Nei til Monstermaster i tettbygde strøk!

Kommentarer

#1

Bygging av 40 meter høye strømmaster vil forringe livskvaliteten til de over 6000 personene om bor under og nær mastene. Hvordan kan vi med dagens kunnskap i det hele tatt foreslå disse mastene? Istedenfor å grave ned kablene?

Marius Berg (Oslo, )

#8

Forslaget fra Statnett (det de prioriterer i søknaden) kan ikke forsvares med hensyn til liv og helse, og ikke minst det estetiske som man nå kan få en unik mulighet til å gjøre noe med. Med levetid på 90 år vil kostnaden ikke utgjøre mye per innbygger å legge dette i kabler og tunnel fremfor i luftlinjer.

Fridtjof Eilertsen (Bærum, )

#23

Jeg signerer fordi jeg er mot strømmaster i tettbebygde strøk. I 2019 bør man velge kabler i grøft.

Christina Wiggen (Hosle, )

#24

Vi må tenkje dette prosjektet i framtidsperspektiv. Kabel i tunnel er einaste rette løysing. Samfunnssikkerhet, driftsikkerhet, folkehelse, natur og miljø, utviklingsbehov for boliger, visuell oppleving.

Ola Raftevold (Øvrevoll, )

#26

Dette er et vanvittig påfunn.

Eli Lynnebakken Tepstad (Hosle, )

#27

Jeg signerer fordi dette vil påvirke generasjoner fremover og påvirke alle som bor i dette området. Ikke bare de som bor langs den eksisterende traseen. Høyden gjør at disse planlagte mastene vil være synlig fra stor avstand.

Per Christian Jacobsen (Vinstra, )

#28

Med kunnskap man har i dag legger man strømkabler i bakken og reduserer stråling

Merete Christiansen (Bærum, )

#39

Jeg signerer fordi her mener jeg vi må tenke langsiktig og ikke kortsiktig økonomisk gevinst.

Eva Sjule (Hosle, )

#41

Jeg signerer fordi
a) ekstrakostnaden for legging av kabel i bakken er neglisjerbar over anleggets levetid og de totale driftskostnadene for de ulike alternativene ikke er dokumentert godt nok
b) alternative traseer som ikke berører tettbygde strøk ikke er godt nok utredet /dokumentert (Griniveien, Ny E18, sammen med annen infrastruktur osv)
c) framskriving og konsekvenser av EMS-strålingen ikke er godt nok utredet

Nino Lo Cascio (1362, )

#63

Jeg signerer fordi jeg mener det er vesentlig mye bedre for alle å tilrettelegge dette under bakken. Etter min mening vil det også redusere risiko for lynnedslag og brann.

Thomas Seeberg (Haslum, )

#64

Dårlig arealutnyttelse, og senker livskvaliteten til mange mennesker samt reduserer boligverdiene.

Tone UrsinHolm (Hosle, )

#66

Ønsker kabelen lagt i bakken hele strekket da det ikke finnes sidestykke i Norge ift høyspentlinje som går gjennom så tettbygd strøk. Den gamle linjen skal rives og helt ny bygges så det må etter min mening behandles som ny trasé og dermed urimelig å fortsette med luftstrekk.

Hugo Hågensen (Jar, )

#67

Jeg bor rett ved høyspentledningen, og har to barn som jeg ikke vil utsette for magnetfelt og stråling!

Elisabeth Loe Hellerud (Gjettum, )

#70

Vi plages i dag av høyspentmastene, både visuelt og i forhold til støy/lyd. Blir mastene enda større vil sjenansen øke deretter og det blir usikkerhet rundt den økte strålingens helsemessige konsekvenser. Skulle man ønske å flytte som følge av ulempene de nye mastene medfører, vil man erfare at eiendommens salgsverdi er gått drastisk ned. I hvert fall for de husene som ligger rett ved mastene.

Gunhild Westerlund (Jar, )

#75

Fått varsel om at boligen/tomt kan bli ekspropriert, eller benyttes som deponi.

Marianne Rødland (Oslo, )

#79

Jeg signerer fordi jeg vil at nye strømkabler legges i bakken!

Heidi Thorbjørnsen (JAR, )

#84

Det er ikke forenelig med gode, sunne oppvekst- og levevilkår med 38m høye strømførende master gjennom Bærum! Få dem i jorda!

Anneline Malling Breen (Bærum, )

#85

Vil ha nye kabler lagt i bakken. Enten i grøft eller tunnel.

Lars Erik Lindblad (Kolsås, )

#97

Jeg er svært bekymret for stråling fra de høye mastene. Mange som bor under masten eller veldig nærme som vil bli utsatt. De sier strålingen vil være mindre, lik eller annerledes fra de nye monstermaster, men hva når strømmen økes da vil antakeligvis strålingen øke.
Monstermaster vil også redusere boligenes verdi vil bli redusert ytterligere de er allerede lavere i verdi enn tilsvarende boliger i nærheten. Mange av boligeierene er fortsatt i etableringssituasjon i rekkehus og leilligheter og man trenger sirkulasjon i slike enheter, de vil bli vanskeligere å selge med større master.
Fremtidig utbygging i kommunen vil bli vanskeligere med slike master, ved nedgrav eller tunnel vil det bli enklere å tilrettelegge for fremtidig utbyggingsprosjekter.

Else Kristin Harlem (Vallerveien 69 E, Haslum, )

#99

Jeg er imot mastene.

Anine Hegre (Øverland, )

#101

Jeg bor nesten under dagens master og har opplevd å få støt i en huske med kjettingoppheng nær mast. Dette fikk meg til å tenke på helsefaren ved slike master, som i tillegg er svært skjemmende med dagen høyde. Trodde ikke det var sant da jeg så at Statnett vurderer alternativ til å legge ledningene under bakken!

Siri Nærland (Kitty Kiellands vei 15d, 1344 Haslum, )

#103

Dette er ikke en ideell løsning. Å legge kabler under bakken er, sitat Statnett: "...en sikker og fremtidsrettet løsning.".

Giske Nystrøm (Haslum, )

#113

Dette er galskap! Få dem ned i jorda.

Lene Hval Fossan (Vallerveien 48, )

#115

Monstermaster er stygge og en gammeldags måte å løse dette på. Få det under bakken!

Linda Brækken (Jar, )

#120

Nei til monstermaster i tett bebygd strøk

Tom Rokling (Bekkestua, )

#123

Å legge kabler er det eneste rette.

Mikkel Tefre Lunder (Jar, )

#126

Jeg signerer på grunn av de miljømessige og estetiske konsekvenser master kan få. Det eneste riktige for fremtidens generasjoner er kabel.

Ole Petter Holen (Avløs, )

#135

Monstermastene blir ruvende i terrenget, og redd for de langsiktige konsekvensene av stråling for oss som bor i nærheten.

Anne Oppheim (Bærum, )

#136

Jeg er nabo til de eksisterende mastene og de planlagte vil forringe verdien av vår bolig

FO kaltenborn (Hosle , )

#163

Det er aldri lagt ledninger med et slikt spenningsnivå inn i et boligområde tidligere. Og det ville aldri blitt vurdert lagt gjennom et boligområde i dag.

Nicola Bergstad (Haslum, )

#167

Staten bør investere i de neste generasjoner og pent er det ikke se på fra byen

Jostein Kruse (Oslo, )

#168

Jeg ønsker ikke en ny monstermast omtrent i hagen min. Konsekvenser for hva dette vil medføre over tid er alt for dårlig evaluert. Ledningene MÅ ned i bakken.

Jeanette Stenseng (Haslum, )

#174

Turid Aanensen

Turid Aanensen (Jar, )

#179

Jeg bor ved siden av en av de nåværende mastene, og vil ikke at den skal bli verre

Julie Vikenes (Jar, )

#181

Vil ikke ha monstermastrr som skjemmer naturen og dreper fugler

Elin Mehlum (Hosle , )

#184

Madness å legge dette inn i et boligfelt! Om de har sett behovet i 50 år, hvorfor har ingen da spart penger til kabel ?

Bente Vikenes (Jar , )

#189

Høyspentmaster antas å utgjøre en helserisiko. Derfor bør kablene legges under jorden i tettbygde strøk.

Kristin Bennick (Østerås, )

#194

Jeg signerer dette fordi det rett og slett er galskap å ikke legge kablene i bakken. Vil forringe vårt fine boligområde på Gjettumkollen, og hvem vet hva påvirkning fra disse monstermastene vil gjøre med oss

Merete Urdahl Nilsen (Gjettumkollen 21D, 1346 Gjettum, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...