La Vikebygda skule leve!!

Kommentarer

#6

Har ungar på vikebygda skule. Det er ein skule der skule og sfo gjer en overveldande innsats for barna med tilrettelegging i skule og sfo samanheng

(Volda, 2018-11-19)

#9

Jeg har barnebarn på skolen. Og hun trives veldig godt. Kort vei, kan gå til skolen. Behøver ikke å bli kjørt.

(Stabekk , 2018-11-19)

#17

Stor Øyra krins treng Vikebygda skule. Kvifor legge ned ein god skule som fungerer godt, mot at ein kanskje må bygge på andre skular.....

(Volda, 2018-11-19)

#49

La Vikebygda skule leve!!!

(Volda, 2018-11-19)

#61

Vi treng Vikebygda skule

(Volda , 2018-11-19)

#64

Skulen må leve. Barna må få gå i nærmiljøet sitt

(Volda, 2018-11-19)

#74

Lat skulen leve! Det er eit fortrinn at skulen er mindre, elevar vert fylgt opp!

(Håvollbaken 7, 2018-11-19)

#86

Bratteberg er allereie fullstappa. Foreligg det dokumentasjon på elevmassen som høyrer til denne skulen fram i tid? Å evt kor longt fram??

(Volda, 2018-11-19)

#88

Jeg signer for at Vikebygda skule må få leve. En god skole med en fantastisk SFO. La ungene få gå på en god skole i nærmiljøet

(Olden, 2018-11-19)

#93

Eg signerer fordi dette vil gi barna dårlegare pedagogisk tilbod. Det er ikkje skulebygda Volda verdig.

(Volda, 2018-11-19)

#106

Vikebygda skule er ekstremt veldriven med stabilt og dyktig personale og svært kvalifisert leiiing. SFO er også uvanleg godt driven. Skulen er ein viktig skule for dei som bur der.

(Ulsteinvik, 2018-11-20)

#133

Vikebygda er ein svært god skule!

(Volda, 2018-11-20)

#149

La vikebygda skule leve slik at mine born får nytte den gode skulen!

(Volda , 2018-11-20)

#151

Vi treng Vikebygda skule❤

(Volda, 2018-11-20)

#164

Gjekk på denne skulen for 15 år sidan, finaste skuleopplevelsen eg har opplevd! Engasjerte lærara og gøyal SFO.

(Volda, 2018-11-21)

#169

Vikebygda skule er og har alltid vore ein skule av god kvalitet. Få elevar på kvar lærar lønar seg, noko eg er levande bevis på. Ein finn ikkje ein betre barneskule i Volda, som er del av ein så stor kulturhistorisk sammenheng. Når eg les i Voldasogene, finn eg alltid slektningar som gjekk eller underviste på skulen. Ja, skulen er kanskje litt for dyr i drift, men nye Øyraskulen hadde definitivt mykje større utgifter, noko som ikkje vert rettferdig for borna i Vikebygda. Lat barneskulen min leve!!

(Volda, 2018-11-21)

#175

A

(Volda , 2018-11-21)

#180

Signerer fordi jeg har gått på en liten skole selv, og mener det er mye mer trivelig med mindre og lokale skoler enn store, overfyllte barneskoler. Prioriter små, trygge miljøer under oppveksten. Vi får nok storby senere i livet.

(Darbu, 2018-11-21)

#182

Eg signerar fordi, eg meinar at det er viktig å bevare dei små lokale skulane. Nedlegging kan føre til konsekvensar for elevar som må flytte skule. Har sjølv som born gått på Vikebygda skule 1.-4. klasse og har gode minnar fra skuletida.

(Volda/Oslo, 2018-11-21)

#185

Vikebygda skule var min skule

(Bergen , 2018-11-21)

#186

Eg gjekk sjølv på Vikebygda skule.

(Rasta, 2018-11-21)

#189

Flott skule med flinke lærarar og flott og romslig utemiljø. Nyoppussa og påkosta skule.

(Volda, 2018-11-25)