Nei til fjerning av skolebibliotekarene i Bærum kommune

Kommentarer

#11

Biblioteket er et av høydepunktene jeg hører om fra skolen. Barna elsker dette. Ikke minst lesestimulerende og godt for fantasien i denne altfor digitale hverdagen, spesielt i disse «IPad-skoledager».

Henriette Christensen (Høvik, 2018-10-30)

#12

Utrolig viktig jobb de gjør!

Kristin Buntz (Høvik, 2018-10-30)

#13

Barna trenger bibliotekaren!

Christelle Dons (Høvik, 2018-10-30)

#29

Forslaget er dårlig

Torgeir Lognvik (Høvik, 2018-10-30)

#31

Jeg synes det er helt uakseptabelt. Barna trenger kontakt med skolebibliotekaren.

Elise Marie Munthe (Stabekk , 2018-10-30)

#39

Skolebibliotekene og bibliotekarene er svært viktige for å få barn til å oppdage gleden ved å lese bøker og å få gode lese- og skriveferdigheter! Lesing på skjerm er ikke det samme!

Mari Fagerjord (Høvik, 2018-10-30)

#40

Skolebiblioteket fremmer leselyst og gir input til livsmestring.

Ulla Faarup (Høvik, 2018-10-30)

#45

Det må være andre måter å spare penger på, enn å fjerne verdifulle bibliotekarer. De som hjelper barna til å oppdage en hel verden av kunnskap og eventyr. Biblioteket er et fristed for mange og bøkene like så.

Marianne Kirste (Blommenholm , 2018-10-30)

#46

Jeg er skolebibliotekar i bærum, dette går direkte utover mitt arbeidsliv.

Martine Reinertsen (Rykkinn, 2018-10-30)

#52

Bibliotekarer er viktig på skolen for å øke leseglede og finne frem til lysten å oppdage verden der ute.

Anna Gund (Høvik, 2018-10-30)

#53

Er det rart vi har respekt for skolebiblioteket? Biblioteket på Musikkrommet på Hosle skolr var det magiske stedet hvor den danske skolebibliotekaren tente leselysten hos oss. Unge Kari Husøy tok over det viktige inspirasjonsarbeidet inntil hun måtte hjelpe Bondevik på Stortinget og på Statsminidterens komtor. På Hosletoppen var Marit Helles Mediatek selve hjertet for hele skolen. Ja,.baee legg ned skolebibliotekene Herr Rådmann - riv gamle hus, tett igjen utsikten for folk og legg alt.til rette for skyskraperen til Røkke. Vi begynner å se et mønster her...

Jan Christian Mollestad (Stabekk, 2018-10-30)

#56

Skolebiblotekarene er helt avgjørende for å etablere hode leseropplevelser og gode lesevaner!

Pia Skøien (Høvik, 2018-10-30)

#60

Alt kan ikke skje digitalt.

Susann Bruusgaard (Bærum, 2018-10-30)

#70

Jeg ønsker å opprettholde dagens bibliotek-tilbud

Kristin Raabe (Høvik, 2018-10-30)

#72

Dette bør være et tilbud barna bør ha med tanke på leseglede, spesielt med i-pad som opplæringsverktøy istedet for bøker.

Kjersti Hovde Gilbert (Hosle, 2018-10-30)

#73

Skole-Bibliotekene er en bærebjelke for å stimulere barn og unge til aktiv læring, og ikke minst som verktøy for tilpasset opplæring.

Barn lærer forskjellig og trenger ulik stimulans. Den kompetansen en kyndig og veiledende skolebiblioteker besitter er en del av skolens grunnmur og kan ikke erstattes av et nettbrett der hver og en er mer overlatt til seg selv.

Skolebibliotekene og bibliotekarene er viktig for å skape leselyst og nysgjerrighet på barnas lange dannelsesreise. Verdien kan ikke balanseres mot besparelsene ved å erstatte nettbrett med levende kunnskapsmiljøer.

Å legge ned biblioteker er ren åndsfattigdom. Beslutningen om å kutte i skolebibliotekene må reverseres.

Rolf Eldevik (Høvik, 2018-10-30)

#74

Skolebibliotekaren har vært en viktig person både i min og mine barns barndom. En levende person som formidler kjærlighet og begeistring til bøker og tekst. Har Bærum kommune nå svidd av hele skolebudsjettet på å lease iPader?

Anniken Hagelund (Eiksmarka, 2018-10-30)

#77

Skolebibliotek fremmer leselyst, leseglede og leseferdigheter - og det utgjevne sosiale forskjeller. For å oppnå dette er det viktig med dyktige skolebibliotekarer!

Thalina Kofoed Skramstad (Haslum, 2018-10-30)

#87

Med egne barns erfaring fra iPad-skole, ser jeg at biblioteket og bibliotekarene er viktigere enn noen gang! - Å få leseglede og analoge pauser i alt det digitale - som vi alle blir stresset av, er av største betydning for vår mentale helse. Pauser uten skjerm. Rolige avbrekk. Bibliotekarene er her våre uvurderlige veivisere.
Kjære politikere: Dette å snakke om nedskjæringer og nedleggelse er bare tull, og dere vet det.
Bruk hue, tenk på din egen leseglede, dine egne barn og barnebarn, og la oss få beholde bibliotekarene og bibliotekene!
- LA STÅ!

Anya Seeberg Liaaen (Høvik, 2018-10-30)

#89

Jeg har personlig erfaring med hvor ekstremt viktig skolebibliotekaren har vært for mitt barn, og mener den kunnskapen personene i den stillingen har, har økt verdien for mitt og andres barns skolegang vesentlig. Jeg er glad i alle digitale hjelpemiddel som skolen har tatt i bruk, men fysiske bøker er utrolig viktig å bevare. Bibliotekarens arbeid med å gi råd, inspirere og veilede er uerstattelig.

Therese Svendsen (Rykkinnn, 2018-10-30)

#92

Skolebibliotek er viktig

Irene Kristensen (Eiksmarka, 2018-10-30)

#95

Fjerning av skolebibliotekarer vil gjøre hverdagen fattigere for barna: de vil mangle kyndig veiledning i valg av lesestoff, de vil savne fortellerstundene som gir leseglede, de vil savne å glede seg til biblioteksdagen hver uke. Hvis skolen skal satse på lesing og leseforståelse som grunnleggende for å tilegne seg videre kunnskap, er bibliotekarene i førstelinjen for denne satsingen!

Live Serck-Hanssen (Høvik, 2018-10-30)

#101

Ikke ødelegg bibliotekene

Arild Steine (Son, 2018-10-30)

#102

Alle skoler bør ha en bibliotekar og et bibliotek.

Irene Jakobsson (Haslum, 2018-10-30)

#107

Jeg signerer fordi jeg tidligere bodde på Haslum med barn på Løkeberg skole og støtter saken. Bibliotekarer kan ikke erstattes av nettbrett!

Nina Haugdahl (Ås, 2018-10-30)

#112

Jeg signerer fordi kulturløsheten tydeligvis ikke har grenser, og rådmannens forslag er et angrep på barn rett til kunnskap. Dette er et frekt og skammelig forslag. Veien til helvete er som alltid brolagt med gode intensjoner.

Karin Elisabeth Øvstedal (Heggedal, 2018-10-30)

#120

Skolebibliotekene er viktig for å fremme leselyst og formidling.

Camilla Meland (Fornebu, 2018-10-30)

#126

Bibliotekaren gjør en fantastisk jobb! I dagens digitaliserte hverdag trenger vi spesielt å åpne barnas øyne for fysiske bøker og de trenger denne spesielle og engasjerte fagpersonen til å guide de frem til økt leselyst og magien det er når man finner akkurat den boken som fenger og man ikke kan legge fra seg.

Stine Johnsrud Nesje (Lommedalen, 2018-10-30)

#133

Barna har hatt det fantastisk fint på biblioteket på Høvik skole! Kjempeflink bibliotekar som har bidratt til stor leseglede de første viktige årene.

Bjørn Aage Fosaas (Høvik, 2018-10-30)

#134

Et utrolig viktig arbeid som gjøres av disse bibliotekarene! For et tap for Bærums-elevene dette hadde vært.

Jeg opplever enkelte skoler i Oslo som ikke har noe form for bibliotekar og jeg mener at resultatet er synlig. Det er nemlig så skremmende lite interesse hos elevene til å undersøke og bli kjent med alle de forskjellige verdener som bøker inviterer inn i.

Det er jo litt tilfeldig hvor høyt foresatte prioriterer bøker og litteratur (ofte basert på egne erfaringer og egen barndom). Skolene er derfor nødt for å holde i ansvaret for dette og sørge for at alle, kanskje spesielt flerspråklige barn som skal bli bedre kjent med kulturforskjeller mellom Norge og evt. andre kulturer de opplever, inviteres inn i disse bøkene.

En skole som Hosle, som har en meget dyktig bibliotekar og et bibliotek som virkelig «lever», må kjempe som bare det for å beholde bibliotekaren der!

Christopher Hall (Oslo, 2018-10-30)

#136

Jeg liker Biblotek og tror at bibliotekarer gjør en viktig jobb!

Mai Britt Bakstad (Drøbak, 2018-10-30)

#139

En bibliotekar er like viktig om alt er digitalt. Bibliotekarer vet hvor de gode tekstene finnes, og kan hjelpe elever og andre å finne dem. Bibliotekarer har utdannelse og erfaring og kan finne den rette boka for hver elev. Gode bibliotekarer lærer barn å elske bøker, en kjærlighet som varer livet ut.

Anders Fagerjord (Bergen, 2018-10-30)

#143

Enig!

Berit Alnes (Lommedalen, 2018-10-30)

#144

Barna trenger bibliotekarene mer enn noen gang i denne digitale tiden.

Vera Binfield (Sandvika, 2018-10-30)

#150

Papirbøker gir en helt annen ro rundt lesingen enn det nettbrett gjør.
https://forskning.no/universitetet-i-stavanger-internett-partner/vi-overvurderer-hvor-godt-vi-leser-pa-skjerm/321371

Randi Stensrud (Stabekk, 2018-10-30)

#157

Jeg signer fordi lesing er grunnlaget til all annen læring.

Britt Skalleberg Kvåle (Slependen, 2018-10-30)

#158

Bibliotekarene inspirer og bidrar til å øke leselysten til elevene ved å foreslo gode og riktige bøker for hver enkelt!

Siri Foss (Høvik, 2018-10-30)

#175

Vi må selvfølgelig ha bibliotek. En IPad kan aldri erstatte biblioteket og alle oppdagelsene som følger med.

Camilla Lagerløv (Stabekk , 2018-10-30)

#178

Jeg signerer fordi skolebibliotekarene gjør en viktig jobb for barna våre! La dem bli!

Meenakshi Naveen-Saugdahl (Bekkestua, 2018-10-30)

#180

Jeg som lærer, ser hver dag hvor stor betydning bibliotekaren har for elevenes leselyst og lesetrening.

Stin Simonsen Ytredal (Høvik verk, 2018-10-30)

#182

Digitalisering betyr ikke at barna ikke trenger faglig veiledning og råd fra gode fagfolk - tvert imot. Vi burde hatt flere skolebiblioetakrer!

Anne Jortveit (Høvik, 2018-10-30)

#183

Jeg har sett hva skolebibliotekene i Bærum betyr for barna. Det er ikke en verdi som kan måles i penger.

Ellinor Engelstad (Bergen , 2018-10-30)

#187

For meg med flere var dette et flott sted å Tilbringe friminutt og ettermiddager

Malene Carlmark (Bergen , 2018-10-30)

#189

Skolebiblioteket er viktig for å stimulere til lesing!

Sofie Bruun (Haslum, 2018-10-30)

#194

bøker er viktig for barn

Trude Kristin Klæboe (Stabekk, 2018-10-30)

#195

Skolebibliotekene er viktig for barna!!

Victoria Vehre (Lommedalen, 2018-10-30)

#198

Dette er viktig for barnas læring, lesing og må ikke erstattes av digitale bøker eller maskiner!

Tone Holthe (Høvik, 2018-10-30)

#200

Bibliotekarene gjør en kjempejobb, og har fantastisk kunnskap som gjør at de kan gi elevene hode, motiverende bøker som fremmer leselyst. Vi lærere innehar ikke den samme kunnskapen og oversikten.

Camilla Berntsen (Bærums Verk, 2018-10-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...