Bevar Skoger

Kommentarer

#1

Bygda må bevares!

Christine Holm Olsen (Drammen, 2019-11-11)

#2

Skoger skal bevares!

Madeleine Jarnang (Skoger, 2019-11-11)

#4

Det å splitte et miljø på denne måten må jo i beste tilfelle være lite gjennomtenkt. Det var ikke lenge siden det var uttalt at "Drammens grønne lunge" skulle ivaretas. Det er også en tydelig identitet og stolthet hos de som bor i bygda vår, og den ønsker vi å beholde.

John-Ivar Asbjørnsen (Drammen, 2019-11-11)

#5

Bevar Skogerbygda

Esther Frøyd (Skoger , 2019-11-11)

#10

Jeg vil beholde bydelen Skoger!

Fredrik Knutsen Bøe (Drammen, 2019-11-11)

#12

Jeg signerer fordi man må beholde bygda i byen. En viktig og selvstendig del av Drammen. Det går ikke an å slette en hel bygd og slå den sammen med 2 andre bydeler.

Helle Fretheim (Drammen, 2019-11-11)

#14

Født og oppvokst i Skoger å skulle gjerne sett at det ble en egen kommune igjen.

Britt Iren Høiaas (Åmot , 2019-11-11)

#16

Jeg ønsker at Skoger skal forbli egen bydel i Nye Drammen 👍

Vera Merete Holm (Skoger, 2019-11-11)

#19

Jeg signerer fordi at jeg ønsker at Skoger forblir egen bydel

Kyrre Frøyd (Drammen, 2019-11-11)

#26

Derfor

Emil Nilsen (Drammen, 2019-11-11)

#27

Skoger er en egen bydel. Vi er bygda i byen! Vi har alt for mye historie til at Skoger kan slettes med ett pennestrøk. Litt tilbake i tiden var store deler av Drammen en del av Skoger kommune!

Turid Kirkeåsen (Skogee, 2019-11-11)

#29

Til Åskollen stadion er det 4,9 km fra huset mitt. Til Konnerud stadion er det 9,4 km. Hvor tror dere vi tilbringer mest tid og føler tilhørighet hen???? Rimelig usaklig å la motorveien bestemme!!!!!!
Hold Skoger samlet!!!! Skal vi innunder en bydel må det bli SAMLET til Åskollen!!!

Linda Andersen (Skoger, 2019-11-11)

#34

En bydel som allerede ligger litt utenfor det mest sentrale kan da ikke splittes i to...? Meningsløst og lite gjennomtenkt.

Gro Borge (Drammen, 2019-11-11)

#36

Skoger må forbli egen bydel!!

Hanne Skjeldrum Fretheim (Skoger , 2019-11-11)

#38

Jeg vil at skauer skal bevares slik som den gode gamle bygda alltid har vært. Skauer var for mange år en stor kommune som dekte helt opp til Gulskogen ol. Bevar mitt elskede gamle hjemsted som det var.

Arnulf Nyrønning (Svelvik, 2019-11-11)

#39

Makan!

Hans Anders Skjeldrum Elgvang (Skoger/Trondheim, 2019-11-11)

#44

Jeg signerer, fordi inndeling av kommunedelene i Drammen, især Skoger, ikke tar høyde for lokalsamfunnets oppbygning, og heller baserer seg på arbitrære grenser som motorveier og grøftekanter.

Morgan Olai Støyl (Drammen, 2019-11-11)

#54

Skoger må bevares som en bygd.

Mads Dahl (Drammen, 2019-11-11)

#58

«De som skapte tradisjoner, hold dem høyt i akt og ære! Vern om bygda vår den kjære, så den alltid vil bestå! Skoger vi vil hylle deg og verne deg mot alt, som kan være med å endre din struktur! For ennå har vi stillheten og ennå har vi jord, og et samhold og en gammel god kultur!»

Linda Kristine Hindhamar (Skoger, 2019-11-11)

#64

Bevar Skoger som bygd.

Lars Lindgren (3036 Drammen, 2019-11-11)

#67

Hele familen bor i Skoger

Øystein Grimsrud (Sande, 2019-11-11)

#69

Jeg signerer fordi vi må bevare Skoger!

William Robøle Myhre (Skoger, 2019-11-11)

#70

Skoger kan ikke deles i to. Det vil ødelegge for så mange!

Hanne Gunnerød (Skoger, 2019-11-11)

#80

Dette vil splitte bygda vår. Behold skoger som ei samla bygd!!!

Thomas Lundemo (Skoger , 2019-11-11)

#84

Bevar Skoger

Hanne Odseid-Gisholt (DRAMMEN, 2019-11-11)

#90

Bor i Skoger

Albert Hess (Drammen, 2019-11-11)

#94

Fordi jeg er fra Skoger og ønsker å bevare bygda slik den er og beholde de verdiene som er viktig for bygda.

Linn Holstad (Andorsrud, 2019-11-11)

#96

Jeg ønsker å bevare Skoger!

Camilla Smith-Hanssen (Drammen, 2019-11-12)

#98

Jeg vil bevare bydelen jeg bor i. Det er en gammel og stor bydel som absolutt bør bestå.

Hege Kalmo Funder (3035 Drammen, 2019-11-12)

#99

Jeg signerer fordi Skoger eller skauger (Skæver) som det het i sine eldre dager er mitt barndomshjem. Et sted med alle minner, et eget område med mye historie i seg selv. Skoger har vært en måte å skille seg ut fra fjell, for Skoger er egentlig ikke fjell. Det er et sted grensa går, vi er ikke en hau med blokker vi er et samfunn med gårder, dyr, store landområder og vår egne lille sjarm. Jeg signerer for å opprettholde Skoger, vil beholde bydelens egne sjarm og historie. Skoger er og vil alltid være kjent som Skoger.

Siri-Marthe Funder (Skoger, 2019-11-12)

#108

Bygda i byen, Skoger bør fortsatt være en egen bydel i nye Drammen 🌲🌲🌲

Linda Skjeldrum (Skjeldrumveien , 2019-11-12)

#111

Jeg signer ettersom at jeg har bodd i skoger tidligere og er opptatt av at skoger blir bevart.

Tonje helene Eriksen (Krokstadelva, 2019-11-12)

#113

Vi har behov for å bevare en identitet og fellesskap basert på hvor vi kommer fra.

Lars Erik Mehlen (Skoger, 2019-11-12)

#123

Vi er stolt av å bo i skoger og vil fortsette med det.

Tone Håkonsen (Drammen, 2019-11-12)

#128

Bevar Skoger❣️

Ann Everaert (Drammen, 2019-11-12)

#133

Jeg er født og oppvokst i skoger, og skoger er et fint lite sted som alltid har stått mange hjerter nær. La skoger være skoger

Joachim Svåren Bjørgan (Gundesølina 101, 2019-11-12)

#137

Mamma og mange i familien min og omgangsktetsen min kommer fra skoger og jeg synes lederne gjør enda ett dårlig valg her hvis de velger å dele skoger, når ingen andre enn dem vil at det skal skje.

Karen Maria Tekshov Øien (Drammen, 2019-11-12)

#138

Hold bygda samlet

Hanne Mette Stordalen (Kobbervikdalen, 2019-11-12)

#141

jeg bor i Skoger

Kate Moe (Skoger, 2019-11-12)

#146

Jeg er fra Konnerud/Skoger

Trinr Anderson (Sande i Vestfold , 2019-11-12)

#150

Det er viktig å bevare Skoger som egen bydel for å ta vare på og drifte kulturarven på en riktig og god måte. Dette kan bare innbyggerne i Skoger gjøre.

Inger- Lill Vestveit (Drammen, 2019-11-12)

#156

Jeg signerer fordi det er viktig at Skoger ikke deles og blir en liten del av andre by-/kommunedeler. Det bør satses på gode bomiljø her - ikke bare la Skoger bli en utkant

Tjøstolf Andreas Vittersø (Trillingen i Skoger, 2019-11-12)

#158

Jeg vokste opp i skoger på 70 tallet og synes det var godt å se bygda vokse i folketalet ettersom tiden gikk.
Dette trodde jeg att skulle bli en trygghet for att Skoger og skolen skulle bestå

Frank Omar Rolland (Geilo, 2019-11-12)

#163

Er oppvokst å bodde i skoger i mange år, å dere må slutte å ødelegge alt dere kommer over, å la ting være som de er!!

Ketil Jansen (Drammen , 2019-11-12)

#165

Jeg har vokst opp i Skoger.

Bente Martinsen (Drammen, 2019-11-12)

#172

Oppvokst i Skoger.

Christian Skog Moberg (Horten/Mælen, 2019-11-12)

#177

Skoger har tidligere vært en egen kommune, og fortjener å fortsette å være på kartet. Mye gammel historie ligger det også i grøftene her ute på landet

Arild Bamrud (Drammen, 2019-11-12)

#178

Dette er trist! Bevar skoger som det er. Jeg har bodd i skoger i min oppvekst, og bor selv i skoger nå. Alt som er bygget opp som et "samfunn" blir splittet. ting fungerer ikke slik.

Per Inge Vittersø (Lerpeveien , 2019-11-12)

#181

Har bodd på Konnerud i mange år, og Skoger har alltid vært sitt eget. Og sånn må det bli! Ikke ta det ifra folket.

Vida Kristensen (Konnerud, 2019-11-12)

#186

Skoger må bestå!!

Andrine Skjeldrum Elgvang (Skoger, 2019-11-12)

#194

Jeg signerer denne fordi min samboer og jeg skal flytte til Skoger etterhvert. Skoger er stedet min samboer vokste opp. Å dele opp skoger mellom Åskollen og konnerud er helt unødvendig, og det kommer ikke verken noe godt, eller fornuftig ut av det

Katrine Hole (Sande , 2019-11-12)

#197

Jeg signerer fordi jeg er fra skoger❤ jeg vil ikke at det stedet jeg er oppvokst og har mine beste barndomsminner fra skal bli delt og bli borte😭 skoger er noe helt for seg selv synes jeg og da er det viktig og bevare det som det er, sånn at det fortsatt kan være noe spesielt for de som bor der og kommer derifra❤❤

Cathrine Frydenberg (Berger, 2019-11-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...