Nei til utbygging i Lonene og ved Brekkeløypa!

Kommentarer

#6

Er flittig bruker og elsker området der, nydelig natur😍

Evy Anne Lillehauge (Alversund, 2019-06-13)

#11

Dette er et fantastisk rekreasjonsområde i Knarvik, som gjør det til et attraktivt sted å bo, jobbe, gå på skole og besøke. Området har en stor folkehelseverdi, som er uerstattelig.

Mette Cathrine Nordås (Knarvik, 2019-06-13)

#12

Uberørt natur betyr mye for meg!

Astrid Bjørstad (Knarvik, 2019-06-13)

#16

Nok er nok! Vi trenger å bevare dette naturområde som er høyt elsket, og for mange et nødvendig sted å kunne trekke seg tilbake til! Her er vi i bevegelse, vi er sosiale og vi opplever gleden over å komme oss ut i naturen, SELV på dager der vi ikke har tid (el energi) til de lange fjellturene, eller bare kjenner på at "i dag savner jeg løypa, jeg tar meg en liten tur"

La dette området være i fred.
Det som blir revet bort herfra, vil ALDRI kunne erstattes av penger!!!

Per Håkon Hjellum (Høylandsveien , 2019-06-13)

#19

Mine barn og jeg trenger en oversiktilig og hånderligig oppvekstmiljø som byr på mulighet for trygg tilknyttning og nærhet til nartur og friluft. Utbygging i storskala i vår nærområdet ødelegger for dette. Barnas frihet blir krenket og vil ønsker å skåne barna mine for frihetskrenkelser

Denise Hagen (Orresteinen 25a, 2019-06-13)

#24

Jeg synes dette er et veldig viktig friluftsområde for Knarvik, som alle kan gjøre seg nytte av

Grete Feste Larsen (Knarvik, 2019-06-13)

#25

Jeg signerer fordi jeg ønsker at naturområdene rundt Brekkeløypa skal bli bevart i sin helhet slik de er i dag.

Ragnhild Vesteraas (Knarvik, 2019-06-14)

#34

Jeg signerer fordi.
Ødelegges dette flotte turområde så ammer det barn, voksne, eldre samt bevegelses hemende mennesker ( rullestol brukere osv til å komme seg ut å bevege seg rundt vannet opp i stier osv. Dette trengs i nærområdet og det fungerer helt utmerket for alle akkurat slik det er i dag.

Karl Magne Bakke (Alverflaten, 2019-06-14)

#38

Det er viktig å bevare grønne lunger og at lokalbefolkningen får beholde rekreasjons områder

Tore Landmark (Arnatveit, 2019-06-14)

#40

Det er ingen grunn til mer inngrep i naturen rundt Knarvik. Vi trenger disse grønne lungene.

Vibeke Prestmo Valestrand (Knarvik, 2019-06-14)

#43

Ønsker å bevare turområdet som det er.

Anne Mette Bjørsvik (Meland, 2019-06-14)

#46

Eg ønsker å bevare området som turområde.

Elisabeth Svendsen (Alversund , 2019-06-14)

#51

Vi i Hordvik bruker dette området til tur også. Men det blir vel mindre nå som dere tar bompenger

Oyvind Reigstad (Hordvik , 2019-06-14)

#52

Vi bruker løypen ofte og bor rett ved. Vi vil ikke ha flere hus, nok bygging nå! Ta vare på naturen!

Karny Borge (Orresteinen, 2019-06-14)

#60

Eg fryktar at ein kjem til å angre denne utbygginga om nokon år, ver så snill ,vent med Lonene!

Birthe Bjørstad (Isdalstø, 2019-06-14)

#61

Ønsker å opprettholde det fine turområde, og dyrelivet som finnes i naturen :)

Marie Innvær Ljones (Knarvik , 2019-06-14)

#62

Vi må ta vare på naturkvalitetane rundt Lonena så lenge som vi kan. Området med dagens utforming er viktig for folkehelsa til ein stor del av innbyggjarane i distriktet, og det er mykje brukt til fysisk utfalding, samt som viktig for mental rekreasjon frå ein ellers travel kvardag. Det er ikkje eit reelt behov å bygge ut i dette området no, då det er mange andre områder i Knarvik som kan nyttast til utbygging først.

Trond R. Bjørstad (Knarvik, 2019-06-14)

#63

Nydelig turområde som må bevares ikke ødelegges av boligområde

Beathe Iren Nilsen (Knarvik, 2019-06-14)

#66

Vi kan ikke la de bygge på er sted der store og små står på ski om vinteren og går turer der ofte.

Carlos Brandsdal (Frekhaug , 2019-06-14)

#67

Jeg og kona bruker den plassen ofte å gå tur i...nydelig plass

Kolbjørn Lunga (Frekhaug, 2019-06-14)

#68

Jeg er veldig glad i tur område i nabolaget

Lene Grøttveit (Bergen, 2019-06-14)

#74

.... fordi det er galskap å ødelegge denne vakre naturen med bebyggelse!!!

Benthe Hovland (Mangerbua 26, 2019-06-14)

#78

Jeg vil at Brekkeløypen skal forbli en naturløype, og ikke vei mellom boliger.

Irene Nilsen (Frekhaug, 2019-06-14)

#79

Innbyggere i Knarvik og bygdene rundt Knarvik, 3 barnehager og 3 skoler i Knarvik, institusjoner, kirker, menigheter og bedrifter trenger denne grønne lungen til rekreasjon og trening. Dette området blir brukt mer enn noe annet turområde i kommunen. Det finnes ikke lignende områder i mils omkrets. Det er ikke det samme å gå på tur eller trene med bebyggelse tett på. De vakreste byene i verden er de byene med store usjenerte grønne lunger som innbyggerens lett kan komme til. Dette er en slik lunge som MÅ ivaretas og beskyttes, IKKE ødelegges!

Ingrid Kleiva (Leknes, 2019-06-14)

#80

Btekkeløypa og området rundt er et fantastisk tilbud for turgåere, ikke bare de som løper men den gir muligheter til alle som går tur. Her er plass til alle. Rullestoler, barnevogner. Her arrangeres forskjellige aktiviteter året rundt. Naturen rundt og fuglelivet i vannet er verd å ta vare på.

Elin Elisa Lind (Meland, 2019-06-14)

#89

Vi trenger grønne "lunger". Området er unikt og uerstattelig. Vi har rikelig med byggeland i kommunen.

Einar Aasmul (5911 Alversund, 2019-06-14)

#92

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde et fantastisk flott turområde på et sentralt sted

Eli-Helen Gjellestad (Manger , 2019-06-14)

#95

Nei til utbygging i Lonene og ved Brekkeløypa!

Maggie Li (Seim, 2019-06-14)

#98

Vi trenger et friområde!

Nina Eide Tumyr (Alversund, 2019-06-14)

#100

Jeg er flittig bruker av området, og ser derfor hvor mange det er som er brukere. Vil påstå at denne løypa er den viktigste "medisin" for folkehelsa i Knarvik med omegn.

Bjørn Arild Johannessen (Isdalstø, 2019-06-14)

#101

Er mot at det skal komme hus/leiligheter her, dette er et fint turområde som da vil bli ødelagt.

Cathrine Brakstad (Bergen, 2019-06-14)

#104

Eg vil ha 0-utbyggjing av boligar i dette området . Der finst alternativ.

Atle Austrheim (Knarvik, 2019-06-14)

#105

Respekt for Helge Brekke sin helhjertet innsats for andre og spesielt for fysisk utfoldelse.

Terje Grønnevik (Hjelmås, 2019-06-14)

#108

Blir for mye trafikk i område ,med barnehage ,skule og idrettsanlegg Flott tur terreng for skolebarn .barnehagebarn og eldre (rullestoler )brukere.

Bjørg Irene Kleiven (Juvikstølen 44 , 2019-06-14)

#110

Disse områdene må beholdes som de er!
Vi trenger grønne områder for å fremme folkehelse og friluftsinteresser.
Veiene rundt skoler, barnehager og idrettsanlegg tåler ikke mer trafikk.

Espen Vesteraas (Knarvik, 2019-06-14)

#111

Naturområdet Lonane er hjarte i Knarvik, her finner vi roen frå all trafikken i sentrum. Vi må ikkje miste dette fantastiske området🌱🌱❤️

Tove Emilie Baldysz (Knarvik , 2019-06-14)

#112

Dette er et så unikt område, at det benyttes av langt flere enn de som bor nærmest. Vi drar flere ganger i uken fra Hordvik til Knarvik. En tur i Brekkeløypa kombineres med en tur på Knarvik Senter, så man kan godt si at løypa er viktig for senterets del også. Å bygge ut mer der, er rein og skjær galskap.. Og vil sakte men sikkert ødelegge både for turgåere og området generelt. TA VARE PÅ DET UNIKE - DET KAN ALDRI ERSTATTES OM DET NÅ ØDELEGGES!

Jorun Holm (Hordvik, 2019-06-14)

#113

Dette er et område som er mye brukt i dag. I Knarvik skal det bygges tettere. Knarvik kommer til å bli by med tiden. Da er det viktig å ha en åpen stor lomme som alle kan bruke. Der du slipper å bli heiet på fra naboblokker rundt Lonene. Vi må være framsynte!

Arne Nordås (Knarvik, 2019-06-14)

#114

Dette er et friluftsområde som passer for absolutt alle i alle aldre. Helsemessig gjør det godt også. Tenker også på personer med psykiske lidelser som det er ypperlig å gå for der. Kommer det bebyggelse nært innpå vil nok mange kvi seg mer for å gå der. Kort sagt bør slike flotte naturområder være vernet!!

Lillian Sæle (Knarvik, 2019-06-14)

#116

Dette er viktig!
Hvordan skal en lære de unge å ta vare på naturen når de ser alt bli rasert?!
En grønn lunge er viktig i Knarvik!
Og ikke minst for dyr og fugler!...

Bente Bergetun (Klubben 39, 2019-06-14)

#117

Naturen og stillheten ved brekkeløypa betyr mye for meg og familien, og vi vil bevare området slik det er nå.

Miriam Vesteraas (Knarvik, 2019-06-14)

#118

Jeg ønsker å bevare området rundt Lonena som i dag.

Vidar Gjelsten (Alversund, 2019-06-14)

#122

Bevar de grønne lungene nei til Knarvik sin fortetting

Arne-Martin Knutsen (5914, 2019-06-14)

#126

Brekkeløypa brukes av meg som privatperson, og ikke minst som naturfaglærer på ungdomsskolen. Brekkeløypa er viktig!

Berit Lilleøkdal (Hordvik, 2019-06-14)

#129

Vi bruker området mye og er stolt over at bygda vår prioriterer den kvaliteten det gir å få naturen så tett på oss alle

Anders Hindenes (Knarvik, 2019-06-14)

#131

Denne løypo i både skog og vei er kjempeviktig for både store og små i familien!

Bente Birkenes (Knarvik, 2019-06-14)

#132

Vil ikke at denne fint område bli ødelagt.

Olena Strugalova (Knarvik, 2019-06-14)

#133

La natur være natur!

Torunn Remme (Bergen, 2019-06-14)

#135

Viktig for folkehelse og trivsel no og i framtida.

Åsta Iden (Juvikstølen 46, 5916 Isdalstø, 2019-06-14)

#136

Eg signerer oppropet fordi eg er veldig glad i dette turområdet. Det betyr mykje for barnehagen eg jobber i å ha så nære og tilrettelagte stier som passer for både små og store.

Kirsti Mjøs (Hjelmås, 2019-06-14)

#140

Utbygging vil ødlegge brekkeløypen og friluftsområdet vi har i knarvik

Preben Stormark (Isdalstø, 2019-06-14)

#145

Vi bruker løypa til å gå turer.Bygge kan de gjøre andre steder😡

Inger Bengtson (Frekhaug, 2019-06-14)

#152

Jeg er i mot utbygging i Lonerwn!!

Camilla Nottveit (Lindås kommune, 2019-06-14)

#156

Ønsker å bevare den flotte naturen rundt løypa / Lonena, som er i bruk av mange

Milena Stamnes (Alversund, 2019-06-14)

#170

Jeg mener at det er mange områder for utbygging i Knarvik som ikke er i konflikt med et svært populært friluftsområde.

Laila Iversen Mackey (Knarvìk, 2019-06-15)

#179

Dette er et fantastisk friområde i en ellers travel hverdag 👍Passer for både store og små, unge og gamle, tilgjengelig for rullestolbrukere ikke minst! En grønn lunge som må bevares🌺

Lill-Merethe Kittang (Knarvik, 2019-06-15)

#181

Ønsker at turløypa får være slik den er i dag da det er mange i alle aldersgrupper som aktivt bruker den.

Kristin Ersland (Frekhaug, 2019-06-15)

#183

Uberørt natur er vår sikreste investering i god helse.

Linda Nielsen (København N, 2019-06-15)

#194

Er enormt viktig å bevare et område som så mange bruker og har lett tilgang til. Selv bruker jeg og min familie dette område mye. I et folkehelse perspektiv er dette helsefremmende for lokal samfunnet å kunne ha tilgang til dette område. Redd at dersom dette område forsvinner i bebyggelse vil dette ramme folkehelsen.

Linn Kolstad (Knarvik, 2019-06-16)

#197

Brekkeløypa MÅ bevares.!!!

Tone Valen (Frekhaug, 2019-06-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...