Ny sentrumsskole nå

Kommentarer

#1

No-brainer

(Tvedestrand, 2018-12-06)

#16

Ønsker at mine barnebarn skal få en trygg og god skole når den dagen kommer.

(Tvedestrand, 2018-12-06)

#17

Vi trenger ny skole og viser min støtte ved å signere dette

(Tvedestrand , 2018-12-06)

#28

Barns helse og barnas beste blir ikke ivaretatt på en rettmessig og tilfredsstillende måte i forhold til dagens krav og lovpålagte føringer i forhold til barnevernkonvensasjonen og opplæringsloven

(Tvedestrand, 2018-12-06)

#29

Både våre barn og de fantastiske lærerne fortjener og trenger ett godt arbeids- og læremiljø!

(Tvedestrand, 2018-12-06)

#30

I forbindelse med mitt engasjement i FAU for noen år siden, ble det foretatt en befaring på skolen i Tvedestrand. Elever klagde på toalettforholdene, og flere turte ikke benytte seg av disse i skoletiden fordi låsene kunne gå i vranglås. Det var også informasjon om hull i tak, mugg i gymsal, fukt og dårlig inneklima.

Jeg har full forståelse for at barna lar være å benytte seg av toaletta. Låsene fungerte ikke som de skulle, og bygget på ingen måte optimalt.

Det er våre barn vi kjemper for. De fortjener å gå på en skole hvor slike forholdt nevnt over er lagt til rette, så godt som uteområdet. Det skal være en selvfølge.

Skolen skal være ett trygt sted for våre barn, ett sted hvor trivsel, utvikling og fremtid skal stå i fokus. Ved å ikke prioritere nytt bygg i sentrum for barna, er for meg ubegripelig.

(Tvedestrsnd, 2018-12-06)

#31

Fordi jeg kan ikke la være. Veldig viktig å legge by og bygd- krangel på hylla og ha fokus på de faktiske forholdene på sentrumsskolen nå!!

(Lyngmyrveien, Tvedestrand, 2018-12-06)

#35

Et godt poengtert opprop, som har min fulle støtte.

(Borøy , 2018-12-06)

#42

Viktig

(Gjeving , 2018-12-06)

#44

Ja til ny semtrumskole, men aller helst ny storskole.

(Tvedetsrand, 2018-12-06)

#48

skadeomfanget på skolen er såpass stort at det ikke lenger er til å se bort ifra. Vi må huske hvor mye den fysiske helsen hører sammen med den psykiske. Dersom barn skal fortsette å få dårligere helse pga skolen sin tilstand, vil også de psykiske plagene øke i kommunen - noe jeg absolutt håper ikke skjer. (Spesielt etter tallene som kom ut i år)
Jeg håper for Guds skyld politikerne tar tak i dette. Jeg begynte på denne skolen for 16 år siden - og de gangene jeg har vært der i ettertid har jeg ikke sett stor forandring. Det må skje NÅ.

(Tvedestrand, 2018-12-06)

#52

Det er helt nødvendig med ny skole nå!!
Barn og unge må føle at de og er viktige og blir prioritert. Det kan ikke være sånn at vi har råd til å forskjønne byen men ikke barna som bor her. De har blitt tilsidesatt lenge nok!

(Tvedestrand, 2018-12-06)

#55

Behovet for ny skole er enormt, og våre barn fortjener virkelig en sunn skole. Vi er vandt til å snu mange stein gjennom år, men nå er det ikke flere steiner å snu på Tvedestrand barneskole.

(Tvedestrand, 2018-12-06)

#67

Jeg har familie i Tvedestrand

(Fauske, 2018-12-06)

#70

nok er nok!!!

(Tvedestrand, 2018-12-07)

#79

Jeg signerer fordi jeg jobber som lærer på Tvedestrand skole og ser at dagens skole ikke er holdbar for verken elever eller ansatte. Det er ikke noe å tenke på, skolen må bygges nå!

(Kragerø, 2018-12-07)

#105

Jeg signerer fordi alle barn har krav på verdig hverdag med optimal læring på en skole som ikke gjør dem syke.

(Tvedestrand , 2018-12-07)

#120

Barna våre trenger ny skole NÅ

(Vestervei 90, Tvedestrand , 2018-12-07)

#122

Mine barn og alle barn fortjener bedre skole enn det Tvedestrand har idag.

(Tvedestrand , 2018-12-07)

#124

Jeg signerer fordi jeg gikk på denne skolen i sju år og husker mange timer med hodeverk og til og med migreneanfall, noe som jeg ikke har hatt siden jeg slutta på barneskolen. Det er helt forferdelig at barna må gå på denne skolen, og ikke minst de ansatte!

(Paris, 2018-12-07)

#126

Jeg signere fodi vår barna fortjent det

(Tvedestrand, 2018-12-07)

#128

Dette er det viktigste Tvedestrand Kommune lån og MÅ gjøre.
Vi må gjøre Tvedestrand attraktiv. En plass der folket vil bo.
Ingenbarnefam. Flytter noen sted uten å ha sjekket skoletilbudet. Enten vøre det ene eller det andre. Og denne statusen dagens skole har nå er helt forkastelig.
Dette er for barna våre, før de som faktisk skal styre denne Komunen om noen år.
Allerede i dag, er det blitt sånn at mange barn ikke dusjer etter gym. Grunnen er sopp og mugg. Og det skjønner vi. Og stakkars alle som må forholde seg til dette daglig.
En stor skam, mener jeg.

(Grethes vei, 2018-12-07)

#139

En ny barne skole er så viktig for alle i byn. Då den gamle skolen er helse farlig og gammel Nå må kommunen ta sitt ansvar og bygge en ny skole for framtiden for barna og alle som jobber på barne skolen.

(Tvedestrand, 2018-12-07)

#140

Ungene trenger ny skole

(Songe, 2018-12-07)

#149

Samboeren min og jeg er begge fra Tvedestrand. Nå er vi bosatt i Oslo hovedsakelig pga. av studier. Vi har snakket om å flytte tilbake til Tvedestrand en gang, men det kommer IKKE til å skje med mindre det blir en ny sentrumsskole for barna våre.

(Oslo, 2018-12-07)

#167

Jeg ønsker en ny moderne skole i sentrum for alle i kommunen, også barna fra grendene. Min svigerfar var lærer på skolen for ca 50 år siden, og var lærer/rektor resten av sitt yrkesliv. Tvedestrand skole var den dårligste skolebygningen han har jobbet i i sitt lange yrkesliv ...

(Gjeving, 2018-12-07)

#171

Mitt barnebarn går på den skolen.

(Åmli, 2018-12-07)

#186

Mine barn fortjener bedre !!

(Tvedestrand, 2018-12-07)

#187

Svin komune

(Tvedestrand, 2018-12-07)

#189

Skolebygget er uegnet og for dårlig stand

(Tvedestrand , 2018-12-07)