Stopp regjeringens undertrykkelse av døve og hørselshemmede barn! Signér nå

Kommentarer

#6

Galskap, tegnspråkopplæring er et være eller ikke være for så mange !!!

Sissel Bjerkevåg (Eidsnes, 2018-10-19)

#15

Fordi jeg vet hvordan det er å ha nedsatt hørsel

Eva Vasseng (Elnesvågen, 2018-10-19)

#20

Selv på Vetland skole i Oslo etterlyses tegnspråkkompetanse! Norges største skoletilbud for døve og hørselshemmede! Vår datter har tegnsprlbtolk i tre fag, nettopp på Vetland!

Hilde Holtsmark (Oslo, 2018-10-19)

#22

Tegnspråklige barn har rett til likeverdig opplæring. Øremerk midler til OsloMet sitt tegnspråkløft i statsbudsjettet.

Egil Lyberg (Rygge, 2018-10-19)

#42

Jeg signerer fordi: alle barn skal ha de samme språklige og andre rettigheter uavhengig om de snakker norsk tale eller norsk tegnspråk

Marie Hem (Sandefjord, 2018-10-20)

#49

Fordi det skal være like rettferdig for alle, og alle skal være på lik linje!

Lill Jenny Hjemgård (Gibostad, 2018-10-20)

#60

Jeg signerer får jeg har en liten tante gutt som er døv ❤️

Arnhild Hansen (Solbergelva, 2018-10-20)

#61

Nok er nok, nå må vi døve få samme rettigheter som funksjonsfriske.

Aud Kristin Røstad (Randaberg , 2018-10-20)

#62

Vi trenger både lærere som KAN tegnspråk OG lærere som kan gi lærere utdanning. Vi trenger et løft nå!

Johan Hjulstad (Oslo, 2018-10-20)

#67

Alle mennesker skal inkluderes i dagens Norge og da må det tilrettelegges for det. Selvsagt!! Døve er en liten gruppe som fort kan overses. Ja til tegnspråkløft.

Anja Medbø (Jar, 2018-10-20)

#68

Framtiden er i våre barn! Barn skal ha rett på oppføring igjennom oppveksten med tegnspråk! Og spesielt tilrettelegging for barn i kommuner er altfor dårlig sammenlignet med døveskoler som Vetland skole. Dessverre har vi bare 2 døveskoler igjen?
Sosialt samvær og være likestilte er så viktig! Egenutviklingen kræsjer når man ikke får utfoldet/utvikle seg på tegnspråk igjennom oppveksten med andre barn som er døve/HH som er tilrettelagt i hver kommune! Døveskoler er kjempeviktig for grunnlaget i framtiden!

Erik Johan Sagen (Sandefjord, 2018-10-20)

#70

Er selv tunghørt.

Hege Marie Nilsen (3475 Sætre, 2018-10-20)

#77

Jeg jobber med barn og unge som trenger tegnspråk, enten som støtte eller som hoverdspråk. Jeg ser at en verden uten tegnspråk i dem sin opplæring, blir fattig og ensom. En slik verden vil også gjøre utviklingen tregere; personlig, på skole og sosialt. Jeg skriver under for det behovet jeg vet er der og alltid kommer til å være der så lenge det blir født hørselshemmede barn. Husk at når høreapparat og CI går tom for strøm, vil barna være døve. Verden er tryggere da om de forstår og blir forstått i kommunikasjonen.

Celina Aho (Andebu, 2018-10-20)

#121

Menneskerett å lære sitt eget språk av kompetente lærere.

Åsne Mørken (Stokke, 2018-10-20)

#136

Barns rett til opplæring
Alle barn har rett til å få opplæring som gjør at de kan nå sitt fulle potensial (barnekonvensjonen). Undervisningen skal tilpasses hver enkelt elevs forutsetninger og nivå (opplæringsloven § 1-3).

Barn har rett til opplæring som er tilpasset dem
Alle barn har rett til å få opplæring som gjør at de kan nå sitt fulle potensial (barnekonvensjonen). Det betyr at de skal få opplæring som er tilpasset hver enkelt elevs forutsetninger og nivå (opplæringsloven § 1-3).

Nå må «noen» ta ansvar! Alle barn i Norge har rett på en lærer som har kompetanse i det dem skal undervise i. Foreldrene skal være trygge på at skolelederen og skoleeier ivaretar barnets behov. Dessverre er det ikke slik. Vi øser ut penger til etterutdanning for lærere i engelsk, matte, lærerspesialister osv. I tillegg, om en skole er så «heldig» å få tak i slik kompetanse viser det seg at de som blir ansatt ikke blir godt nok ivaretatt (lønn, arbeidsbelatning osv)

Gry Frantsen (Bardufoss, 2018-10-20)

#160

Fordi nedprioriteringen av døve og hørselshemmede barn er uakseptabel.

Helene Sæle (Oslo, 2018-10-20)

#171

Døve og hørselhemmede er likeverdige mennesker

Rune Haukeland (Ytre enebakk, 2018-10-20)

#176

Norsk tegnspråk er et like viktig språk som norsk. Det er også livsviktig for de med hørselsskader i alle graderinger, for ikke å snakke om at det er viktig for døve tegnspråklige. For at døve skal kunne integreres på tegnspråkløftet gjennomføres og følges opp med enda mer innsats i årene fremover.

Ulf Nagel (Halden, 2018-10-20)

#177

Er lei av regjeringens kutt til de svakeste i samfunnet.

Hege Aimar Olsen (Trondheim, 2018-10-20)

#179

Det er det rette

Venche Roth (Forsand, 2018-10-20)

#194

Jeg signer for jeg vet hvor mye det betyr for barn

Sussen Alise Olsen (Bergen, 2018-10-20)

#196

Jeg mener tegnspråklige barn har rett på likeverdig opplæring!

Jeanett Søvik Sørensen (Mandal, 2018-10-20)

#197

Jeg signerer fordi jeg er døv. Var så heldig som hadde mulighet til å gå på døveskolene og hadde fantastiske tegnspråklige voksen som rollemodeller. Det har formet meg den jeg er idag. Slik er det ikke med dagens hørselshemmede barn og unge som er integrerte med dårlige oppfølgning og mange av dem har ikke gode rollemodeller. Det kan føre til økt psykisk lidelser som angst, depresjon osv.
Tegnspråket må heves og bli et offisielt språk, ikke bare et anerkjent språk.
Og bedre undervisningstilbud for hørselshemmede må til!
Og bedre jobbtilbud for hørselshemmede. Idag er det hørende med tegnspråkkompetanse på 30 stp, som får jobbene og de fleste kan ikke gi den samme formidlingsmåte som hørselshemmede voksne kan! Hørselshemmede som har utdannelse, blir gjerne forbigått og mister mulighet til å få stillingene som de søker på.

Gro Marie Mydland (Kopervik, 2018-10-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...