La oss beholde Åpen barnehage

Kommentarer

#1

Dette er et bra tilbud for barn som ennu ikke er gammel nok for å gå i barnehage, som ikke har fått barnehageplass eller der mor/far har valgt å bli hjemme noen år ekstra

(Tverlandet, 2018-11-08)

#4

Fordi åpen barnehage var utrolig viktig for meg som nybakt mor og ny i byen! Her kunne jeg bli kjent med andre mødre, og sønnen min kunne leke og bli kjent med jevnaldrende.

(Tverlandet, 2018-11-08)

#6

Jeg har benyttet åpen barnehage tilbudet til begge mine barn, og synes det er helt fantastisk. Har fått uvurderlig hjelp og støtte fra de ansatte ved familiesenteret. Har også blitt kjent med utrulig mange mødre og deres barn. Barna har knyttet bånd med andre barn de skal gå i samme kull med gjennom skolegangen. I tillegg har tilvenning i barnehagen de så begynte i, gått som smurt. Dette fordi de allerede var vant til å gå i barnehage.

(Tverlandet, 2018-11-08)

#13

Dette er et viktig tilbud for barna

(Bodø, 2018-11-09)

#18

Jeg signerer, fordi jeg vet hvor viktig og flott åpen barnehage er for både barn og foreldre.

(Bodø, 2018-11-09)

#19

Dette er et viktig tilbud til foreldre og barn som et hjemme.

(Saltstraumen, 2018-11-09)

#21

Det er et kjempegodt tilbud, spesielt for meg som ikke kommer fra byen og trenger å bli kjent med noen.

(Tverlandet, 2018-11-09)

#28

Dette er et godt tilbud, som vi vet mange deltar i og har stor nytte av. Som fagperson mener jeg at familiesentermodellen har styrket helsestasjonen, og vi kan ikke gå tilbake i tid. « Slagordet « Ny by....,», blir et tomt skall i disse sparetider, med tanke på det som virkelig betyr noe, mht mellommenneskelige relasjoner.

(Bodø, 2018-11-09)

#30

Jeg signerer fordi foreldre i permisjon trenger å treffe likesinnede. Jeg signerer fordi de som velger å ha barna hjemme lengre fortjener å ha et tilbud. Jeg signerer fordi barna trenger noe å gå til, noen å være med. Jeg signerer fordi åpen barnehage er viktigere enn ALT annet dere vil bruke pengene til. JA TIL ÅPEN BARNEHAGE!

(Bodø, 2018-11-09)

#31

Åpen barnehage er et supert tilbud for dem som er hjemme med barna sine.den er en fin måte å for dem som er nye i byen å bli kjent med andre småbarnsforeldre på..og du har mulighet å prate med helsesøster og andre som jobber der.
Så vær så snill og la åpen barnehage få bli værende for den er viktig for mange,både små og store.

(Saltstraumen, 2018-11-09)

#38

Mitt barn har stort utbytte av å bruke åpen barnehage, og jeg håper han kan bruke den lenge.

(Bodø, 2018-11-09)

#39

Som helsesøster ser jeg betydning åpen barnehage har for mange. Nettverks skapende for foreldrene som igjen
gir trygghet og en god oppvekst for barna. En viktig arena for foreldre og barn!

(Bodø , 2018-11-09)

#44

Åpen barnehage er viktig for både foreldre og barn!

(Tverlandet , 2018-11-09)

#45

Dette er ett tilbud som brukes av mange, og ett viktig tilskudd.

(Bodø, 2018-11-09)

#49

Uten åpen barnehage i perioden hvor jeg fikk 2 barn på 1.5 år, tror jeg ikke jeg ville ha greid meg. I stedet for å sitte hjemme alene med tankenemine, tilbød de ulike åpne barnehagene i Bodø (for vi brukte virkelig alle) et sted hvor mentaliteten kunne repareres. Her treffer barna andre barn og mor og far treffer andre mødre og fedre. I en verden hvor sosiale medier er det som er minst sosial, behøver vi arenaer hvor man møter virkelige mennesker og kan snakke virkelige ord. Ikke ta fra oss åpen barnehage - konsekvensene av en stengning tror jeg vil bli verre enn man tror.

(Bodø, 2018-11-09)

#52

En viktig møteplass mellom foreldre og mellom foreldre og ulike fagpersoner som bistår med veiledning, støtte og hjelp.

(Bodø, 2018-11-09)

#57

Vi benytter oss ukentlig av åpen barnehage og syns det er ett fantastisk tilbud!

(Bodø, 2018-11-09)

#58

Dette er et fantastisk tilbud for alle som er hjemme med små barn.

(Tverlandet, 2018-11-09)

#61

Åpen barnehage er et viktig tilbud i kommunen! Her møtes mange barn og voksne og det skapes gode relasjoner, og er et godt tilbud til småbarnsfamilier i kommunen.

(Bodø, 2018-11-09)

#66

Fordi det er et viktig tilbud for barn og foreldre.

(Bodø, 2018-11-09)

#67

Viktig å ha

(Saltstraumen, 2018-11-09)

#69

Åpen barnehage er et viktig tilbud for hjemmeværende fordi det er en plass å møte folk i samme situasjon, det er sosialt og lavterskel for å søke hjelp med ulike utfordringer. Spesielt for dem med lite nettverk rundt seg er dette tilbudet veldig viktig

(Bodø, 2018-11-09)

#71

Dette er et fantastisk godt tilbud for både barn og foreldre både som møteplass og et godt pedagogisk tilbud. Der foregår også utveksling av erfaringer foreldre i mellom og mye verdifull uformell veiledning.

(Fauske, 2018-11-09)

#72

Åpen barnehage er et for viktig tilbud til å bli lagt ned!

(Tverlandet, 2018-11-09)

#73

Jeg bodde i Bodø da jeg var i permisjon med guttungen. Uten familie og venner med barn på samme alder, var åpen barnehage en fantastisk måte for han å treffe andre småbarn - og for meg å treffe andre småbarnsforeldre.

(Skien, 2018-11-09)

#74

Jeg signerer for jeg bruker selv åpen barnehage. Dette er en viktig del av uken vår, og en viktig tilvenning for datteren min til hun begynner i barnehage senere

(Bodø, 2018-11-09)

#76

Ett fantatisk tilbud for alle som blir foreldre.
En flott måte å få kommet seg ut av huset på, og sosialt for både stort og smått. En sosial og velkommen plass hvor det er «fritt fram» for å stille alle mulige spørsmål.

(Tverlandet, 2018-11-09)

#78

Dette er et godt etablert, rimelig og meget bra forebyggende tilbud til små barn og deres foresatte. Spesielt viktig for de med lite nettverk. Åpen barnehage er nettverksbyggende og mange får god veiledning i forhold til samspill. Pedagogene er også med å holde ulike kurs foreldre-barn.
Ikke legg ned noe som fungerer så godt med så enkle midler!

(BODØ, 2018-11-09)

#82

Det er en viktig arena for hele familien
Ikke minst at barn og mødre/fedre kan møtes møtes.
Det forebygger depresjon, de veksler informasjon og er en.styrkende opplevelse for alle.

(Bodø, 2018-11-10)

#84

Dette tilbudet har vi hatt stor nytte av, å kost oss masse med! Det kan ikke forsvinne!

(Bodø, 2018-11-10)

#90

Søsteren min og hennes sønn benytter dette tilbudet og de ønsker veldig gjerne at dette tilbudet ikke skal forsvinne

(Bodø, 2018-11-10)

#94

Åpen barnehage er så viktig på mange områder for barn som ikke går i barnehage da de får treffe andre barn og fagpersoner.

(Tverlandet , 2018-11-10)

#97

Åpen barnehage på Tverlandet er som mitt andre hjem. Der har jeg og sønnen min på 17mnd fått venner for livet. Det er alltid noen som har svar eller råd, du treffer masse hyggelige mennesker du ellers kanskje aldri hadde møtt. Barna treffer jevnaldrende og utvikler sterke vennskapsbånd. Også er det kjempekjekt at helsesøster også er innom med jevne mellomrom.
Åpen barnehage er bare helt supert

(Tverlandet, 2018-11-10)

#103

Viktig med et godt tilbud til barn og foreldre som velger å ikke starte så tidlig i bhg!! Viktig arena for å møtes.

(Ørneveien 16b 1476 Rasta , 2018-11-10)

#106

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg synes det er forkastelig at muligheten til å støtte å følge opp utsatte grupper for å bidra til stabilitet trygghet kyndig veiledning og økt mestring slik at livskvalitet bedres prioriteres bort. Samtidig svekkes muligheten til tidlig intervinering i utsatte familier som uteblir med den konsekvens at økt behov for oppfølging i skole og voksenliv øker. Dette er virkelig et regnestykke som bidrar til svært negative tall i kommuneøkonomien på sikt. Sekundært vil en se økt belastning på psykiske lidelser frafall fra yrkeslivet dårligere sosiale ferdigheter behov for økte ressurser inn i barneskole og ungdomsskole osv osv.
Helsesøstre har ikke kapasitet til å følge opp i den grad det er behov for tatt oppføllging av gravide små barns familie og støtte i foreldrerollen. Di har knapp kapasitet til å følge opp lovpålagte oppgaver i sin rolle som helsesøster . Det har vist seg gang på gang at besparelser på forebygging gi økte utgifter i andre enden i form har behov for tett oppføligng og rehabilitering.
Det er så langt mer enn en møteplass der de med permisjon kan møtes og drikke kaffe.
Det gir de nybakte foreldre mulighet til å bygge nettverk og skape gode relasjoner for seg selv, barna og til det offentlige støtteapperat på en helt annen måte enn ordinære timeavtaler.
Våre barnet skal ha de beste forutsetninger for en trygg stabil og forutsigbart oppvekst i sitt nærmiljø.

(Fauske, 2018-11-10)

#108

Vi besøker åpen barnehage flere ganger i uka, både på Mørkved og Bodin 4h. Begge stedene er godt besøkt, det er alltid masse barn! Det er viktig for hjemmeværende å ha et møtested hvor vi treffer andre i samme situasjon!

(Bodø, 2018-11-10)

#110

Åpen barnehage er en kjempeviktig arena for barn og voksne å treffes for å bli kjent før videre gang i bhg. Være sammen, utveksle erfaring, få hjelp ol.

(Tverlandet, 2018-11-11)

#124

Åpen barnehage er så utrolig viktig for integrering, mestringsfølelse, bli sett, for å få lekekamerater, for å få et nettverk, for å holde ut det krevende småbarnsliv! Må aldri legges ned!

(Bodø, 2018-11-12)

#125

Har brukt åpen bhg til storebror og nå lillebror. Er et supert tilbud både førr ungan og meg som voksen.

(Bodø, 2018-11-12)

#126

Helt nødvendig og viktig med et slikt tilbud!

(8070, 2018-11-12)

#131

Det er et viktig tilbud for både barn og foreldre!!

(Bodø , 2018-11-12)

#140

Åpen barnehage er et kjempebra tilbud. Både for de små og de voksne. De små får sosialisert seg, sett hva andre barn gjør og hvordan. Samme gjelder de voksne. Uhyre viktig å ha en plass hvor man kan møte andre som har lik hverdag.

(Bodø, 2018-11-13)

#142

Fordi dette tilbudet har både jeg og mannen min benyttet oss av, da vi gikk hjemme i permisjon med våre barn. Et viktig møtested hvor vi treffer andre i samme livssituasjon. Fantastisk tilbud, dyktige ansatte. Helt klart et tilbud jeg ikke kunne vært foruten.

(Tv, 2018-11-13)

#145

Jeg signerer dette fordi det er ett supert tilbud for de som er hjemme med små barn, spesielt de med lite nettverk.

(Tverlandet , 2018-11-13)

#146

Dette er et kjempe viktig og bra tilbud for både mor og barn!!! Galskap å skal kutte dette ut!!!!

(Bodø, 2018-11-13)

#149

Foreldre trenger et lavterskeltilbud og treffpunkt som er nyttig for både store og små.

(Hopsgården 38, 2018-11-13)

#153

Dette er eneste tilbud til de minste i Bodø. De to ansatte har mye tilbud også til de som trenger litt ekstra, både minoritetsgrupper og andre.

(Bodø, 2018-11-13)

#154

Dette er et tilbud som er et viktig treffpunkt for ei av våre mest sårbare grupper i kommunen- barna.

(Misvær , 2018-11-13)

#155

Åpen bhg har vært kjempeviktig for meg! Da jeg ble gravid med mitt første barn kjente jeg ingen andre som var gravide, og jeg hadde heller ikke mange venner. Den første tiden var ensom, og det ble mange tårer. Da barnet var 3-4 mnd gammel begynte jeg å gå i åpen bhg her på Tverlandet. Her traff jeg flere andre med barn på samme alder og vi ble en fin gjeng som møttes i flere arenaer. Nå er barna snart 5 år gamle, og vi har enda kontakt med hverandre! Da storebror var 3 år, kom lillebror til verden. Har brukt åpen bhg like mye denne gangen, og har fått flere gode venner der igjen! Vi har valgt å ha minstemann hjemme ett år ekstra. Han begynner ikke i vanlig bhg før han er 2,5 år gammel. Takket være at vi kan være i åpen bhg og treffe barn og leke med der! Aldri legg ned de åpne barnehagene! De er viktige for veldig mange, både store og små!

(Tverlandet, 2018-11-13)

#156

Det er svært godt og viktig tilbud

(Tverla det, 2018-11-13)

#158

La tilbudet leve

(Tverlandet, 2018-11-13)

#160

Dette er et strålende tilbud som jeg mener er høyst nødvendig! Dette tilbudet reddet mitt sosiale liv da jeg flyttet hit etter 16 år borte.

(Tverlandet, Bodø, 2018-11-13)

#162

Viktig å ha et sted der barn og vi småbarnsforeldre som er hjemme med barna kan møtes. Et veldig bra tilbud som absolutt bør få bestå.

(Tverlandet, 2018-11-13)

#164

For at jeg har selv 2 barn som har hatt veldig godt utbytte av åpen barnehage. Samt at som tilflytter var dette en fin måte å skape nye relasjoner på. Alt i alt viktig for oss begge

(Bodø, 2018-11-13)

#165

Meget viktig tilbud som må ivaretas. Ikke alle foreldre med lokalt nettverk og da er dette viktig for foreldre og ikke minst barnet.

(Bodø, 2018-11-13)

#166

Åpen barnehage er en viktig arena for de små og foreldrene. Det er forebyggende og nettverksskapende for de viktige første årene i barnets liv. Bodø uten åpen barnehage vil ramme utrolig mange.

(Bodø, 2018-11-13)

#168

Det er et veldig nyttig og bra tilbud for de små barna som ikke enda går i barnehage, men også spesielt for at mødre og fedre skal få treffe andre i samme situasjon, få utveksle erfaringer og ha et sted å gå til for å søke råd.

(Bodø, 2018-11-13)

#172

Åpen barnehage er et fantastisk tilbud! Latterlig forslag.

(Bodø, 2018-11-13)

#173

Åpen barnehage er viktig for et lite at2d som Tverlandet.

(Tverlandet , 2018-11-13)

#179

Dette er et svært viktig tilbud til de som ikke har barnehageplass.

(Bodø, 2018-11-13)

#192

Åpen barnehage er et veldig viktig møtested for både barn og voksne. Jeg har selv benyttet meg mye av tilbudet da vi bodde i Bodø, til stor glede og utvikling både for mini og meg selv.

(Bodø, 2018-11-13)

#194

Dette er en tjeneste som tregnes

(Tverlandet, 2018-11-13)

#198

Jeg signerer for å beholde det gode tilbudet om åpen barnehage. Barn som har stort sett hvert hjemme med mor/far hver dag trenger å møte andre babyer, både for å lære seg nye ferdigheter, men åsså for å forberede seg til barnehage.

(Bodø, 2018-11-15)

#199

Er fra Bodø og skal til Bodø i nærmeste år med mine 2 barn

(Stockholm., 2018-11-15)

#200

Jeg syns dette er viktig å bevare. Mye mer viktig enn vei opp rønvikfjellet. Bruk våre felles penger på viktige og forniftige ting.

(Bodø, 2018-11-15)