Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#1801

Andøya Flystasjon må bestå!

Magne Egil Heitmann (Tromsø , )

#1802

Det er det eneste riktige å gjøre.
Evenes som eneste operative militære flybase nord av Ørland blir en enorm svekkelse av Norges forsvar.

Rune Øverås (Andenes, )

#1803

Tommy horsdal

Tommy Horsdal (Bodø, )

#1809

Jeg vil beholde min tro på det politiske system i Norge.

Gøran H Karlsen (Oslo, )

#1813

Det er helt urimelig at det skal være billigere å flytte en base en å ha den på Andøya.

Hans Christian Robertsen (Stokmarknes, )

#1818

Æ signerer fordi det har vært en urein prosessen i denne fatale avgjørelsen om nedlegging av Andøya Flystasjon.Bestemmelsen om flytting bygger på argumenter som ikkje holder og som stadig er blitt motbevist av folkene som arbeider for BAF....
Mange fagfolk sier klart fra at dette er en feil avgjørelse.
Andøya flystasjon har kvalitet og arealer som Evenes mangler.En nedlegging og flytting vil i tilleg medføre store ekstrakostnader for landet vårt uten av vi får et sikrere og bedre forsvar i nord.

Janne Strand (Sortland, )

#1823

For de må granskes. Sløsing med våre skattepenger og svekkelse av Forsvaret i Nord Norge

Randulf Eggenheim (Bardu , )

#1836

Andøya flystasjon er en full operativ base, det er bare i Norge det går å legge ned noe som fungerer. For så og bygge noe nytt med så mange usikkerhets momenter. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Ved nedbygging av Bodø og oppbygging av Ørlandet, viser jo akkurat hvor mye en ikke har kontroll på kostnadene

Tor Simen Seildal (Sortland, )

#1839

Fordi noe i denne saken holdes skjult, Riksrevisjonen må inn her. Her er det mange milliarder av skattebetalernes penger som politikerene spiller om, at alt må på bordet. Det er derfor vi har Riksrevisjonen.

Børre Nordheim (Sortland, )

#1842

Denne prosessen har i foregått på den saklig og riktig måte!

Odd-Roger Dahl (Sortland, )

#1845

Jeg har ikke tillit til prosessen som førte frem til beslutningen om å flytte MPA til Evenes

Ivar Skogstad (Dverberg , )

#1848

Jeg signerer fordi noe skurrer veldig med beslutningen om Evenes Flystasjon. Dette vil koste milliarder på milliarder av våre skattekroner, i tillegg til skjulte utgifter alle vet vil komme (#stortingstunnellen) og vil i retur gi en dårligere løsning enn allerede pløyd mark på Andøya.

Jonny Helland (Bergen, )

#1853

Fordi hvis man skal rasere et helt lokalsamfunn, så skal det være vurdert ut i fra FAKTA og ingenting annet. Noe annet blir fryktelig dyrt for landet vårt, på alle vis.

Kristin Aafløy Opdan (Oslo, )

#1862

Nedlegge NATO's beste flystasjon(Andøya Flystasjon) på nordflanken er katastrofalt. Dette er også Norges siste gjenværende komplette militære flystasjonen i Nord Norge. Det er meningsløst å bygge opp på Evenes, et pengesluk og Evenes vil aldri bli det Andøya Flystasjon er!!

Tom Pål Holdø (Stokmarknes , )

#1867

Tror ikke på politikernes konklusjoner i denne saken

Jan Inge Vibe (Glomfjord, )

#1868

Jeg signer dette for vi må opprettholde våre forsvar på et fornuftig sted som Andøya. Hvorfor flytte noe som fungerer????

Steve Lindquist (Årjäng, )

#1869

Det å flytte Orion/P8 til Evenes er en sløsing med fellesskapets midler!

Astrid Grafsrønningen (Bodø , )

#1874

Det trenges!

Arna Henriette Svendsen (8481 Bleik , )

#1875

Fakta må på bordet.

Stig-Arne Isaksen (Råholt, )

#1879

Liker ikke misbruk av offentlige midler og svekking av Forsvaret.

Finn Martin Jensen (1481 Hagan, )

#1886

For denne prosessen er der ugler i mosen på godt Norsk.

Leif-Magne Heitun (Odda, )

#1889

Dette virker feil på alle måter, noe stemmer overhode ikke denne saken , og det er en selvfølge at dette burde granskes !! Noen har ikke rent mel i posen for å si det sånn!!

Lise Leiknes bygd (Sortland , )

#1894

Jeg signerer fordi jeg ikke tolererer den arrogansen regjereningen og AP har vist i denne saken.

Kenneth Svendsen (Trondheim, )

#1897

Pga uryddige vedtak.

Jan Roger Pettersen (Stord , )

#1901

Jeg ikke forstår vedtaket om å legge ned flybasen på Andenes til fordel for Evenes.

Harald Jakobsen (Kvaløysletta, )

#1906

Fordi at beslutningen er tatt på feil grunnlag, det er ikke tatt ut ifra operative hensyn.
Begrunnelsen var økonomi, men når alt blir dyrere så var det ikke økonomi allikevel.

Arne M Iversen (Andenes, )

#1907

Jeg signerer fordi Stortingets vedtak er fattet på sviktende grunnlag.

Ørjan Haakon Johansen (Harstad, )

#1908

Det er galskap å flytte fra en fullt operativ militær flybase til en flyplass som ikke har plass og har økende sivil flytrafikk. Det vil kreve enorme investeringer på Evenes. Luftvern som Arbeiderpartiet brukte som argument for å legge ned Andøya flyplass viser seg å ikke ha rot i virkeligheten.

Magnor Gjertsen (Leknes, )

#1915

Alle faglige argument viser at nedleggelse av Andøybasen betyr svekkelse av forsvarsevne og beredskap. P

Charles Anders Eriksen (Storsteinnes , )

#1918

Jeg mener her er gjort noen feil

Lise Bygdnes (Sortland, )

#1927

Jeg signerer fordi vedtaket om å flytte MPA flyene fra Andøya til Evenes, hvis det gjennomføres, blir den største forsvarstabben i Norge siden 30-tallet.

Torbjørn Haugen (Målselv, )

#1928

Jeg er imot sløsing med offentlige midler i miliardklassen!

Terje Engstad (Andenes, )

#1930

Fordi det trengs.

Freddie Andersen (Sortland, )

#1932

Veldig usikker på om nedleggelse og flytting til Evenes er en god løsning for la det!

Kurt Engen (LANGHUS 0, )

#1941

Jeg tror det er mye! snusk i forsvaret og politikken i denne saken, som det også er rikelig av i helse, kfr fex Luftambulanse saken.

Torstein Valset (Lillehammer, )

#1943

La Andøya Flystasjon stå.

Cecilie Kruse (Åse, )

#1947

På Evenes er det ikke plass.
Å på mange faktafeil
Politikerne for jo ikke vite alt
Det brukes altfor mange konsulenter

Runar Larsen (Øksnes, )

#1950

Fordi det er lov å bruke hodet. Politikere burde ikke få gjøre som de vil uten at det er godt nok begrunnet, gjort rede for og uten enhver tvil den mest gunstige løsningen for de fleste involverte, både økonomisk og sosialt sett. Lokalsamfunn burde vektlegges stor (om)tanke, alle kan ikke bo i byer eller sør for Bodø. Vi har et langstrakt land å ta vare på.

Maiken Celius (Øksnes, )

#1954

Jeg signerer. Andenes ble vedtatt nedlagt under feil forutsetninger når vi alikevel rett etter vedtaket bestilte store fly P8 og ikke satset på droneløsning. Avstemming rekkefølgen er et typisk politikerspill som bør granskes.

Frode Wærum (Bardu, )

#1955

Dette er riv ruske galt!

Michael Bringsli (Andenes, )

#1960

Fordi dette er sløsing med skattebetalernes penger. Andøya flystasjon er en ferdig utbygd flystasjon som er bygget for maritime operasjoner, samt at Andøya flystasjon også kan ta imot flere kampfly skvadroner. Statens regler for gjennomføring av slike utbygginger/investeringer er brutt på flere punkter.

Frode Monrad (Mo i Rana, )

#1962

Dette er en beslutnung som vil ha store samf.øk konsekvenser og koste veldig mye, dærlig hvis den gjøres feil og tas på feil grunnlag.

Viktoria Olsen (Tromsø, )

#1963

Lover og regler skal være lik for alle, og ser frem til å få avdekket om så er tilfelle i denne saken!

Ragnar Åshagen (Andøy, )

#1965

Beslutningen er feil.

Bent Roget Johansen (Myre, )

#1967

Riktig beslutningsgrunnlag

Pål Wadel (Andenes, )

#1973

Bevar andøya flystasjon

Terese Jacobsen (Andenes, )

#1974

Det er for mange ting som ikke stemmer. Tall som blir lagt fram blir ikke tatt hensyn til eller elegant oversett.

Bjørn Madsen (Nygårdsjøen , )

#1977

Prosessen ved valg av Evenes er ikke gjennomført ihht statens egene retningslinjer. Opplysninger som er fremkommet tyder sterkt på at Evenes er favorisert og at Andøya ikke er vurdert på likeverdig grunnlag

Walther Magne Norheim (Bleik, )

#1980

Jeg synes prosessen er gjort på feil grunnlag å tror den ender i store budsjett sprekk. Hvorfor ikke invistere i eksisterende infrastruktur.

Ståle Halvorsen (Sortland , )

#1985

Hvis prosessen rundt overflytting av Andøya flybase til Evenes er ulovlig, må Riksrevisjonen inn å granske dette. Stortinget har krav på korrekt informasjon.

Dolores Karina Karlsen (Oslo, )

#1987

Jeg signerer fordi jeg ikke har tillit til at det er foretatt en ærlig analyse av kostnadsbeskrivelsene.

Frank Karlsen (Bodø, )

#1988

Rett skal være rett!

Steinar Rønning (Stokmarknes, )

#1991

Andøya er best egent for militær flyaktivitet

Reidar Andersen (Andenes, )

#1997

Fakta må på bordet.

Ole Martin Jensvoll (Bodø, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...