Samkom Skole må ikke legges ned!

Kommentarer

#217

Jeg signerer, fordi: Jeg elsker arbeidsplassen min, og det er en SKAM at den vurderes nedlagt.

Kenneth Aadnesen (Vennesla, 2019-11-18)

#227

Jeg synes avgjørelsen er helt feil. Vi trenger både Samkom skole og Hunsfos skole!!

Brit Solfrid Åteigen (Vennesla , 2019-11-18)

#230

Vi trenger skolen,det er ikke bra med store klasser

Mariann Andersen (Vennesla, 2019-11-18)

#241

Jeg mener vi er best tjent med en offentlig skole og synes jo det ville være trist å legge ned Samkom skole. Nå har det blitt brukt mye penger på sykkelsti også her så hele opplegget fra rådmannen synes merkelig.

JOHN ERIC SVALAND (Jeppestøl, 2019-11-18)

#251

Bernt Even Moseidjord

Bernt Moseidjord (Vennesla, 2019-11-20)

#253

Jeg ønsker ikke at Samkom skal legges ned når skolen har fått ny sykkelsti, og ønsker ikke en privat grunnskole i Vennesla kommune.

Dina Rosenberg (Vennesla , 2019-11-20)

#258

Dette er en av de flotteste skolene i Vennesla, der de har masse fokus på elevene. De som bor oppforbi skolen får også veldig lang skolevei.

Maren Emilie Melve (Øvrebø, 2019-11-20)

#269

Jeg signerer fordi jeg mener Samkom skole ikke bør legges ned. jeg gikk der på barneskolen og kommer aldri glemme den skolen. fantastiske lærere og en bra skole med flott natur rundt seg. Her må kommunestyret tenke litt, finne på ny løsning. man legger ikke ned denne skolen, man må bare finne nye løsninger. alt er mulig!

rita kvale (alanya, 2019-11-20)

#271

Både kommunal vann og kloakk kommer til Samkom. Det er også planlagt høydebasseng. Og deretter er det ikke noen hindringer for nye boliger i området.

Kenneth Reinhardtsen (Steinsfossvegen 6A, Vennesla, 2019-11-21)

#272

Jeg har 5 barnebarn som går på Samkom Skole. 2 av dem bor på Hagen og kan benytte den nye gang og sykkelveien.

Gerd Reinhardtsen (Steinsfossvegen 6A, Vennesla, 2019-11-21)

#276

Vil ikke at skolen skal nedlegges

Olaf Steinsland (Steinsland, 2019-11-21)

#291

Jeg har selv gått på Samkom skole, siden jeg voks opp på Grunnetjønn. Har nå et barnebarn som skal begynne på Samkom skole om noen år.Viktig med små skoler.!

Anne Berit Hausland (Oggevatn, 2019-11-22)

#295

Det er en veldig viktig skole, ( Samkom ) fordi det er som et knutepunkt som binder de forskjellige bygdene nord i Vennesla sammen. Denne skolen blir ikke nedlagt, fordi det er en av de beste i Vennesla, og sikkert helt i toppen sammenlignet med andre skoler i Agder.

Kjell Tveit (ØVREBØ, 2019-11-23)

#297

Jeg ønsker fortsatt skole på Samkom, da det er viktig for lokalsamfunnet på Grovanne, Samkom og omegn.

Johannes Hansen (Venneslavegen 414, 2019-11-23)

#300

Viktig å beholde de offentlige skolene for nærmiljøet.Samkom er en god skole og derfor viktig for de som vokser opp der ,og også for tryggheten til elever og lærere !!

Anne Eggen Krogh (Vennesla, 2019-11-24)

#301

Fordi eg bor på samkom. Og synes skolen skal være for ungene som går der...

Vibece Opheim (Samkom, 2019-11-24)

#303

Mine barnebarn går på Samkom

Gerd Arnager (Vennesla, 2019-11-24)

#305

Det er noe særegent og bra ved samkom skole...

Gad Helge Wehus (Vennesla , 2019-11-24)

#308

Samkom skole er viktig for alle i bygda,

Roy Harald Mykland (Vennesla, 2019-11-24)

#309

Jeg har gått på denne skolen

Maria Høyåsen (Steinslandsveien 273, 2019-11-24)

#310

Jeg har tre barn som har gått der, digger den sķolen

Nille Høyåsen (Vennesla, 2019-11-24)

#311

Har gått på samkom skole selv

Camilla Høyvik (Vennesla , 2019-11-24)

#313

Små skolene er en nødvendighet for ganske mange barn

Anki Landås (Nodeland, 2019-11-25)

#314

Det er også viktig for Vennesla at det finnes noen mindre skoler i kommunen som kan ta imot elever med spesielle behov. Samkom skole er allerede godt praktisk tilrettelagt. Det er også, som nevnt over, upraktisk å flytte disse elevene til Vennesla skole.

Så tettbygd som sentrumsområdene begynner å bli nå, kan en også spørre seg hvor lang tid det vil ta før det bygges ut lenger opp i bygda og samkom skole får høyere elevtall.

Hanne Knutsen (Vennesla, 2019-11-25)

#320

Jeg signerer fordi min datter går på Samkom skole

Louise Elholm (Aalborg , 2019-11-26)

#337

Den er viktig for lokalmiljøet og at barna kan gå på skole i nærmiljøet

Svein Aas (VENNESLA, 2019-11-27)

#339

Er for offentlig før privat. (Mot oasen)Investering gang/sykkelsti

Anna Ellingsen (Vennesla , 2019-11-28)

#348

Guttongen skal jo selvfølgelig gå på Samkom, når han er i skole alder. Skolen som ligger omtrent som nærmeste nabo. Alternativet er lang busstur eller taxi til Vennesla skole. Der blir elevene bare «et tall» i rekken av alle elevene. Samkom skole er en liten skole som er verd å holde igang. Samkom er utvilsomt Venneslas beste barneskole!!

Thomas Honnemyr (Ruenes, 2019-12-04)

#349

Har barn som snart skal starte på den skolen.

Ketil Tallaksen (Kringsjåvegen 16, 2019-12-04)

#356

Hver skole er iktig må ikke legges ned.💖💖💖👍🏻👍🏻👍🏻Bevares

Anita Kram (Kristiansand, 2019-12-04)

#357

En mindre skole er til det beste for elevene, og de er vår fremtid.

Marion Eriksen (Vennesla, 2019-12-04)

#361

Jeg signerer fordi det er viktig med nærskoler, man har det bedre i små klasser på en nærskole, enn i et stor uoversiktlig klasse på en sentralisert skole. I tillegg øker dette traffikk mengden da flere trenger skyss til skole og busser dekker ikke hele behovet.
Nærskole er viktig møtepunkt utenfor skoletiden også.

Behold nærskolene.

Freddy Ulvseth (Vennesla, 2019-12-04)

#370

Tror det er viktig for barna og ha en lokal skole.

Gaute Ruenes (Vennesla, 2019-12-04)

#374

Elever har det best på mindre skoler og de er fremtiden!

Roald Amundsen (Vennesla, 2019-12-04)

#387

Har selv bodd på Samkom og har barn som var elever der.
Skolen har stor betydning for Samkom-samfunnet

Erling Solheim (Larvik, 2019-12-04)

#389

Skole for barn i nærområde er viktig

Pedro Arevalo (Vennesla , 2019-12-04)

#390

Vi er for at det skal være barneskole i nærheten der folk bor!

Helge Håland (Vatnestrøm, 2019-12-04)

#396

Samkom skole må ikke legges ned.
Nye byggefelt på gang, så det blir flere elever til skolen.

Gunn Honnemyr (Grovane, Vennesla, 2019-12-04)

#400

Man trenger nær skolen

Ingebjørg Larsen (SØGNE, 2019-12-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...