NEI til utbyggingen av Aahkansnjurte / Kjerringtinden

Kommentarer

#3

Hvis det skal bygges vindmølle parker så burde de bli bygget i områder som også er regulert til annet type industri.

Arne Dalbakk (Jevnaker, 2019-01-21)

#9

Jeg signerer fordi jeg mener samenes hellige kulturmiljøer på Helgeland må behandles med respekt. Den norske stat ble ikke fortsette å krenke samene som folk - men sørge for et livskraftig samfunnsutvikling basert på våre egen naturforståelse og virkelighetsoppfatning.

Hege Dalen (Hattfjelldal, 2019-01-21)

#11

Jeg er imot alt som har med vandalisering av naturen . Forde naturen er bærer av vårt livsgrunnlag .

Janne Kristiansen (Senja, 2019-01-21)

#14

Det finnes andre kraftkilder som ikke gjør inngrep i sårbare arktiske naturområder.

Lone Ebeltoft (Tromso, 2019-01-21)

#17

Fordi det er nok et forsøk på overtramp motsamene og verdifull natur.

Ingar Ekrehagen (Drammen , 2019-01-21)

#22

Jeg synes at slike inngrep i naturen vår er forkastelig! Dette kan vi ikke godta!

Camilla Hestvik (Sjåvikveien , 2019-01-21)

#25

Vår kulturarv, samenes kulturarv, natur og hellige steder er noe av det mest verdifulle vi har i Norge, og er dessuten uerstattelig!
Vår urbefolkning har lidd nok og fortjener all mulig respekt også ift sine hellige steder. De er vårt lands "indianere" og ivaretagere av urgammel visdom.
Det er lite klokt å ødelegge det fineste vi har.

Liv Wassum (Eiksmarka, 2019-01-21)

#30

Jeg mener at dette fantstiske naturomerådet skal få være i fred. Innbyggerne rundt Røsvatn har ofret nok for kraftutbyggingen. Kjerringtinden er kjent som en spektaktuler topp, både sommer og vinter, i både innland og utland. En slik utbygging vil ødelegge mye av terrenget man går gjennom på tur opp. Stikkelvika er et kjent og mye brukt turomeråde for bl.a. bading, dette blir rassert med utbyggingen. Det blir farlig å bade der, pga. undervannstrømmene som følger med et kraftverk. Røykforsen er et fantastisk skue, som ikke så mange har sett i sin fulle prakt. Det er tragisk at den ikke skal få kaste seg ned stupet med samme kraft som før, og lage den røyken som har gitt den navnet.

Mona Vik (Hattfjelldal, 2019-01-21)

#35

Fordi jeg støtter nei til utbygging av Stikkelvika Kraftverk ..

Lars Engstrøm (Hamar, 2019-01-21)

#37

Vi må vara rädda om den natur vi har kvar med tanke på framtida generationer o sluta se kortsiktiga vinster.

Lotta Lagersom (Östra Ämtervik, 2019-01-21)

#41

..det snart ikke er mer uberørt natur igjen i landet, og slike inngrep kan ikke reverseres.

Jørn Fossum (Skien, 2019-01-21)

#50

Jeg er enig i argumentasjonen om at naturen er hellig og at mange interesser i denne sammenheng blir krenket om utbygging finner sted.

Berit Rustand (Jessheim, 2019-01-21)

#53

Vindkraft ødelegger naturen og økosystemet.

toralf rud (Aremark, 2019-01-22)

#55

Uberørt natur er livsviktig for kulturene er i nord

Gry Orfei Solbraa (Mosjøen, 2019-01-22)

#56

Ønsker at det flotte, hellige stedet skal få bestå slik det er. Vi må ta vare på naturen.

Else Vibecke Skåren (Rakkkestad, 2019-01-22)

#57

Nei til utbygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune, Nordland

Willjar Rubach (Straumsjøen, 2019-01-22)

#58

Raseringen av Norsk natur må stoppes.

Trond Hansen (Porsgrunn , 2019-01-22)

#63

Det lille vi har igjen av vill natur i lille Norge må bevares til etterslekta..

Geir Arntsberg (Melhus, 2019-01-22)

#70

Jeg støtter aksjonen fullt ut!

Vivi Røreng (Mo i Rana, 2019-01-22)

#75

Ta vare på naturverdiene for nåværende og fremtidige generasjoner.

Cathrine Søberg (Oslo, 2019-01-22)

#80

Jeg signerer fordi hellige steder bør vernes. Også vakker og nødvendig, urørt natur! Vis respekt for Moder Jord!

Liv Aker Hjortaas (Fredrikstad, 2019-01-22)

#82

Respekt for natur og kultur kommer før kapitalens ødeleggende framferd!

Maria Seivaag (Bodø, 2019-01-22)

#83

Det er uhyre viktig å bevare slike steder! Det virker som om politikerne ikke bryr seg om hverken natur, kultur, menneskene...de er kjøpt og hjernevasket, derfor er det viktig at menneskene/folket står sammen og sir fra! Håper inderlig at kampanjen lykkes!!!

Mareike Burgener (Ytre Enebakk, 2019-01-22)

#85

Immaterielle kulturverdier er også viktige nå og for framtiden. Samisk kultur har lidd mye under norsk forvaltning tidligere. Vi har råd til å vente med vannkraft her av respekt for naturen landskapet her i seg selv og for symbolverdi og immateriell mening for mennesker, og heller arbeide videre med å utvikle kunnskap og teknologi for å nytte solenergi som er en utømmelig energikilde for framtiden.

Rakel Skjerve (Undrumsdal, 2019-01-23)

#95

Dette er galskap og et overgrep mot naturen vår for at noen få skal tjene seg rike på fellesskapets ressursar.

Erik Larsen (Stavanger, 2019-01-25)

#100

Vi kan ikke bare ta hensyn til industri og profitt. Noen må gi beskjed om tydelig balanse med hensyn til naturen som vi er avhengig av.

Anne Laarsen (Finnskog, 2019-01-27)

#105

Å signere dette oppropet ser eg på som klokt og naudsynt da Noreg stykkevis og delt vert utnytta og "oppbrukt" utan at dei som styrer landet bryr seg om dei som vert råka av dei klart negative avgjerdslene. Vi veit òg at norsk kraft meir og meir vert styrt av store kapitalkrefter på utanlandske hender. Omsynet til to- og firbeinte, flora og fauna for all framtid er viktigast.

sissel anita øyen hareide (Volda, 2019-02-03)

#107

La naturen være uberørt i områder vi overhodet ikke har noe å gjøre. Ha respekt for urfolkets Helligdom.

Mari Ann Silseth (TYsse, 2019-02-10)

#116

Jeg samarbejder med moder jord

Ulla Harpøth Daugaard (Mårvej 19 , 2019-09-22)

#117

naturen må vernes!

Arnfinn Leidland (Flisa, 2019-09-22)

#124

I jagten på at “rede” jorden gennem grønenergi, skal vi ikke ødelægge mere sårbar natur - tværtimod skal vi værne om den uberørte natur 🏔

Jane Folsted (Østervrå, 2019-09-22)

#128

Jeg signerer fordi jeg er samisk og fra helgeland

Johan Greff (Glåmos , 2019-09-22)

#132

Obvious.......

Vanja Ekblad (Sarpsborg, 2019-09-22)

#134

Jeg er imot at de folkevalgte ikke hører på folket.
Rasering av natur lønner seg aldri.

Tone Ikwu (Nesodden, 2019-09-22)

#135

Støttter samenes sak.

Reidar Breivik (9146 Olderdalen, 2019-09-22)

#139

Vi har brug for uberørt af mange grunde. Bevar den.

Bettina Hvingel (Skødstrup, 2019-09-22)

#142

Det er totalt unødvendig å rasere norsk natur med vindkraft. Det er ren kapitalisme innpaket i klimaargumenter

Morten Grøndal (Kvam, 2019-09-22)

#145

Vi har ødelagt mer enn nok natur, som det er, her til lands.. Naturens økosystemer er viktigere enn næringsinterresser!

J Kongstein (Mjøndalen, 2019-09-23)

#148

Vil bevare naturen.

Helge Johansen (Jomtien , 2019-09-23)

#149

Respekt for hellige steder og samernes visdom.

Inger Slots (Rønde, 2019-09-23)

#150

Vi MÅ ta vare på den uberørte naturen vi har igjen !!!

Asbjørn Aamot (Florø, 2019-09-23)

#155

Urfolkets rettigheter til sine områder skal være ukrenkelige og i omsorg for folk og natur.

Beate Blom (Klæbu , 2019-09-24)

#160

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for den nordiske natur og de folkeslag, der stadig formår at vedligeholde traditioner, der er i pagt med naturen

Randi Dahl (8680 Ry, 2019-09-25)

#166

Shameful. Even if this was not a sacred space, there would be no need to build a power plant here - read published reports on hydro and wind power for Norway. What we do see is that Norway has a short memory in regards to its treatment of the Sami. Destroying migratory reindeer paths and ancient cultural heritage sites are not going to be answerable with a simple apology in the modern web era. The world will watch and judge this time.

Michelle Gerber (New York, 2019-09-28)

#169

Jeg signer fordi det er viktig å ta vare på intakt natur. Tar vi vare på økosystemene og tjenestene intakt natur gir oss, vil vi stå sterkere i møte klimaendringene.

Ingvild Kalland (Trondheim , 2019-09-29)

#175

Må være et samarbeide mellom natur, her også kultur, og alle grønne ideer/tekniker. Norge, styresmakter, har fra før skadet samenes kultur og levesett. Trenger ingen slike gjentagelser.

Brit Bismo Bech (Brandbu, 2019-10-17)

#176

Norge bør respekterer hellige steder for alle i Norge. Utenkelig at de hadde laget kraftutbygging som betydde destruering av en stavekirke eller gammal kloster!

Roseanna Næshagen (Nesodden, 2019-11-04)

#179

Jeg ønsker å støtte arbeidet for å få annerkjent Aahkansnjurhtjie/Kjerringtind som et eget juridisk rettssubjekt, (? Det står rettsobjekt i innlegget i Klassekampen i dag, den 16.11.19, men kan det være riktig?), gjennom å få saken inn til FNs komité for "Harmonizing Mother Nature".

Margarete Wulfsberg (Oslo, 2019-11-16)

#182

Respekter samisk kultur.

Renate Nordnes (Sandnessjøen , 2020-01-19)

#185

tte fjellet med sin omliggende unike natur må bevaes for all fremtid.

tone toft (BRASØY, 2020-08-16)

#193

Ta vare på samenes rettigheter.

Rolf William Rasmussen (Paradis, 2020-09-06)

#194

Helt moralsk feil å bygge ut på hellige fjell. Vi trenger ikke mer kraft i fastlandsNorge, fordi vi sløser altfor mye norsk kraft allerede.

Per Espen Stoknes (Oslo, 2020-09-12)

#195

Fordi dette er ett overtramp mot folk, natur og dyrene ikke minst. Pluss at den kulturarven som rives bort på denne måten kan aldri taes tilbake.

Gunn Margit Olsen (Nesna, 2020-09-26)

#196

Vi holder på å ødelægge klima og miljø over hele jorden. Vi MÅ slutte og bevare det som er igjen

Arendse Gulløv (Halsnøy, 2021-09-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...