Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU!

Kommentarer

#1

Jeg vil være med å bevare Drama og Teater!

Tommy Jee Westermann (Trondheim, 2019-10-22)

#3

det er svært viktig at dette fagmiljøet består! Hilsen frilans scenekunstner, og høgskolelektor i drama ved DMMH.

Lene Helland Rønningen (Trondheim , 2019-10-22)

#7

Vi har ingen stillinger å miste! Dette vil få alvorlige konsekvenser for det teaterfaglige feltet ikke bare lokalt og nasjonalt, men til og med internasjonalt!

Eva Barck (Trondheim, 2019-10-22)

#14

Jeg signerer fordi kommende drama og teaterstudenter skal få det tilbudet de fortjener. Jeg signerer for å støtte opp om at instituttet ikke skal bygges ned.

Sveinung Næss (Trondheim, 2019-10-22)

#15

Jeg har selv studert drama/teater på NTNU og studiet har gitt meg kompetanse til å undervise, improvisere, regissere og jobbe med drama og teater daglig. Det er et stort behov for kompetansen som ivaretar både teori og praksis. Ikke tull med denne utdanninga.

Eldrid Schrøder Kvalvik (Ålesund, 2019-10-22)

#21

Kunstfagene må styrkes, ikke svekkes.

Tor Einar Bekken (Trondheim, 2019-10-22)

#25

Estetiske fag er ytterst viktig i både lavere og høyere utdanning! Hvordan skal vi ha folk til å lære bort teater og annen kultur hvis vi ikke får den utdanningen selv?

Hanne Øysteinsdotter Heisholt (Trondheim , 2019-10-22)

#34

Leve drama og teater!! Disse fagene er utrulig viktig for livskvaliteten sammen med andre kunstfag og humanistiske fag! Det gjelder i bhg, skole ,yrkesliv samt fritid.

Anny Marethe Vollan (Trondheim, 2019-10-22)

#38

Jeg signerer for at studiet ved NTNU skal fortsette å ha det brede blikket på teater som kunstfag, kunstdidaktisk fag og som fenomen. Det er denne vidvinkelen som gjør at studiet har den tyngden det har.

Endre Volden (Ålesund , 2019-10-22)

#45

Vi trenger sterke fagmiljøer, slik at de som underviser i drama veit hva de gjør og utvikler faget videre sammen med nye nyskjerrige studenter. Drama er et fantastisk fag hvor elever lærer livet. Det er mange som heldigvis har fått øynene opp for drama som redning i en teori- og målingsovermoden skole. Da må vi jo ha en utmerket utdanning til alle dramalærerne som trengs fremover!!

Tiril Pharo (Spydeberg, 2019-10-22)

#48

Jeg signerer, fordi dette er et fag vi ikke må miste.

Sara Johansen (Jevnaker , 2019-10-22)

#50

Det er viktig å bevare teater og dets kunnskap!

Sindre Slorafoss (Skedsmo, 2019-10-22)

#52

Jeg signerer fordi jeg vil ha den utdanningen jeg har blitt lovt. Jeg vil kunne fullføre en bachelorgrad som gir meg kompetanse til å utføre en mengde forskjellig og viktig arbeid innenfor feltet mitt. Jeg søkte dette studiet nettopp fordi det gir denne type praktisk/teoretisk kompetanse. Ikke for å få andre fag plassert inn i bacheloren min, og miste viktige og relevante fag.

Martine Wold Gundersen (Trondheim, 2019-10-22)

#67

Bevar kunstfagene

Anne-Lise Heide (Trondheim, 2019-10-22)

#74

Drama og Teater ved NTNU har vært den viktigste arenaen for meg for å oppdage interessen til å utdanne meg videre innenfor scenekunst. Den har også vært ufattelig bra for min personlige utvikling som student og kunstner, prosjektteater for ungdom har vært noe av det aller beste jeg har kunne vært med på.

Mathias Robertstad (Oslo, 2019-10-22)

#78

Måten Humanistisk fakultet har gått frem i denne saken er skammelig, det er gjort bak lukkede dører ute av syne for både ansatte og studenter, hvordan kan man ha tillitt til dem når de ikke engang vil studenter og ansattes beste

Stian Røvik (Trondheim, 2019-10-22)

#87

Dramautdanning fremmer muligheter for å gi de moderne formidlingskanaler et rotfeste i gamle tradisjoner basert på annet enn synsing og meninger.
En nødvendighet i en digitalisert verden hvor troverdighet vanskelig kan verifiseres.

Richard von Løwensprung (Ålesund, 2019-10-22)

#90

Jeg signerer fordi, god damn it, jeg går på den linjen AKKURAT NÅ. And hell noooo at jeg skal miste studiepoeng...

Therese Riiber Bekkevold (Trondheim, 2019-10-23)

#92

De har allerede forsøkt å legge ned master i teatervitenskap i Bergen, og har klart å legge ned det hele i Oslo. Vi kan ikke miste alle de teatervitenskapelige utdanningene våre i Norge!

Regine Silkoset (Bergen, 2019-10-23)

#93

Jeg signerer fordi jeg har selv opplevd viktigheten av det studiet som nå får kjenne denne urettferdige behandlingen.

Eirin Flaten (Trondheim, 2019-10-23)

#95

Fordi jeg har flotte og begavede venner, og studiekamerater som går og har gått drama og teater, og de fortjener å få igjen for tiden de har viet til studiet og ikke minst lidenskapen sin!

Jonas Øra (Trondheim, 2019-10-23)

#97

Teatervitensakpen må bevares her i Trondheim ved NTNU.
Dette er et unikt studuim og kan ikke kuttes.

Ole Bjørn Lien Sundgot (Trondheim, 2019-10-23)

#113

Jeg har selv en bachelor i teater fra ntnu. Og den er viktig og snart den eneste i milsomkrets. Utdanningen bør ikke bli mindre men STØRRE!!

siw-maja tovås (Skaun, 2019-10-23)

#133

Viktig med et sterkt fagmiljø. NTNU må fortsette å tilby et bredt bachelor tilbud i drama

Simen Hovd (Billingstad, 2019-10-23)

#146

Drama og teater er et fag som vi så inderlig trenger. Vi blir et fattigere samfunn uten. Dens betydning kan ikke måles i penger.

Hanne Mette Kongsvik (Trondheim, 2019-10-23)

#151

Drama og teater i Trondheim var essensielt for mitt yrkesvalg som dramaturg, som nå har gitt meg fast jobb ved Badisches Staatstheater Karlsruhe, et av de største teatrene i Tyskland.

Eivind Haugland (Karlsruhe , 2019-10-23)

#159

Jeg signerer fordi dette er et unikt studium i Norge, og vi trenger denne forskningen og dette studiet - svært mange av de som har studert her, er i dag i skoleverket på alle nivå og bidrar sterkt til de estetiske fagenes plass og utvikling i pedagogisk sammenheng.

Tove Alice Johansen (Evenskjer, 2019-10-23)

#175

Jeg går denne linja nå, og ønsker å få det vi har blitt lovet og at fremtidige studenter skal få samme mulighet

Susanne Landsem (Trondheim, 2019-10-23)

#177

Fagområdet er grunnleggende viktig i kultur- og utdannings Norge.

Faith Gabrielle Guss (Oslo, 2019-10-23)

#186

Dram og teaterutdanning er et meget viktig fag å ha i skolen for å fremme læring. Det drama faget gjør er at det også lærer elever, studenter og voksne om livet, hvordan man er som person og hvordan man fungerer i en gruppe, et klasserom og i et verdenssamfunn. Drama er læren om livet, empati og sympati. Man lærer at å feile er ikke nederlag, men ofte nødvendig for å finne veien videre. Å miste drama faget vil være et nederlag for våre barn, ungdom og for samfunnet vårt!

Marie Knudsen (Lillestrøm, 2019-10-23)

#188

Har selv studert faget og det har vært svært nyttig og inspirerende. Jeg er imot utarming av kunnskapsfelt i Norge, kunnskap varer lengre enn oljen.

Line Maher (Oslo, 2019-10-23)

#191

Jeg signerer fordi dette er en skummel trend. Mennesker slutter å se verdien av kunst og kultur, og vi ender sakte men sikkert opp som «roboter» alle sammen.

Simon Holmen Legernes (Oslo, 2019-10-23)

#197

Mye av den kunnskapen jeg tilegnet meg på Drama- og teaterutdanningen ved NTNU har vært essensiell i mitt virke som skuespiller og instruktør!!

Klaus Løkholm Bergli (Tromsø, 2019-10-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...