Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#2402

Jeg syns at Andøya flystasjon er best egnet som militær flybase pga blant annet beliggenhet, innflygingsforhold, allerede operativt infrastruktur og det er meget fordyrende å flytte på en militærbase.

Sølvi Vivian Johansen (Børselv , )

#2411

Bevar Andøya flystasjon

Glrill Bergersen lyngra (Åse, )

#2418

Jeg signerer fordi jeg tror dette vedtaket er gjort på feil grunnlag.

Lajla Husvik (Moen, )

#2425

Barndomsøya til min mann. Min svigerfamilie bor der fortsatt!!

Anne-Maren Osenbroch (Halden, )

#2428

Denne beslutningen må være tatt på feil grunnlag !!

Øystein Fredrik Barth-Heyerdahl (Sandnessjøen, )

#2429

Denne beslutningen må være tatt på feil grunnlag !!

Øystein Fredrik Barth-Heyerdahl (Sandnessjøen, )

#2430

Denne beslutningen må være tatt på feil grunnlag !!

Øystein Fredrik Barth-Heyerdahl (Sandnessjøen, )

#2432

Her lukter det vennetjenester og personlige interesser lang vei, som barne-tv: Ugler i Mosen....

Kjetil Wirkola (Sarpsborg , )

#2434

Som tidligere flyger og fartøysjef på P3C Orion maritime patruljefly (MPA) er det ubegripelig at denne typen fly med støtteapparat skal flyttes fra Andøya til Evenes. Fra en stor og svært godt egnet flystasjon med de fleste fasiliteter på plass, til en liten og sårbar flystasjon med bare en rullebane inneklemt mellom terreng og sårbare våtområder. Både den voksende sivile flytrafikken og planlagt ny militær flyaktivitet vil oppleve store begrensnimger ved en samlokalisering på Evenes.
Operativt sett kjenner jeg ingen fra det militære flymiljøet som ser gevinsten ved å flytte MPA aktiviteten fra Andøya til Evenes. Påstandene om at heller ikke de samfunnsøkonomiske forutsetningene ligger til grunn bør absolutt granskes grundig før dette tvilsomme prosjektet fortsetter.

Ivar Fjøsne (Nittedal, )

#2435

Regjeringen har 5 millioner sjefer og skal representere og stå ansvarlig for oss alle. Nei jeg er ikke en robot, men et menneske blant millioner som jobber og står ansvarlig overfor min sjef, min bedrift. Denne regjeringen blir husket i historie langt framover i tiden. Det er opp til dem hvordan de vil bli husket!

Siw Olsen (Dverberg , )

#2436

Her er Statens retningslinjer neppe blitt fulgt.

Koren William Jørgen (Ås, )

#2441

All dokumentasjon og erfaring tilsier at Andøya er best egnet som base for overvåkningsfly. Videre er den totalt unødvendige pengebruken, og miljøkonsekvensene, av å legge et anlegg til Evenes skremmende dårlig utredet!

Remi Johansen (Bodø, )

#2450

Andøya flystasjon må videreføres fordi det er det eneste rette

Hans Otto Espegren (Tveit, )

#2451

all fakta må frem

Marianne Synnevåg (Hvaler, )

#2453

Galskap!

Odd-Bjørnar Fjellvang (Sortland, )

#2454

Er dette vedtatt i fylla?

JOHN STRØM (KRISTIANSUND N, )

#2459

Ut fra de opplysninger som fremkommer i media og på sosiale nettverk, samt i samtaler med både politisk engasjerte og personer med erfaring fra forsvaret, er det grunnlag for å granske saken grundig. Det kan ikke være politisk prestisje som skal være førende for hvordan samfunnets ressurser skal brukes! At det gjennomføres en grundig gjennomgang av riksrevisjonen hvor ALLE faktiske forhold kommer frem i lyset, er en nødvendighet for å kunne gå videre og for å sikre en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser!

Trond-Erik Markussen (Bardufoss, )

#2460

Det er galematias å legge ned Andøya!!!

Lillian Bygdnes (Oslo, )

#2462

Politikerne ikke bevilger nok penger til Forsvaret av Norge.

Eivind Terje Ljøstad (Vennesla, )

#2463

Jeg signerer fordi valget dere har tatt er helt på trynet, og lite gjennomtenkt.

Malin Pettersen (Harstad, )

#2464

Jeg ser galskapen i det storting og regjering holler på med!

Solveig Sivertsen (BERLEVÅG, )

#2465

La orion leve

Marthe Engstad (Andenes, )

#2471

Valget av Evenes er tatt på fullstendig feil grunnlag!

Bjørn Paulsen (Bø i Vesterålen, )

#2485

Jeg signerer fordi sannheten SKAL FREM!

Ingvild Hennie Turrell (RISØYHAMN, )

#2486

Jeg signerer fordi sannheten SKAL FREM!

Nigel Turrell (Risøyhamn, )

#2489

Bak dette vedtaket ligger det agendaer som er ubegripelig. Økonomiske kalkyler som virker usannsynlige, unnlatelse av fagfolks advarsler om sikkerhet på Evenes lufthavn , med ei rullebane som skal betjene både sivilt og militære operasjoner, øvelser ... Det offentlige ansvaret om sikring av lokalsamfunn via omstilling. All omstilling av samfunn har ein stor pris som enkeltindivider, familier, bygder og lokalsamfunnet blir påført... Usikkerhet, arbeidsledighet, tap av fast,trygg økonomi., tap av verdi på egne hus og eiendom, Alle innbyggerne i Andøy kommune vil bli skadelidende på viktige områder: Barns trygge oppvekstmiljø, familens inntekter, muligheter for ny jobb i regionen, næringslivet lokalt, kultur, helse og miljø, og ikke minst, mental og fysisk slitasje på framtidsutsiktene og tap av drømmen om ei trygg og god framtid.....

Bodil Storm-Endresen (Alvåg, )

#2493

Argumentasjonen om at Evenes er et bedre alternativ enn Andøya er totalt mangelfull. Jeg har til dags dato ikke sett en eneste utredelse som viser at dette, forsvarsmessig og ikke minst økonomisk, er en beste løsningen. Tvert i mot. Det må jo være et fullstendig ufornuftig valg.

Ole Østby (Grimstad, )

#2501

Jeg jobber på Andøya Flystasjon

Øyvind Moeng (Andenes, )

#2508

Jeg mener partiene har tatt feil valg! Og at basen på Andenes (Andøy kommune) må bestå!!

Ida Haugen (Andenes, )

#2509

Det virker bli en veldig dyr flyplass, når Andøya allerede finnes!

Ursula Karlsen (Myre, )

#2513

Det er helt utrolig at politikerne mot all fornuft, både økonomisk og strategisk, vil legge ned Andøya for å bygge opp Evenes

Odd Ivar Thomasrud (1621 Gressvik, )

#2520

Galskap og svekket militær kapasitet i Norge.

Arnt-Inge Jacobsen (Andenes , )

#2521

MPA og AF hører sammen

Bente Jacobsen (Andenes, )

#2532

Signerer fordi jeg er enig i at her må prosessen ettergås av riksrevisjonen.

Torgeir Johansen (Lødingen , )

#2534

Det er fremkommet utrolig mye snusk i denne saken som tilsier at beslutningen om Evenes er tatt på feil grunnlag. Andøya må bestå.

Geir Einar Solvang (Nordmela, )

#2535

Dette er vanvittig bruk av våre skattepenger.

Trond Andreassen (Holmestrand, )

#2538

Signerer fordi Andøya flystasjon er en plass som burde være hovedplassen å ikke evenes. Har selv vert på Rep der å det er utrolig flott der ute. Bevar Andøya sier jeg bare.

Stig Nikolaisen (Narvik, )

#2540

Andøya er den plassen som er egnet og ikke kommer til å flå norsk økonomi i årene framover .

Ronny myhre (Sigerfjorden , )

#2546

Her må den fulle og hele sannheten komme frem!

Tom Knutsen (Sortland, )

#2547

Det strider mot all fornuft det må være måte på sløsing av pengebruk

Arild Holte (SORTLAND, )

#2554

Jeg signerer fordi jeg mener beslutningen er tatt med manglede og eller feil opplysninger til Stortinget!

Arne Bøen (Trondheim, )

#2556

Torill Hansen

Torill Hansen (Stokmarknes, )

#2557

Jeg mener det er hodeløst å bruke så mye midler (mer midler) på noe som helt tydelig vil føre til et dårligere forsvar.

Chris Brynjulfsen (Tromsø, )

#2564

Er enig med Andøya og alle som støtter saken

Magdalena Kambestad (Skjetten , )

#2565

Nå må sløsingen innen forsvaret stoppes.

Mihaela Spulber (Andenes, )

#2566

Dette er galskap og sløsing med skattebetalernes penger.

Sandi Bela Feraru (Halden, )

#2567

Dette er sløsing av statens midler som det er stort behov for ellers i samfunnet.

Gunnar Maan (8480 Andenes, )

#2568

Dette er galskap og må stoppes. Sløsing med milliarder.

Karin Olaug Olsen (Andenes, )

#2569

Dette er vanvittig sløsing.

Madalin Bujor (Halden, )

#2571

Tradisjon tro er at Forsvarets prosjekter blir langt dyrere en det budsjett.

Mathias Høyning (Honningsvåg, )

#2573

Før d skal tilbake

Thomas Tobiassen (Bø i Vesterålen , )

#2577

Enig med dette har gått over stokk og stein .

Gudveig Skaug (Bofø, )

#2582

Bevar Andøya flystasjon

Per Kåre Olsen (Oslo, )

#2586

Andøya må bestå

Bente Merino (Trondheim, )

#2592

Jeg signerer fordi jeg synes at det er bortkastet å bruke milliarder av skattepengene våre, for å dumpe det i ei myr på Evenes, fordi vi skal få en opperativ flybase som vi har på Andøya

Isak Heggelund (Sortland, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...