Ja til rulleskitrasé i Sognsvann Snøpark

Kommentarer

#7

Dett er det eit særs stort behov for!

Jostein Moe (Oslo, 2019-01-10)

#8

Lyn ski trenger en rulleskitrase som er trygg.

Eirik Pedersen (Geilo, 2019-01-10)

#9

Norges største skiklubb trenger bedre treningsvilkår!
Bra for folkehelsen!

Jørgen Husebø (Oslo, 2019-01-10)

#15

Jeg signerer, fordi jeg mener det er et skrikende behov for rulleskitrase for barn og unge i området.

Christian Bakke (Oslo, 2019-01-10)

#16

Eg signerer fordi dette er eit svært viktig tiltak for å sikre barn og ungdom ein trygg stad for å trene rulleski. Rulleski er eit svært populært tilbud for alle langrennsinteressert i Oslo. I dag kan det vere svært farleg å utøve denne aktiviteten ute i trafikken.

Stig Dørmænen (Oslo, 2019-01-10)

#17

Det er viktig å ha gode sunne tilbud til barn og ungdom.

Jahn Andreas Mæland (Oslo, 2019-01-10)

#19

Vi trenger trygge treningsforhold og steder for barna våre!

Annik Bjørndal (Oslo, 2019-01-10)

#26

Barns trenger en god løype

Yngve Myhre (Oslo, 2019-01-10)

#31

Viktig at barna har arenaer for fysisk aktivitet. Lyns bredde får med mange.

Mona Gaaserud (Oslo, 2019-01-10)

#33

Barn og unge trenger trygge og gode treningsforhold, sommer som vinter. Sognsvann Snøpark er et ideelt sted, med god tilgang på parkering, bane og andre treningsarenaer.

Cathrine Loennecken (Hvalstad, 2019-01-10)

#36

Kjempeviktig for barna

Arild Bjørndal (Oslo, 2019-01-10)

#51

Det hadde vært supert med en rulleskitrasé i tilknytning til Snøparken

Inger Marit Hagaseth (Oslo, 2019-01-10)

#52

Lyn ski og naboklubbene gjør en viktig jobb for barn og ungdom i nærmiljøet. Det er et stort skimiljø og mange vil ha glede av et rulleskianlegg her, både barn og voksne.

Else Resser Heyerdahl (Oslo, 2019-01-10)

#58

Vi har ingen å miste, og spesielt utsatt i trafikken er de minste. En rulleskitrasé vil ikke bare potensielt redde liv, men den vil også gi økt aktivitet, begge deler fornuftig investering også sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Tresor Egholm (Oslo, 2019-01-10)

#60

Rulleskiløpere på alle nivå, særlig barn og ungdom, trenger et trygt alternativ til de livsfarlige og ikke rulleskivenlige veiene i området. Veldig viktig at rulleskitraseen ikke blir så kort at det bare blir kaos og/eller kjedelig å bruke den. Da vil mange tvinges ut på bilveiene igjen.

Reni Fløtre (Oslo, 2019-01-10)

#68

Sikkerhet for våre barn og fasiliteter i nærområdet

Ragnar Ek (Oslo, 2019-01-10)

#73

Det er viktig for barna og kunne gå på rulleski trygt og adskilt fra trafikken. Idag bruker medlemmer i en av Oslos største skiklubber med naboklubber (Lyn, Koll mv) seg av Maridalen og delvis Holmenkollen som treningsarena på rulleski. Maridalen er trafikkfarlig og har dårlig asfalt. Holmenkollen er kronglete for barn etter skoletid mv, samt meget kupert for små skigåere.

Kristin Blomberg Sveen (Oslo, 2019-01-10)

#78

Det et meget viktig for rekrutteringen for barn og unge i bydelen.

Egil Hatling (Oslo, 2019-01-10)

#80

Jeg signer fordi dette er et stort behov for en av Norges største langrennsklubb.

Brinje Haugli (Oslo, 2019-01-10)

#81

Barn og unge slipper å gå på rulleski på trafikkert vei.

Kjell Saghaug (Nordre Aker, Oslo, 2019-01-10)

#88

Fordi dette er en viktig sak!!!

Jørgen Thorud (Oslo, 2019-01-10)

#93

Dette er et godt lokalt tiltak som jeg tror mange kan få nytte av.

Tron Sanderud (Oslo, 2019-01-10)

#96

Behov for å trygge rulleskiløpere!

Knut Asplund (Oslo, 2019-01-10)

#98

Dette trengs!

Kristoffer Røstad (Eiksmarka, 2019-01-10)

#105

Viktig å påpeke at dette ikke bare for Lyn, men også et nærmiljøanlegg for Koll og Nydalen.

Jarle Svanæs (Oslo, 2019-01-10)

#112

Lyn Ski, som Norges, kanskje verdens største langrennsklubb, - og Oslo by, trenger å kunne tilby barnlig unge et trygt og bilfritt sted det kan læres, øves og trenes på rulleski uten at utøverne er til fare for seg selv eller andre.

Ingvild Fjeldheim (Oslo, 2019-01-10)

#115

Dette er bra for barna, bra for Oslo, bra for miljøet. Hæ

Per F I Pharo (Oslo, 2019-01-10)

#116

Virkelig stort behov for en slik rulleskiløype skjermet fra biltrafikk. Lyn ski jente centimetre fra påkjørsel under treningsøkt i Maridalen for ikke lenge siden.

Øyvind Osnes-Ringen (Steingardveien 1, 0874 Oslo, 2019-01-11)

#119

Jeg vil at barna skal trene i bilfrie løyper!

Ellen Skarpen (Oslo, 2019-01-11)

#122

Jeg signere fordi dette er et perfekt sted å legge et rulleskiamlegg for barn, passe krevende terreng og god tilgang til anlegget med t-bane for barn og unge som ikke trenger å bli kjørt til trening med bil

Johny Norland (Oslo, 2019-01-11)

#123

Rulleski er tryggest i løype!

Kristin Bjerke (Nordberg, 2019-01-11)

#127

Jeg er en ivrig løper i lyn ski!

Henrik Gaaserud (Oslo, 2019-01-11)

#133

Rulleski er en god og morsom aktivitet for barn, ungdom og voksne - og er lett tilgjengelig uansett om man trener alene eller i grupper. Jeg er hverken Lyn- eller Koll-medlem, men kan bekrefte at dette er et tilbud som vil favne mye bredere. Området rundt Sognsvann er allerede et naturlig mål for lek, tur og trening. En rulleskitrase vil styrke dette ytterligere. Heia Lyn. Heia Koll. Heia Oslo.

Kristian Flaten (Ullr skiklubb og Røa langrenn)

Kristian Flaten (Oslo, 2019-01-11)

#135

Alle som går på rulleski i Oslo - og spesielt de yngre - trenger trygge steder å trene. Og gang-/sykkelvei i Maridalen er utsatt på ubestemt tid.

Øystein Sehlmann (Oslo, 2019-01-11)

#136

Oslo trenge flere rulleskianlegg

Thomas Tangvik Magnussen (Oslo, 2019-01-11)

#145

Vi trenger flere rulleski løyper som er mer barnevennlig enn Holmenkollen og for å avlaste Kollen hvor eldre og raskere løpere fortrenger barn

Joran Kristensen (Oslo, 2019-01-11)

#148

Jeg signerer fordi det er viktig med sikre og gode rulleskiatenaer. Min sønn på 16 går aktivt på ski, og som mor ønsker jeg at det finnes flere steder som feks Lillomarka arena hvor han kan trene utenom vinterstid og snøsesong. All støtte til dette. Heia dete

Hege Gromsrud (Hagan, 2019-01-11)

#150

Rulleskiløyper er svært viktig for barn og unge, slik at de kan gå på trygge veier i stedet for på bilveier. I dag er det kun en rulleskiløype i Oslo (Holmenkollen), og den egner seg ikke for unge rulleskiløpere.

Espen Utaker (Oslo, 2019-01-11)

#151

Jeg støtter forslaget om rulleskiløype for å gi nærområdet et trygt alternativ til trafikkerte gater for særlig barn og unge.

Christoffer Bergene (Oslo, Kringsjå, 2019-01-11)

#153

Jeg signerer for at barna i skiklubbene i nærområdene skal få et godt og trygt sted å drive med sin idrett på, hele året.

Trine Mollan (Oslo, 2019-01-11)

#161

Barna på rulleskitrening ved Sognsvann trenger bedre og tryggere fasiliteter. Stor aktivitet i dette området, hjelp oss å gjøre det bedre.

Anders Nordby (Oslo, 2019-01-11)

#165

Jeg signerer fordi det er viktig at flere aktiviteter enn for eksempel fotball kan opprettholdes året rundt for barn og voksne.

Carin Fodstad (Oslo, 2019-01-11)

#171

Flott tiltak !

Hallgeir Haug (Oslo, 2019-01-11)

#185

Barn og unge trenger trygge arenaer for utendørsaktivitet.

Per Kristian Gjermshus (Oslo, 2019-01-11)

#187

Tryggere treningsforhold

Janicke Dahl Norland (Oslo, 2019-01-11)

#190

Det er sterkt behov og mangel på sikre veier å gå på rulleski i området.

Tom Nygård (Oslo, 2019-01-11)

#196

Jeg signerer fordi det vil bety mye for ungdom i nærområdet.

Elisabeth Gråbøl-Undersrud (Oslo, 2019-01-11)

#200

Ingen barn og unge å miste i trafikken

Inger Mari Nebbenes (Oslo, 2019-01-11)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...