Riksrevisjonen må nå granske prosessen ved valg av flybase på Evenes

Kommentarer

#1801

Andøya Flystasjon må bestå!

(Tromsø , 2018-05-29)

#1802

Det er det eneste riktige å gjøre.
Evenes som eneste operative militære flybase nord av Ørland blir en enorm svekkelse av Norges forsvar.

(Andenes, 2018-05-29)

#1803

Tommy horsdal

(Bodø, 2018-05-29)

#1809

Jeg vil beholde min tro på det politiske system i Norge.

(Oslo, 2018-05-29)

#1813

Det er helt urimelig at det skal være billigere å flytte en base en å ha den på Andøya.

(Stokmarknes, 2018-05-29)

#1818

Æ signerer fordi det har vært en urein prosessen i denne fatale avgjørelsen om nedlegging av Andøya Flystasjon.Bestemmelsen om flytting bygger på argumenter som ikkje holder og som stadig er blitt motbevist av folkene som arbeider for BAF....
Mange fagfolk sier klart fra at dette er en feil avgjørelse.
Andøya flystasjon har kvalitet og arealer som Evenes mangler.En nedlegging og flytting vil i tilleg medføre store ekstrakostnader for landet vårt uten av vi får et sikrere og bedre forsvar i nord.

(Sortland, 2018-05-29)

#1823

For de må granskes. Sløsing med våre skattepenger og svekkelse av Forsvaret i Nord Norge

(Bardu , 2018-05-29)

#1836

Andøya flystasjon er en full operativ base, det er bare i Norge det går å legge ned noe som fungerer. For så og bygge noe nytt med så mange usikkerhets momenter. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Ved nedbygging av Bodø og oppbygging av Ørlandet, viser jo akkurat hvor mye en ikke har kontroll på kostnadene

(Sortland, 2018-05-29)

#1839

Fordi noe i denne saken holdes skjult, Riksrevisjonen må inn her. Her er det mange milliarder av skattebetalernes penger som politikerene spiller om, at alt må på bordet. Det er derfor vi har Riksrevisjonen.

(Sortland, 2018-05-29)

#1842

Denne prosessen har i foregått på den saklig og riktig måte!

(Sortland, 2018-05-29)

#1845

Jeg har ikke tillit til prosessen som førte frem til beslutningen om å flytte MPA til Evenes

(Dverberg , 2018-05-29)

#1848

Jeg signerer fordi noe skurrer veldig med beslutningen om Evenes Flystasjon. Dette vil koste milliarder på milliarder av våre skattekroner, i tillegg til skjulte utgifter alle vet vil komme (#stortingstunnellen) og vil i retur gi en dårligere løsning enn allerede pløyd mark på Andøya.

(Bergen, 2018-05-29)

#1853

Fordi hvis man skal rasere et helt lokalsamfunn, så skal det være vurdert ut i fra FAKTA og ingenting annet. Noe annet blir fryktelig dyrt for landet vårt, på alle vis.

(Oslo, 2018-05-29)

#1862

Nedlegge NATO's beste flystasjon(Andøya Flystasjon) på nordflanken er katastrofalt. Dette er også Norges siste gjenværende komplette militære flystasjonen i Nord Norge. Det er meningsløst å bygge opp på Evenes, et pengesluk og Evenes vil aldri bli det Andøya Flystasjon er!!

(Stokmarknes , 2018-05-29)

#1867

Tror ikke på politikernes konklusjoner i denne saken

(Glomfjord, 2018-05-29)

#1868

Jeg signer dette for vi må opprettholde våre forsvar på et fornuftig sted som Andøya. Hvorfor flytte noe som fungerer????

(Årjäng, 2018-05-29)

#1869

Det å flytte Orion/P8 til Evenes er en sløsing med fellesskapets midler!

(Bodø , 2018-05-29)

#1874

Det trenges!

(8481 Bleik , 2018-05-29)

#1875

Fakta må på bordet.

(Råholt, 2018-05-29)

#1879

Liker ikke misbruk av offentlige midler og svekking av Forsvaret.

(1481 Hagan, 2018-05-29)

#1886

For denne prosessen er der ugler i mosen på godt Norsk.

(Odda, 2018-05-29)

#1889

Dette virker feil på alle måter, noe stemmer overhode ikke denne saken , og det er en selvfølge at dette burde granskes !! Noen har ikke rent mel i posen for å si det sånn!!

(Sortland , 2018-05-29)

#1894

Jeg signerer fordi jeg ikke tolererer den arrogansen regjereningen og AP har vist i denne saken.

(Trondheim, 2018-05-29)

#1897

Pga uryddige vedtak.

(Stord , 2018-05-29)

#1901

Jeg ikke forstår vedtaket om å legge ned flybasen på Andenes til fordel for Evenes.

(Kvaløysletta, 2018-05-29)

#1906

Fordi at beslutningen er tatt på feil grunnlag, det er ikke tatt ut ifra operative hensyn.
Begrunnelsen var økonomi, men når alt blir dyrere så var det ikke økonomi allikevel.

(Andenes, 2018-05-29)

#1907

Jeg signerer fordi Stortingets vedtak er fattet på sviktende grunnlag.

(Harstad, 2018-05-29)

#1908

Det er galskap å flytte fra en fullt operativ militær flybase til en flyplass som ikke har plass og har økende sivil flytrafikk. Det vil kreve enorme investeringer på Evenes. Luftvern som Arbeiderpartiet brukte som argument for å legge ned Andøya flyplass viser seg å ikke ha rot i virkeligheten.

(Leknes, 2018-05-29)

#1915

Alle faglige argument viser at nedleggelse av Andøybasen betyr svekkelse av forsvarsevne og beredskap. P

(Storsteinnes , 2018-05-29)

#1918

Jeg mener her er gjort noen feil

(Sortland, 2018-05-29)

#1927

Jeg signerer fordi vedtaket om å flytte MPA flyene fra Andøya til Evenes, hvis det gjennomføres, blir den største forsvarstabben i Norge siden 30-tallet.

(Målselv, 2018-05-29)

#1928

Jeg er imot sløsing med offentlige midler i miliardklassen!

(Andenes, 2018-05-29)

#1930

Fordi det trengs.

(Sortland, 2018-05-29)

#1932

Veldig usikker på om nedleggelse og flytting til Evenes er en god løsning for la det!

(LANGHUS 0, 2018-05-29)

#1941

Jeg tror det er mye! snusk i forsvaret og politikken i denne saken, som det også er rikelig av i helse, kfr fex Luftambulanse saken.

(Lillehammer, 2018-05-29)

#1943

La Andøya Flystasjon stå.

(Åse, 2018-05-29)

#1947

På Evenes er det ikke plass.
Å på mange faktafeil
Politikerne for jo ikke vite alt
Det brukes altfor mange konsulenter

(Øksnes, 2018-05-29)

#1950

Fordi det er lov å bruke hodet. Politikere burde ikke få gjøre som de vil uten at det er godt nok begrunnet, gjort rede for og uten enhver tvil den mest gunstige løsningen for de fleste involverte, både økonomisk og sosialt sett. Lokalsamfunn burde vektlegges stor (om)tanke, alle kan ikke bo i byer eller sør for Bodø. Vi har et langstrakt land å ta vare på.

(Øksnes, 2018-05-29)

#1954

Jeg signerer. Andenes ble vedtatt nedlagt under feil forutsetninger når vi alikevel rett etter vedtaket bestilte store fly P8 og ikke satset på droneløsning. Avstemming rekkefølgen er et typisk politikerspill som bør granskes.

(Bardu, 2018-05-29)

#1955

Dette er riv ruske galt!

(Andenes, 2018-05-29)

#1960

Fordi dette er sløsing med skattebetalernes penger. Andøya flystasjon er en ferdig utbygd flystasjon som er bygget for maritime operasjoner, samt at Andøya flystasjon også kan ta imot flere kampfly skvadroner. Statens regler for gjennomføring av slike utbygginger/investeringer er brutt på flere punkter.

(Mo i Rana, 2018-05-29)

#1962

Dette er en beslutnung som vil ha store samf.øk konsekvenser og koste veldig mye, dærlig hvis den gjøres feil og tas på feil grunnlag.

(Tromsø, 2018-05-29)

#1963

Lover og regler skal være lik for alle, og ser frem til å få avdekket om så er tilfelle i denne saken!

(Andøy, 2018-05-29)

#1965

Beslutningen er feil.

(Myre, 2018-05-29)

#1967

Riktig beslutningsgrunnlag

(Andenes, 2018-05-29)

#1973

Bevar andøya flystasjon

(Andenes, 2018-05-29)

#1974

Det er for mange ting som ikke stemmer. Tall som blir lagt fram blir ikke tatt hensyn til eller elegant oversett.

(Nygårdsjøen , 2018-05-29)

#1977

Prosessen ved valg av Evenes er ikke gjennomført ihht statens egene retningslinjer. Opplysninger som er fremkommet tyder sterkt på at Evenes er favorisert og at Andøya ikke er vurdert på likeverdig grunnlag

(Bleik, 2018-05-29)

#1980

Jeg synes prosessen er gjort på feil grunnlag å tror den ender i store budsjett sprekk. Hvorfor ikke invistere i eksisterende infrastruktur.

(Sortland , 2018-05-29)

#1985

Hvis prosessen rundt overflytting av Andøya flybase til Evenes er ulovlig, må Riksrevisjonen inn å granske dette. Stortinget har krav på korrekt informasjon.

(Oslo, 2018-05-29)

#1987

Jeg signerer fordi jeg ikke har tillit til at det er foretatt en ærlig analyse av kostnadsbeskrivelsene.

(Bodø, 2018-05-29)

#1988

Rett skal være rett!

(Stokmarknes, 2018-05-29)

#1991

Andøya er best egent for militær flyaktivitet

(Andenes, 2018-05-29)

#1997

Fakta må på bordet.

(Bodø, 2018-05-29)