Nei til nedleggelse av Vegvesenets servicekontor i Sauda!

Kommentarer

#6

Denne avgjørelsen er både dårlig distriktspolitikk og miljøpolitikk

Inger Garvik (Stavanger, 2019-05-29)

#7

Dette er ei svært viktig sak for mange i Sauda. Desentraliseringa kan ikkje halde fram!

Eli-Jorun Tangeraas (Sauda, 2019-05-29)

#10

jeg signerer fordi det er viktig med nærhet til der kundene/brukerne bor. Ikke allt som kan ordnes på nett og ikke alle som har mulighet til å reise i flere timer for å ordne opp med det offentlige

Knut Andvord (Drøbak, 2019-05-29)

#11

Ser ingen gode grunner for nedleggelse, kun negative konsekvenser.

Vibeke Sørensen (Sauda, 2019-05-29)

#14

Ønsker å beholde yrkessjåførlinja på videregående skule i Sauda

Runar Mørk (Sauda, 2019-05-29)

#19

Behold kontoret

Tone Moen (Sauda, 2019-05-29)

#30

Tap av viktig arbeidsplass og ulempen med lang og tidkrevande reis for oppkjøring osv

Berit Fløgstad Berg (Sauda, 2019-05-29)

#31

Jeg ønsker sterkt at vi må få beholde dette kontoret her - det er alt for tungvint å måtte reise langt for teoriprøven feks. Vi må bruke en hel dag for å gjennomføre denne - og ikke bare en person , men den som kjøret også . Vi trenger trafikk kontoret !

Siv Jørgensen (Sauda, 2019-05-29)

#33

Eg signerer fordi det ikkje gir meining å leggje ner når utgiftene til ein ansett er mindre enn meirkostnadene for brukarane, og samfunnet generelt. Sentralisering for sentraliseringas skuld er eg prinsipielt imot!

Hanne Dahl-Olsen (Sauda, 2019-05-29)

#39

Jeg syns det er helt uhørt og legge ned en ett kontor der det alltid er kø. Sauda Ungdom er helt avhengig av dette kontoret.

Lene Olsen Håheimsnes (Sauda, 2019-05-29)

#43

Så lenge det ikke er noe å spare eller tjene på å legge det ned, er det jo overhodet INGEN grunn for å gjøre det.

Trygve Rønneberg (4200 Sauda, 2019-05-29)

#49

Jeg mener at noen goder må vi ha som bor i distriktene også og det er viktig å opprettholde tjenester som også generer arbeidsplasser til oss som bor her.

Sølvi Husevåg Bjerga (Sauda , 2019-05-29)

#57

Nå må det bli Stopp!! Sentraliseringen forsetter, her tjener dere ikke ei krone.. dette har hvert et tilbud både Saudabu og andrekommuner har benytta seg av. Snu i tide

Elin Hansen Lunde (Dauda, 2019-05-29)

#62

Vil beholde tilbudet for å spara ekstra utgifter både økonomisk og miljømessige grunner

Camilla Røssland (Sauda, 2019-05-29)

#64

Jeg signerer fordi dette kontoret er så viktig for Sauda.

Gudrun Rueslåtten (Sauda, 2019-05-29)

#71

Dette kan vi ikkje godta og må stoppast.!!!!

Sverre Birkeland (Sauda, 2019-05-29)

#72

Er i mot nedlegging vegvesenet sitt servicekontor i Sauda

Hilde Tengesdal (Sauda, 2019-05-29)

#82

Tilbud til distriktene må bevares, tenk miljø, tenk på ungdom og eldre

Reidun Bay (Odda, 2019-05-29)

#89

Signerer fordi jeg ønsker å beholde Statens Vegvesen i Sauda. Det er viktig for byens innbyggere, og ikke minst for Transportlinja på Sauda VGS

Mariann Tønnessen (Sauda, 2019-05-29)

#100

Jeg signerer på grunn av yrkessjåfør linjen vi kan tilby på den videregående skolen vår. Den har fulle lister hvert år og er en stor ressurs for den lille byen vår. Linjen trekker både ungdommer og voksne.

Det blir vanskelig å holde denne om elevene ikke har mulighet til å ta teoriprøvene her inne.

Vegard Birkeland (Sauda, 2019-05-29)

#101

Vi må stoppe sentraliseringen

Nina Jensen (Sauda, 2019-05-29)

#107

Det er viktig å halde på dei få tilboda vi har i distriktet. Denne trafikkstasjonen er viktig for alle ungdommar som kan bruke matpausen for å ta teoriprøven, utan at foreldre må ta fri ein heil dag for noko som tek så kort tid. I tillegg er trafikkstasjonen viktig for den vidaregåande skulen. Ei nedlegging truar transportfag- og yrkessjåførlinjas eksistens. Fleire arb.plassar står i fare. Ikkje berre den på trafikkontoret. Korleis kan ein forsvare at ei reisetid på minimum 4 timar tur/retur for å ordne noko som tek minuttar, er samfunnsøkonomisk forsvarleg? Korleis kan ein forsvare at ungdommen må ta ein heil dag fri frå skulen, eit fråvær som ikkje blir rekna som gyldig jf. fråværsreglane? For Statens Vegvesen gjeld innsparinga løn til arbeidstakar i halv stilling. For staten vert det eit langt større økonomisk tap å legge ned. Bruk fornuft.

Lena Haugland (Sauda, 2019-05-29)

#117

Sauda må ha detta tilbudet

Erik Ringstrand (Sauda, 2019-05-29)

#119

Eg signerer for å støtte bygda

Geir-Olav Breivik (Stord, 2019-05-29)

#132

Bra å ha for byen

Matias Hillestad Mo (Sauda, 2019-05-30)

#144

Siden vi er så langt fra en by så ønsker jeg at den servicen skal bestå

Aslaug Fløgstad (Sauda , 2019-05-30)

#147

Jeg signerer fordi dette er viktig!

Kjersti-Elise Eik-Nes (Sauda, 2019-05-30)

#148

Dette er viktig for saudabuen, og for å gi et signal om regjeringensfeilslåtte distriktspolitikk

Karl Erik Handeland (Sauda, 2019-05-30)

#167

Det er viktig for Sauda å ha vegvesen kontor her, for kjøreskolen og private. For langt å ha det 2 timer vekke.

Bodil Tungland (Sauda, 2019-05-30)

#169

Jeg signerer dette oppropet fordi gevinsten ved en nedleggelse er svært liten, mens det samfunnsøkonomiske tapet ved en nedleggelse er svært stor. Det gjelder både tapt arbeidstid for dem som må reise langt for å få tatt teoriprøven eller fornyet førerkortet, og ikke minst de miljømesige konsekvensene ved lang reisevei, både for private kjøretøy og for vogntogene fra yrkessjåførlinja ved den videregående skolen.
Nedleggelsen vil gi kun gi Statens Vegvesen minimale innsparinger, og beslutningen bør derfor omgjøres!

Irene Helle Hauge (Sauda, 2019-05-30)

#171

Jeg er imot sentralisering. Vi må holde på bygdenorge.

Hege Vatle (Sauda, 2019-05-30)

#174

Staten har 1/2 stilling her. Kompetansen er på plass. Samfunnsregnskapet går i minus ved å flytte dette fra Sauda. Elevene må være borte i mer enn 10% , noe som får negative konsekvenser. Denbe grensen har regjeringen selv satt. Bedrifter som skal ta inn lærlinger ser det ofte aom et pluss at lærlingen har sertifikat. Følgene for vidaregåande skule kan være negative når det gjelder sjåfør linja. Dette er dårlig distrikspolitikk, og kan ikkje forsvares. Det er å gå baklengs inn i fremtiden. Så positive følger det får for Sauda, Suldal med omegn med kun en halv stilling fra storsamfunnet. Dette har fungert godt i ca. 10 år, og det bør fortsette utover 2019. Har en klart dette frem til nå, vil det kunne gå i fremtiden også.

Laura Seltveit (Saudasjøen , 2019-05-30)

#178

Jeg signerer fordi, jeg synest dette er ett godt tilbud som sauda bør få beholde. Og i en så liten bygd, bør man holde på alle gode ressurser mann har for og holde folk buende her inne.

Jonas Ringstrand (Sauda, 2019-05-30)

#183

Transportlinja!!?!
Vi må ha statens vegvesen her inne.

Fiona Djuv (Saudasjøen, 2019-05-30)

#199

Jeg leste i lokalavisen at ingen tjente på at det blir lagt ned. Men kanskje Sauda tjener på det hvis vi da får beholde transportlinjen her inne. Vi taper iallefall om vi mister begge disse

Solfrid Birkeland (Saudasjøen, 2019-05-30)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...