Nei til relokalisering av Bilitt barnehage til Heer

Kommentarer

#1

Vi vil ha barnehagen vår tilbake!
Ta en ordentlig rehabilitering av bygget, og la Bilitt bestå

Jeanett Norshus (Drøbak , 2019-05-29)

#3

Dette er det beste for barna våre!

Elise Toreid Knudsen (Drøbak, 2019-05-29)

#7

Dette er lite gjennomtenkt. En barnehage som i dag bruker skog og mark skal få begrenset plass på et minimalt område.

Kathe Langvik (Drøbak, 2019-05-29)

#14

Dette virker ikke særlig veloverveid. Finn en bedre løsning!

Ingrid Bjørnstad (Drøbak, 2019-05-29)

#18

Jeg jobber på Heer skole og vi ønsker ikke brakker på dem populære fotballbanen vår. Dette vil gå utover trivselen til våre elever!

Caroline Wuhn (Drøbak, 2019-05-29)

#22

Fordi vi har hatt våre barn i Billitt. Billitt er en strålende god barnehage og må få bestå

Ronny Øverland (DRØBAK, 2019-05-29)

#27

Denne barnehagen er viktig for bygdesamfunnet og for området Folkvang/Bilitt.

Per Frogner (Drøbak , 2019-05-29)

#35

Jeg ønsker å bevare barnehage i området rundt Billitt.

Knut olav Fiane (Drøbak, 2019-05-29)

#37

Jeg mener forslaget ville være svært uheldig både for elever ved Heer skole og barna ved Heer barnehage. Det innskrenker i stor grad lekearealene til skolen, gir barnehagen mindre areal per barn og skaper ytterligere problemer hva gjelder parkering og biltraffikk til/fra området. Kapasiteten rundt bil er allerede sterkt presset til både skole og barnehage i dag.

Nina Ness (DRØBAK, 2019-05-29)

#40

Jeg har 2 barn i denne flotte barnehagen! Flott uteområdet og nær tilgang til skogen! La Bilitt barnehage bli!!

Ann Helen Vekterli (Drøbak, 2019-05-29)

#43

Ønsker at bilitt barnehage relokaliseres i eksisterende område.

Hege Konterud (Akershus, 2019-05-29)

#54

Jeg signerer dette fordi jeg har hatt tre barn i Billit barnehage siden 2010. Nærhet til skogsområder og gode utemuligheter har vært avgjørende for høy trivsel og godt sosialt miljø. Forbindelsen til Folkvang og Frogndelen av kommunen er viktig for tilhørighet for området.

Torill Johansen (Drøbak, 2019-05-29)

#55

Har barn som går på heer skole og heer barnehage.
Mer enn nok trafikk der fra før kombinert med altfor lite parkeringsplasser. Spesielt for heer barnehage.

Modulbrakker på folkvang er et mye bedre forslag.

Stein Erik Evensen (Drøbak, 2019-05-29)

#57

La Bilitt være i fred. Jeg er sikker på at den kan oppgraderes/rehabeliteres til å bli like god som en ny barnehage, om ikke bedre. Blir Bilitt flyttet vil bygging bli "glemt" slik at den må rives. Har selv vært "elev" der, husker godt tiden der.

Karsten Busk Larsen (Drøbak , 2019-05-29)

#62

De som bruker barnehagen vet best :)

Hilde Grumstad (Drøbak, 2019-05-29)

#64

Det finnes bedre alternativ, som feks banen på Folkvang. Den er jo ikke i bruk av DFI. Da slipper barna på Heer skole å miste uteareal, og alle på Billitt får beholde sitt nærområde.

Lizann Rosenlund (Drøbak , 2019-05-29)

#65

Jeg selv gikk der som liten. Synes den burde bevares. Godt tilbud.

Cecilie Hansen (Kleppstad, 2019-05-29)

#72

Jeg vil beholde mitt barns mulighet til å gå på barnehagen i omgivelsene rundt Bilitt. Dette er en spesiell barnehage i Frogn kommune med nærheten til skog og mark.

Christian Larsson (Drøbak, 2019-05-29)

#73

Billitt er en fantastisk barnehage, og en kjempestor midlertidig barnehage på Heer synes jeg ikke er bra for barna,

Wenche Engebrethsen (Drøbak, 2019-05-29)

#77

Med tanke på barnas beste!

Line Schau Ystgaard (Drøbak, 2019-05-29)

#86

Jeg signerer fordi dette forslaget vil gå hardt utover uteområdene til Heer skole. Fotballbanen på Heer skole brukes også mye av ungene i området på ettermiddag og kveld. Dette er et viktig sted som ikke må forsvinne!

Håvard Berstad (Heer, 2019-05-29)

#89

Jeg er tante til to herlige barn i Bilitt og vurderer helt klart at det beste er at brakkene blir satt opp i kjent nærområde for både liten og stor.

Lene Vekterli (Revamoen, 2019-05-29)

#94

Jeg signerer fordi jeg har en stor forkjærlighet og historie med Billit barnehage. Bor i tillegg langs barnehageveien på Heer og ønsker ikke mer trafikk den veien eller økt press på Heer barnehage som vi bruker.

Ida Kristiansen (Drøbak, 2019-05-29)

#103

Vi har barnebarn på Billitt, og ønsker at den skal bestå

Klaus Bareksten (DRØBAK, 2019-05-29)

#114

Jeg ønsker å beholde barnehage i Frogn. For oss som bor her ute er det fint at barna allerede før skolestart blir kjent med andre barn i nærområdet. Det gir også en trygghet når de begynner på skolen og ikke minst på skolebussen.

Tone-Line Fiane (Billitt, 2019-05-29)

#117

Jeg tenker på hva som er best for barna!

Ellinor Rafaelsen (Drøbak, 2019-05-29)

#119

Jeg signerer fordi mitt barn går på bilitt og eldste går på heer, og dette ser jeg ikke på som en gunstig løsning.

Kristina Hansen (Drøbak , 2019-05-29)

#121

Stedet er ikke dimensjonert for så mange barn og utearealet er smått nok som det er i dag.

Mirja Aamodt (Drøbak, 2019-05-29)

#122

Jeg signerer fordi barnas trygghet og tilknytning til nærmiljøet er viktig. Plassering av brakkeriggen i nærhet til Bilitt kan ikke være noe stort problem. Bilitt er viktig for alle som har tilknytning og tilhørighet.

Hanne Johansen (Drøbak, 2019-05-29)

#126

Det går utover både skolebarns og barnehagebarns hverdag og sikkerhet.

Morten Trosterud (Drøbak, 2019-05-29)

#127

Må beholdes her på bygda!

Einar Johannessen (Folkvangveien18 , 2019-05-29)

#129

Det må være det beste for begge barnehagene.

Jan-Erik Langvik (Folkvang, 2019-05-29)

#131

Jeg har barn på Heer skole, og ønsker ikke at lekeområdet på Heer skole skal bli mindre. Jeg er også bekymret for trafikkuhell.

Marit Astrup Bakke (Drøbak , 2019-05-29)

#134

Har barnebarn i barnehagen

Mette Eid (Drøbak, 2019-05-29)

#139

Jeg ønsker å bevare Bilitt slik at vi fortsatt kan ha et samlingspunkt i bygda. Bilitt har sterk tilknytning til Folkvang og er en uvurderlig bidragsyter til at bygda møtes på 17 mai.

Fredrik Saxebøl (Drøbak, 2019-05-29)

#142

Billit er en barnehage med beliggenhet og egenskaper som vi setter veldig pris på. Du finner ikke den lokasjoner, utemulighetene og egenskapene som barnehagen har!

Tina Sandvik (Billit , 2019-05-29)

#143

Sønnen min går på skole på Heer og det vil jo ta opp masse av plassen de har ute.

Eline Risvik (Drøbak, 2019-05-29)

#145

uholdbar løsning med så mange barn og foreldre, som skal bringe å hente på Heer. Dårlig gjennomtenkt logistikk.

Anne Gulliksen (Frogn, 2019-05-29)

#146

Jeg signerer fordi jeg ønsker at skolebarna på Heer skal få bevare uteplassen i skolegården. Kommunen må relokalisere barnehagen til et mer egnet område som ikke er så hyppig i bruk av barn!

Margarete Hansen (Drøbak, 2019-05-29)

#147

Vil ikke ha barnehage inn på heer skole sitt uteområde

Catharina Bernbo (Drøbak, 2019-05-29)

#157

Jeg har selv hatt barn i barnehagen (og gått på førskole der). Viktig årsak til at jeg valgte denne BHG var utemiljøet. Fine skogområder med uteplasser, bålplasser. Viktig at BHG opprettholdes som en lokal barnehage med tilgang til store utemiljøer.

Sidsel Roxrud (Drøbak, 2019-05-29)

#158

Billit er en bra barnhagenes fint utemiljø

Ida Kristiansen (Drøbak, 2019-05-29)

#162

Håpløs forslag til plassering. Benytt Folkvagn.

Tony Nordtveit (Drøbak, 2019-05-29)

#164

Jeg trives der

Anne mette Dahl (Drøbak, 2019-05-29)

#170

Mindre bilkjøring når man beholder lokale barnehager. Flott bygning som bør bevares og restaureres

Stine Edvartsen (Drøbak, 2019-05-29)

#172

Ønsker at barna på skolen skal få ha uteområdet sitt som det er.

Jon Magne Lindhjem (Norge, 2019-05-29)

#180

Barnehagen er bra der den er

Marit Andresen (Langebåtveien 54, 2019-05-29)

#181

Dette er en superfin barnehage, med mange flott verdier, flott beliggenhet og et stort og fint uteareal. Litt sliten, ja. Men en barnehage med sjel og hjerte!

Christine Furuheim (Drøbak, 2019-05-29)

#183

Denne barnehagen er og har vært veldig god. Det er fornøyde brukere både barn og foreldre. Barnehagesektoren har godt av mangfold. Bevar de små barnehagene.

Erika Fagerstrøm (1455 Nordre Frogn, 2019-05-29)

#184

Dette vil være dårlige vilkår for alle, samt at jeg tenker dette ikke blir en midlertidig løsning. Både Heer bhg og Heer skole trenger den uteplassen de har pr. i dag.

Lene Haugland (Heer, 2019-05-29)

#188

Er helt enig i innlegget her. Har selv hatt barn i førskole på Bilitt og også jobbet der selv. Den må bevares.

Hildegunn Sollie (Drøbak, 2019-05-29)

#189

Mine barnebarn er så heldig å ha plass i denne lille hyggelige barnehagen med veldig fin uteplass og kort vei for foreldrene.

Venche Haugstad (Fagerstrand, 2019-05-29)

#194

Har hatt barn og barnebarn ved Billitt. Kjempefin barnehage, og barna trivdes der.

Turid Rath (1449 Drøbak, 2019-05-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...