Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Kommentarer

#3

Uforståelig for meg at mennesker som hevder de er glad i dyr velger utseende foran etikk. Det er ikke søtt når man vet at hodeskallen er for liten for hjernen, noe som resulterer et liv med kronisk hodepine. Dyr ene lider i stillhet med ledd i feil vinkel, skjøre knokler, alvorlige pusteproblemer, hudproblemer, hornhinnebetennelser, infeksjoner, problemer med å føde naturlig – for å nevne noe.
Alt dette ene og alene på bakgrunn av at vi mennesker vil ha dyr med et bestemt utseende. Kunnskapen må spres!

Trine Tristana Lunde (Oslo, 2018-09-13)

#12

Jeg er Veterinærstudent, og etter å ha begynt på studiet og blitt informert om bl.a. Brachycephalice dyr og deres lidelser og helseproblemer, samt sosiale mediers fokus på å glorifisere disse rasene, synes jeg det er kjempeviktig å spre kunnskap og advarsel om disse rasene i dagens samfunn! Vi har kommet lengre enn dette!

Marit Fausa Pettersen (Bergen , 2018-09-13)

#28

Jeg har selv hatt hund med alvorlige problemer skapt av avl

Dag Øverland (Drammen, 2018-09-13)

#33

Dyr skal beskyttes uansett hva!

Marius Olsen (Mjøndalen, 2018-09-13)

#37

Uetisk avl av dyr burde vert straffbart. Mennesker som avler dyr som ikke en gang kan puste skulle aldri vert tilfellet engang. Er en eller flere raser så ødelagte enten om det er katt, kanin eller hund så burde di forbys pga dyrvellferdsmessige årsaker. Norge må ikke lukke øynene for denne type dyremishandling. Norge må stå opp og vise at det er gått akt for langt og sette en stopper for det.

Veronika Vasseng (Stavanger, 2018-09-13)

#44

Jeg signerer fordi uetisk avl skaper dårlig dyrevelferd, og lidelse.

Stein Ivar Skreden (Otta, 2018-09-13)

#50

På høy tid å sette en stopper for dyrenes lidelse.

Anita Brennhaugen (Sandane , 2018-09-13)

#104

Jeg signerer fordi dette er en meget verdig sak og dyrene fortjener ikke å lide gjennom feil avl!

Katrine Aasebø Salte (Sandnes, 2018-09-13)

#115

Er imot all "tukling" med naturen med utgangspunkt i profitt.

Sissel Anita Øyen Hareide (Volda, 2018-09-13)

#120

Sunn fornuft

Siv Kristin Stakkestad (Bergen, 2018-09-13)

#124

Jeg elsker dyr <3

Lena Stamland (kristiansand, 2018-09-13)

#140

Jeg ser mange av disse i jobben min med hundebarnehage.

Natalie Sæle (Krokstadelva , 2018-09-13)

#143

Jeg signerer for dyrenes fremtidige helse

Torunn Kristensen (Haugesund , 2018-09-13)

#146

Dyrs velferd er viktigere enn menneskers streben etter å utvise «det perfekte liv». Dyr har følelser❤️

Solveig Pettersen (Bergen, 2018-09-13)

#148

Det er totalt uetisk å avle frem dyr for å tilfredsstille menneskets behov for "søte" "praktiske" familiedyr. Jeg er veldig glad vi setter fokus på dette.

Pia Meinstad-Moen (Asker, 2018-09-13)

#153

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i at det må komme en bedre håndheving av § 25 i dyrevelferdsloven.
Ser daglig hvordan uetisk avl har påvirket familiedyr med dårlig helse. Og mener at dette må ta slutt!

Viola Baster (Skoppum, 2018-09-13)

#155

Vil også ha slutt på galskapen.

Anna Solvang (Karlstad , 2018-09-13)

#156

Det er helt nødvendig !

Heidi Sæther (Horten, 2018-09-13)

#161

Dyrene ikke har en egen stemme.

Ida Marie Jensen (bø i vestreålen, 2018-09-13)

#165

Jeg signerer fordi dyr har egenverd og ikke skal være leketøy for menneskene. Uetisk og intensiv avl for å få frem et utseende som er så langt fra det som er naturlig at det volder et dyr smerte og hindrer deres livsutfoldelse er helt forkastelig!

Heidi Stokke (Asker, 2018-09-13)

#169

Jeg signerer fordi jeg selv har hund som er uetisk avlet og ser hvor mange problemer dette kan ha. Jeg ønsker å stoppe denne oppdretteren

Sofie Engelschiøn (råholt, 2018-09-13)

#183

Jeg signerer fordi ingen dyr skal lide og avl som strider mot helse og etikk bør forbys snarest! K

Ellen Isaksen (Mandal, 2018-09-13)

#188

Ingen dyr skal måtte lide for menneskers egoisme.

Lene Nilsen (Bodø, 2018-09-13)

#193

Dyrevelferden blir i for mange tilfeller satt helt til side på grunn av uvettig avl på dyr. Mange husdyr fødes til et liv i smerter og med helsemessige problemer på grunn av menneskers streben etter det «perfekte» utseende på dyr - uten tanke for at dette er fremavlet på et vis som skader dyrene!
Dette må stoppes!!

Christine Brattøy (Trondheim, 2018-09-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...