Bevar Skoger

Kommentarer

#201

Jeg ønsker at bygda jeg vokste opp i skal bevares

Lasse Johansen (Drammen, 2019-11-12)

#206

Bevar Skoger

Anne Lise Kaasa (Skoger, 2019-11-12)

#212

Skoger er og skal forbli Skoger !

Randi Andersen (Skoger, 2019-11-12)

#221

Bevar Skoger!!

Helene Gulbrandsen (Drammen, 2019-11-12)

#231

Dette er min hjembygd. Viktig for meg å bevare dette navnet og navnets historie.

Hans Morten Hagen (Steinberg, 2019-11-12)

#235

La Skoger være Skoger! Det er en minnerik plass for alle som bor der, samt for meg👏🏻

Christine Pedersen Jørgensen (Selåsvatn , 2019-11-12)

#236

Skoger burde forbli eget

Markus Holm (Berger, 2019-11-12)

#244

Jeg vil bevare skoger som den er

Kenneth Gulhaugen (Drammen, 2019-11-12)

#246

Har alltid hatt tilknytning til Skoger, oppvokst på Åskollen. La det være som det er!!!

Tina Lolland Gregertsen (Konnerud , 2019-11-12)

#260

Jeg ønsker å bevare særpreget ved bygda vår.

Sven Erik Ulle (Skoger, Stillerud, 2019-11-12)

#270

Noen ganger er det viktigste å kunne se den verdiskapingen som bidrar til at mindre samfunn står sterkere alene, enn å miste sin egenverdi ved å bli delt og miste verdifull kunnskap og kompetanse.. Det er viktig å skape et bærekraftig, trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i lokal tilknytning til samfunnet rundt seg.

Trine Hovland (Drammen, 2019-11-12)

#271

Det er viktig å bevare slike steder som Skoger for å skape et godt lokalsamfunn med engasjerte innbyggere! De som bor i Skoger vet hva som fungerer og hva de trenger, dette vil bli vanskelig om bygda blir delt i to.

Solveig Eriksen (Langhus, 2019-11-12)

#275

Bevar Skoger

Stine Lippert (Drammen, 2019-11-13)

#284

Jeg vil at dere skal ta vare på bygda og samhørigheten og fellesskapet vi har her . Ikke splitte ...

Cathrine Holthgaard (Drammen, 2019-11-13)

#285

Skoger er Drammens grønne lunge. Vi må bevare Skoger slik denne bydelen er i dag. Det er tragisk at kommunen faktisk ønsker å fjerne den vakre bygda vår med et pennestrøk og dele oss mellom Konnerud og Åskollen. La Skoger bestå som egen bydel!

Ingerid B. Robøle (Skoger i Drammen, 2019-11-13)

#288

Jeg har ikke noe tro på at det er politisk vilje til å endre allerede vedtatte grenser. Men signerer gjerne på at vi skal beholde bygda med de grensene som vi har i dag, samtidig som vi slår oss sammen med Åskollen og Nesbygda. En liten del av Skoger kan ikke skilles ut og overføres til Konnerud bydel.

Kjetil Fjellheim (Skoger, 2019-11-13)

#290

Skoger må forbli en egen bydel. Ved å dele den vil det gi enorme konsekvenser for blant annet barna som bor her. Skoger skole vil få færre elever når den ene delen hører til Konnerud og den andre til Åskollen. Vi er bygda i byen og det må vi fortsette å være!

Lill-Ann Thoresen (Skoger, 2019-11-13)

#292

Jeg signerer, fordi Skoger er bygda mi og jeg ønsker at den skal fortsette å være det😁

Daniel Haagensen (Drammen, 2019-11-13)

#296

Julie Sandengen

Julie Sandengen (Fjellsveien 77, 2019-11-13)

#298

Bor i Skoger

Morten Hyllseth (Skjeldrum i Skoger, 2019-11-14)

#299

Skogers identitet og innbyggernes samhold må bevares og styrkes.

Ingar Andreas Steen (Skoger, 2019-11-14)

#305

Jeg har vokst opp i Skoger og har famile der.

Camilla Gundesø (Hokksund , 2019-11-14)

#313

Jeg ikke vil dele skoger i to

Eirik Gundhus Hansen (Skoger, 2019-11-14)

#316

Skoger må være skoger!

jonathan borge (Drammen, 2019-11-15)

#322

Jeg er fra Skoger.
Andorsrud har aldri vært og skal ikke være en del av Konnerud.

Jørn Strøm Andersen (Skoger , 2019-11-15)

#324

Jeg vil at Skogerbygda fortsatt skal være ei bygd, ikke splittes opp!

Unni Stenseng (Skoger, 2019-11-15)

#325

Because Skoger is one of the biggest part of Drammen and don’t need to be connected to other places

Mariia Mumford (Skoger, 2019-11-15)

#337

Det er viktig å bevare Skoger sin bygd, identitet og sitt lokalsamfunn!

Caroline Andorsen (DRAMMEN, 2019-11-16)

#346

Jeg vil bevare Skoger som den unike bygda den er.

Tore Engen (Skoger, 2019-11-18)

#348

Fordi jeg mener dette er en viktig sak

Håkon Vardeberg (Trondheim, 2019-11-18)

#349

Jeg er oppvokst i skoger og flytter tilbake snart

Jorun Bianca Munkerud (Drammen , 2019-11-18)

#351

Jeg synes skoger bør bevares som det er i dag.

Henning Halvorsen (Sande, 2019-11-18)

#354

Eg vil verna om kulturen til Skoger.

Erling Søyland (Bodø, 2019-11-18)

#365

Fordi jeg er fra Skoger og vil bevare Skoger.

Håkon Johansen (Drammen, 2019-11-22)

#368

Fordi jeg ønsker at skoger skal bestå

Per Holger Bjørge Jensen (Skoger, 2019-12-17)

#369

Bevar hele Skoger - ikke stykkevis og delt.

Kari Fretheim (Glassverket, 2019-12-17)

#370

1.1 2020 er jeg innbygger i Drammen kommune. En slik overkjøring som vi her ser av bygda Skoger er jeg sterkt imot.

Reidun Nylehn (Mjøndalen, 2019-12-17)

#373

Nå blir også Nedre Eiker og Svelvik en del av Drammen,jeg er redd for at det samme sjer hos oss.Det gjelder spesielt den komunale servicen .

Trygve Sivertsen (Steinberg, 2019-12-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...