MISTILLITSFORSLAG MOT BENT HØIE

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi Bent Høie ikke er egnet til jobben som Helsestatsråd. Mye dokumentasjon på dette. Hvis han ikke blir kasta kan hele Sykehus-Norge havarerer.

Gunn Pound (Oslo, )

#2

NOK ER NOK!!

Irene Hartviksen (Sortland, )

#4

Vil ikke ha Ullevål nedlagt.

Jan Andre Normanno (Oslo, )

#7

Fordi han er en meget arrogant politiker som går kapitalens ærend og ikke folkets.
Han evner ikke å ta fagkunnskap innover seg.

Dolores Karina Karlsen (OSLO, )

#8

Vi må beholde Ullevål sykehus

Bente Beck (Oslo, )

#10

Nedleggelsen av Ullevål må stoppes! Psykiatrien trenger bedre forhold enn de kan få få på Aker.

Harriet Rogg (Oslo, )

#11

Jeg signerer fordi sentraliseringen av sykehus og helsetjenester blir foretatt med livet som innsats. Foretaksmodellene er melkeku for byrokrater og helsemidler finner veien til byrokratenes lommer istedet for å brukes på helse. jeg er direkte flau på deres vegne! Bent Høye har øverste ansvar, og hans arroganse og unnfallenhet i forhold til raseringen av helsenorge burde vært lovstridig. SKAMMELIG!

Hege Langelid ( 3656 Atrå, )

#13

For å vise att folket har fått nok av denne korruperte stadråd.

Harry Opdahl (Rakkestad, )

#18

Vil bevare Ullevål sykehus!

Venke Krigslignende-Mathisen (Oslo, )

#20

Fordi jeg synes Høie ikke EGNER seg som helseminister...ikke i nærheten av den komperansen som kreves! Det er et hån mot helsenorge, at denne mannen får sitte der han sitter! På sin høye hest, uten å forstå noe som helst!!

Ninni Carin Dahl (Oslo, )

#23

Berit Ohrholm Sæther

Berit Johanne Ohrholm Sæther (Kristiansund, )

#27

Jeg ikke har tillit til helseminister Bent Høye i saken om nytt OUS

Vibeke Hesselberg (Oslo, )

#29

Legg ned helseforetakene!!

Bjørg Haave (Ringebu, )

#34

Fordi jeg er svært misfornøyd med han som helseminister.

Regina Angelika Lammers (Tyristrand, )

#40

Helseforetaksmodellen og støtten til Beslutningsforum uten fagpersoner, samt mangel på vilje til å fremme persontilpasset medisin.

Solveig Karlsen (Vikersund, )

#45

Har ingen tillit !

Bjørn Andvig (Oslo, )

#47

Han gjør en elendig jobb!

Berit Bradley (Norway, )

#54

Bent Høie er en katastrofe av en helsestatsråd og vårt helsevesen er blitt gjort til gjenstand for aksellerende forfall under hans tid. Vi må redde det som reddes kan og avsette Høie omgående.

William Koren (Ås, )

#55

Jeg jobber i helsevesenet og ser hvor galt det er og verre vil det bli....og ha en helseminister som ikke engang har noen forutsetninger for jobben vises tydelig. Han lurte en hel befolkning med løfter om å fjerne helseforetakene

Morten Skansen (lillehammer, )

#57

Der virker som Bent Høie ikke gjør en god jobb for helsen i Norge. Vi trenger ildsjeler.

Irene Bjørnson (Oslo, )

#67

Nok er nok!

Jostein Anderssen (Sandnessjøen, )

#68

Bent Høie fremstår som svak og uegnet som Helseminister

Jens Johan Orning (Drøbak, )

#72

Jeg ønsker å støtte kampen for Ullevål og mistillitsforslaget mot Bent Høie.

Thove Hov Eggen (Son, )

#77

Helseministeren er for passiv og lytter ikke til folket og sine velgere

Brit Guro Thingnæs (Ålesund, )

#78

Denne mannen minner meg om hva som skjer i Chile i dag, er du syk må du reise langt, ta med laknene og medisiner og betale før du går, gjør vi som han vil vil Norge miste en av de viktigste velferdstilbudene, stopp han før det blir som i Chile.

Nolvia Domínguez Skjetne (Oslo, )

#86

Helsevesenet vårt raseres under dagens regjering!

Hedvig Ekre (Vinstra, )

#87

Bent Høie er ikke kompetent nok til å være helseminister!! Han har det øverste ansvaret for tusenvis av liv og det ansvaret er han IKKE kompetent nok til å ha!! Det viser han veldig tydelig når det gjelder Ullevål sykehus og håndteringen av dette!! Han leker "gud" uten å ofre pasientene som rammes av dette,så mye som en tanke,og det gjelder ikke bare nedleggelsen Ullevål sykehus!!! Han er den mest innkompetente helseministeren Norge har hatt!!

Hege Johansen (Larvik, )

#88

Våre sykehus ødelegges når de må være fabrikker med produksjonspress og inntjening som hovedfokus.

Kåre Ertresvåg (Akershus, )

#91

Jeg signerer fordi det er en menneskerett å få nødvendig behandling når man er syk. For eks forebyggende behandling mot føflekkkreft

Siv Nordbø (Dagali, )

#98

Jeg mener han og helseforetakene raserer helseNorge 😩😩😩

Åse Berge-Eriksen (Trondheim, )

#99

Jeg ser galskapen med anbud og folka rettigheter på et lik helsevesen...

Willy Berglund (Tromsø, )

#111

Bent Høie er en inkompetent, arrogant og uspiselig kvalmsekk, som ikke har noe som helst i en regjering å gjøre!

Aleksander Jenssen (Tomrefjord, )

#115

Att han ikke hører på folket og nedleggelse av Granheim

Roger Skjelmoen (Brumunddal , )

#116

Han har ingen tillit lenger i befolkningen. Han er i ferd med å rasere velferdsstaten.

Trine Amalie Sjøvold (Lommedalen, )

#117

Norge må få et mye bedre helsetilbud.
Omsorg gir trygghet.

Marianne Stensland (Oslo, )

#119

Fryktelig vanskelig og se på alle nedleggelser. Etter min mening nærmer vi oss et u-land.

Reidun Bergin (Sørumsand, )

#120

Jeg signerer fordi vi kan ikke ha det slik lenger

Unni Myklevoll (Svolvær, )

#121

Behold fødeavdelingene!!

Jannicke Vevdik (Nerlandsøy, )

#125

Høie har sviktet totalt som minister. Tenker spesielt på ansvarsfraskrivelse når det gjelder nedleggelse av fødeavdelinger. Et svik mot norske kvinner.

Arnfinn Hanson (Kristiansund, )

#128

Det er helt innlysende at tomten og store deler av bygningsmassene på Ullevål egner seg overlegent til utvidelse enn høyhus på minimal tomt på Gaustad.

Elisabeth Sundøy (Kristiansand, )

#130

Jeg signerer i håp og tro om at Bent Høie blir satt av som helseminister, slik at han ikke får rasert mer av helsevesenet enn det han har gjort frem til nå.

Hilde Bjørnstad (Sør-Fron, )

#136

Nok er nok

Bjørnar Endreseth (Kristiansund , )

#143

Jeg tør ikke å sette på papir det jeg mener om Bent Høie og hans rasering av det norske helsevesen.

arne.martin.roste@hotmail.no Røste (Gjøvik, )

#145

Ovennevnte pluss innskrenkning abortrettigheter!

Milla Krasniqi (Odlo, )

#146

Inn med noen som skjønner konsekvens av handling...

Caroline Larsen (Ålesund , )

#149

Tragisk, arrogant og veik. Det er på tide å få avsatt denne personen FØR helseNorge er fullstendig skakkjørt. Må finnes andre måter å bruke milliarder av kroner på i dette landet enn å bygge storsykehus.

Arve Berntsen (Lillehammer, )

#150

Gjenbruk av Ullevål virker mest fornuftig og økonomisk og mange ansatte er for det

Kari Hellum Øren (Bekkestua, )

#159

Jeg signerer, fordi jeg ønsker Ullevål sykehus opprustet og modernisert, ikke nedlagt! Eva Ramm.

Eva Ramm (Oslo, )

#167

De har plenty gryn å sende til Palestina og regnskog rundt om!

Knut Kalvøy (6521, )

#178

Høie har utviste stor uforstand i HSØ behandling av OUS-saken.

Inger Sethre (Oslo, )

#180

Bent Høie gjør ingen god jobb for helse Norge når han legger ned sykehus og stenger fødeavdelinger. Det er ikke mulig å tjene penger på syke mennesker så han må legge ned foretakene, kutte i sykehusledelsene og bruke pengene til det de skal brukes til, nemlig å gi syke mennesker den hjelpen de trenger, og fødende en fødestue til fødselen.

Gerd Linnerud (Maura, )

#185

Altfor mye surr i helsetjenesten og altfor mange direktører blir ansatt og lønnet på bekostning av pasientbehandlingen og pasientsikkerheten.

John Egg6 (Bøverbru , )

#188

Jeg vil at Ullevål sykehus skal bevares og rustes opp. Ullevål sykehus har uformelle og formelle nettverk blant de ansatte, og alle er helhjertet opptatt av pasientenes beste. Det er et fremragende kunnskapsnivå, hvor alle drar lasset og gir trygghet til pasientene. Alle ansatte bidrar til å gjøre hverandre bedre, løfter hverandre. Dette må gis styrkes og dyrkes videre, på ULLEVÅL!

Solveig Jensen (Sandnessjøen, )

#193

Det må endringer til i hvordan helsevesenet prioriteres

Tore Kanck (Kristiansund , )

#196

Jeg signere her fordi Bent Høye er inkompetent til å utgjøre sitt hverv!

Kjell Dahl (Kristiansund, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...