2019-11-27)

#110

Demokrati og ytringsfrihet er viktig. Ikke ensidighet .
Mangfold er bra. Historien viser at ensrettethet under dekke av mangfold eller andre gode forsetter . Er farlig beskytt alle ikke minst de med ulikt syn

Eimund Himlr (Heia, 2019-11-27)

#122

Jeg er bekymret for hvordan dette kan påvirke barn og ungetil å ta irreversible valg de kan komme til å angre på. Å skape livslange pasienter, istedenfor å tilby terapi til å godta sine egne kropper, er et eksperiment som ettertiden vil dømme oss kraftig for.

Kathrine Moore (Edinburgh , 2019-11-27)

#132

Barn og unge trenger ikke bli påvirket til en større forvirring enn de normalt ville hatt, uten denne innflytelsen

Katrine Eide (Haugesund, 2019-11-27)

#135

Jeg vil ikke at barna våre skal vokse opp med et lovverk som på dette området er basert på falske forutsetninger og løgner som skader dem på dypet.

Jens Thoresen (Stord, 2019-11-27)

#142

Jeg signerer fordi sårbare barn og unge ikke må utsettes for irreversibel hormonell og kirurgisk behandling før all annen veiledning er gitt over lengre tid. Unge som f.eks. er homofile og dermed naturlig, slik som kulturen i samfunnet fremdeles er, kan føle seg usikre på egen kjønnsidentitet, kan bli villedet til å tro at de er "født i feil kropp". Vi trenger respekt for legning /kjønnsidentitet uten å måtte utføre alvorlige biologiske inngrep. Noen mennesker vil kunne ha hjelp av slik behandling, men vi bør samle mer erfaring fra fagfolk og de som allerede har vært igjennom slik behandling før retningslinjer fastsettes.

Kari Helena Skogseid (Bergen, 2019-11-27)

#145

Vi kan ikke påtvinges en ideologi. Naturen har naturlover også for mennesket - som det gir konsekvenser om vi tilsidesetter.

Heidi Woll (Tønsberg, 2019-11-27)

#148

Jeg er sterkt imot forslagene som skal stemmes over.

Marie Lindland (Oslo, 2019-11-27)

#163

Barn og unge trenger hjelp til å akseptere sin identitet. Kjønnsforvirringen kommer av usikkerhet og for lite oppmuntring til å godta og feire sitt kjønn.

Signe Marie Haugland (Våler i Solør , 2019-11-27)

#167

Gud har skapt oss som mann og kvinne! Viktig å verna om desse verdiene!!

Astrid Sætre (Bergen , 2019-11-27)

#172

Dette er en så veldig

viktig
sak.

Annlaug Walderhaug (Valderøya, 2019-11-27)

#175

Et slikt vedtakk griper inn i selve menneskets biologi og er så feil som detgpr an å bli. Det skaper forvirring i noe som ellers er sunnt bra og naturligt.

Karin Langgaard (Levanger, 2019-11-27)

#193

Eg signerer fordi eg er samd med oppropet og intensjonen med det.

Jakob Enerhaug (Os, 2019-11-27)

#198

Jeg mener at det er to typer mennesker i verden. Kvinner og menn. Noe annet tror jeg er skadelig for samfunn og enkeltindivid. Vi burde beskyttes mot oss selv.

Hans Jakob Stava (Bergen, 2019-11-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...