Kast helseforetaksmodellen

Kommentarer

#9

Offentlig helse tilbud skal ikke være butikk,
Kvalitet, omsorg og respekt for pasientene og ikke økonomi og tjene penger som hoved mål

Mohamed Ziedoy (SANDNESSJØEN , 2019-04-03)

#13

Heilt fullstendig feilslått

Øivind Frisvold (Kristiansund, 2019-04-03)

#17

Jeg mener at modellen nå er et overforbruk av penger og bedrer ikke sykehusenes situasjon.

Sture Walther (Sandnessjøen , 2019-04-03)

#33

Helsevesenet skal ikke tjene penger på pasientene, de skal behandle pasienter!!

Lena Botn (Sandnessjøen, 2019-04-03)

#38

Nok er nok

Odd Ivar Høvik (Kristiansund , 2019-04-03)

#41

Helsetjenester er prioritet nr 1 for alle innbyggere i Norge - her er desentralisere tjenester en viktig faktor for trygg fødselsomsorg!

Elisabeth Jørgenvåg (Tustna, 2019-04-03)

#43

Sykehuset bør ligge midt på Helgeland

Kurt Fredrik Svendsen (Sandnessjøen, 2019-04-03)

#44

Fordi modellen er udemokratisk

Erik Nørbech (Kristiansund N, 2019-04-03)

#61

Alle skal ha et trygt sykehus i nærheten. Spesielt i distriktet der det er store avstander.

Alf Bjarne Hanssen (Sandnessjøen , 2019-04-03)

#70

Vil bevare Sandnessjøen sykehus, inkludert akuttberedskap. Sykehuset er til for pasientene, og ikke for at staten og helseforetakene skal bli rikere.

Anne Karlsen (Herøy, 2019-04-03)

#83

Helseføretaksmodellen fungere ikje!!!

Daniel Lindberg (Sandnessjøen , 2019-04-03)

#85

Jeg ønsker at Sykhuset med fødeavdeling i Kristiansund skal bestå som idag. Skal det spares penger, si opp 10 av 12 direktører

Svein Vågø (Aure, 2019-04-03)

#89

Jeg signerer, fordi helseforetaksmodellen er ødeleggende for vårt helsevesen. Tilbudene blir dårligere, mye dårligere.

Wenche Ertvåg (Kristiansund , 2019-04-03)

#91

Konsekvensene ved foretaksmodellen er mindre, ikke mer, helse pr. krone.

Kenneth Antonsen (Sandnessjøen, 2019-04-03)

#95

Jeg jobber i et av landets største helseforetakssykehus. Vi er inne i vårt 14. år der vi sparer for å ha råd til å drive. Vi sparer på personalet for å ha råd til å oppgradere den medisinsktekniske parken. Dette går ikke lengre!

Monica Elise Jenssen (Trondheim, 2019-04-03)

#103

Jeg signerer fordi, den bedriftsøkonomiske sykehus modellen setter økonomi foran mennesker. I et land som er så langt, og med regjeringens mål om bosetting i hele landet. Må folk kunne føle seg ivaretatt og trygge. Om ikke vil man få store ubebodde områder, som står fritt til kriminelle å gjøre sine forretninger.

Geir Arnt Pedersen (Levanger, 2019-04-03)

#106

Fordi jeg vil beholde sykehusene slik di fungerer i dag... hvorfor forandre på noe såm funker????

Ragnhild Moe (Sandnessjøen, 2019-04-03)

#117

Foretaksmodellen har vist seg å ikke fungere - iht. visjonene.

sverre meisingseth (frei, 2019-04-03)

#120

Viktig å stå på kravene for å bevare sykehusenhetene overalt. Akutt,føde,og barneavdeling må bevares i alle byer.

Kari Eva Eide (Tingvoll, 2019-04-03)

#123

Jeg signerer fordi Sandnessjøen Sykehus er eneste sykehus på kysten mellom Trondheim og Bodø, og et sykehus i innlandet vil aldri kunne forsvare reisetiden pasienter fra øyriket får!

Wiggo Pedersen (Sandnessjøen , 2019-04-03)

#124

Vil beholde sykehuset i Kristiansund

Anna Fugelsnes (Kristiansund, 2019-04-03)

#130

Jeg signerer fordi helseforetaksmodellen fører til nedbygging av sykehus. Den er pasientfientlig og er en udemokratisk forvatningsmodell.

Siw Hege Børgesen (8800 SAndnessjøen, 2019-04-03)

#132

Vi må kvitte oss med galskapen og raseringa!!

Eskild Berntsen (Kristiansund, 2019-04-03)

#134

Fordi den tar kun økonomiske hensyn og dermed ikke til menneskene/pasientene.

Rou Aakre (Kristiansund, 2019-04-03)

#137

Sykehus er alfa og omega for befolkningen!

Kjell Dahl (Kristiansund, 2019-04-03)

#141

NOK ER NOK
Vi kan ikke lenger finne oss i at helsetilbudet i dette landet forvitrer!

Geir Sundet (Kristiansund, 2019-04-03)

#144

Nok er nok!

Aina Samuelsen (Frei, 2019-04-03)

#146

Helseforetaksmodellen ødelegger helsetilbudet for befolkningen

Daniel Anesen (Sandnessjøen, 2019-04-03)

#152

Helseforetaksmodellen duger ikke og er potensiell farlig

Johanna Farran (Kristiansund, 2019-04-03)

#156

Ser hva helseforetaksmodellen har gjort med flere og spesielt mindre sykehus. Det blir kuttet ned på avdelinger og både antall senger og liggedøgn blir stadig færre. Det er en skam i rike Norge! Det blir også merbelastning på kommunehelsetjenesten som får mange og syke pasienter å ta seg av og med lite tilsudd i form av penger.

Helen Karin Hagan (Kolvereid, 2019-04-03)

#167

Jeg mener at alles liv er like viktig! Vi må ha et sykehus i nærheten slik at alle som bor sør på Helgeland kan føle seg trygge!

Lillian Brandtzæg (Sandnessjøen, 2019-04-03)

#171

Foretaksmodellen er ikke egnet for å drive helsetjenester! Dette er ikke butikk, og det er på tide at myndighetene innser at dette var en feil!

Bodil Stokke (Trondheim, 2019-04-03)

#174

Dagens Helseforetak styres på en ikke-demokratisk måte. Nok er nok !!

Sissel Kamsvåg (Gjemnes, 2019-04-03)

#176

Dette er viktig for pasientene på ytre Helgeland

Frode Normann (Sandnessjøen , 2019-04-03)

#178

Vi i Kristiansund må få beholde sykehuset oss i sin helhet..!!

Marianne Veiset (Kristiansund , 2019-04-03)

#182

Helsesektoren funger ikke!

Tor Arne Ulfsnes (Aure, 2019-04-03)

#188

Kjell johansen

Kjell Johansen (Sandnessjøen, 2019-04-03)

#196

Ja.... det er ikke rett!!!

Carol Nersund (Leirfjord, 2019-04-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...