Vis veien! Oppfordring til Norges universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner å minimum halvere klimagassutslippene i egen virksomhet senest 2025.

Kommentarer

#9

Alle grupper i samfunnet må redusere sine klimagassutslipp betraktelig i løpet av få år. Hvis ikke det skjer, vil klimaskadene ikke kunne takles. Rike grupper må kutte mer enn 80 prosent innen 2030. Ansatte i høyere utdanning som har kunnskap om dette, har et særlig ansvar for å gå i front. "Those who have the priviledge to know, have the duty to act" (Albert Einstein).

(Os, 2019-03-27)

#10

Det overrasker meg stadig hvor lite NTNU gjør i forhold til bærekraft.

(trondheim, 2019-03-27)

#13

Jeg signerer fordi jeg bryr meg om klimaet!

(Trondheim , 2019-03-27)

#19

Klimakrisen er vår tids desidert viktigste problem å løse. Vi må alle dra i samme retning for å nå nullutslippssamfunnet. Universiteter, høyskoler og forskningsinnstutisjoner må våge å gå foran som gode eksempler.

(Trondheim, 2019-03-27)

#25

Å ikke signere ville være en handling i strid med kunnskapen jeg er med å produsere.

(Sogndal, 2019-03-27)

#36

Miljø <3

(Trondheim, 2019-03-27)

#45

Universitetene må konsekvensene av forskningen sin, og være foran i klimakampen

(Oslo, 2019-03-27)

#54

Jeg signerer fordi jeg mener alle krefter må dra i samme retning, og fordi jeg mener universiteter og høgskoler har et særlig ansvar som utdanningsinstitusjoner.

(LILLEHAMMER, 2019-03-27)

#61

Jeg signerer fordi vi ikke har rett til å forringe planeten vår- vi har ingen planet B!

(Hamar, 2019-03-27)

#73

Artstap, naturforringelse og klimaendring er vår tids største utfordringer. Vi må arbeide på alle fronter og med ulike metoder for å begrense dette, og forskningssektoren må ta sin del av ansvaret.

(NMBU , 2019-03-28)

#74

Vi må alle være med å ro for å hale skipet i land.

(Bergen, 2019-03-28)

#83

UH-sektoren med Statdbygg inkludert, må ta mer ansvar for å redusere klimaavtrykk, bedre ressursforvaltning og utearealer med insektsvennlig beplantning.

(Lillehammer, 2019-03-28)

#90

Jeg signerer fordi jeg vil sette fokus på klima og bidra til at fremtidige generasjoner får nytte og glede av naturen, dens arter, og alt den har å by på

(Drøbak, 2019-03-28)

#100

From a climate perspective, there are obvious reasons for reducing the number of flights to distant destinations for conferences and meetings. There are also economic reasons for doing so. Whenever possible, such flights should be replaced with video-communication. There should also be set limits to the number of international conferences an employee can attend annually. As university researchers, we are role models for students. They should not be socialized into a climate-irresponsible professional practice.

(NMBU, 2019-03-28)

#113

Jeg signerer fordi jeg mener at universitetene og forskningsinstitusjonene bør går foran og veise vei rundt vår tids (og framtidens) største utfordring -klimaendringen med alle sine konsekvenser for livet på jorda.

(Trondheim, 2019-03-29)

#115

Jeg signerer fordi jeg er bekymret over klimaforandringene og mener at universitetene har et ansvar for å gå foran når det kommer til å redusere utslipp. Den viten vi har om klimaforandringene er produsert på universiteter. Det er god respekt for vår egen profesjon å bruke den viten til å handle.

(Trondheim, 2019-03-29)

#127

Universiteter er 'skjulte' store aktører innen utslipp og påvirkning av samfunnet.

(Trondheim, 2019-03-30)

#135

Dette er et oversett men særs viktig tema som bør komme i fokus

(Bergen , 2019-04-01)

#136

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for klima-utviklinga!

(Skien, 2019-04-01)

#138

Det rett og slett er nødvendig! Og jeg er helt enig i at de som står for forskningen bør gå i front og vise at de tar sin egen forskning på alvor.

(Kolsås, 2019-04-01)

#152

Som instituttleiar ved institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet støttar eg oppropet om at UH-sektoren må vise veg i klimadebatten. Sjå også kva universitet som Harvard, Stanford og andre universitet gjer på dette området her: https://www.youtube.com/watch?v=Mg6vV802CrM

(SOGNDAL, 2019-04-03)

#181

Hvis ikke vi går foran, hvem skal da gjøre det? Det er forskere på våre universiteter som sier at noe må gjøres, så da burde vel vi være de første til å gjøre det som trengs.

(Oslo, 2019-04-12)

#196

Undervisningsinstitusjonene må redefinere og gjenoppta sitt samfunnsansvar i krisetider.

(Oslo, 2019-05-07)

#197

Vi må gå i front fordi vi ser hvor verden er på vei. Huset vårt brenner - alle må få vite hvorfor og vi må slukke brannen i tide

(Tromsø, 2019-05-09)