Det kreves at det utarbeides en helhetlig og gjennomtenkt byplan for Farsund sentrum

Kommentarer

#2

Det er viktig å ta vare på Farsunds egenart og sjarm.

Hilde Oppedal (FARSUND, 2018-03-24)

#3

Vi må ha en helhetlig plan som ivaretar innbyggernes behov.

John Vonli (Farsund, 2018-03-24)

#6

Det er svært viktig å ikke privatisere området rundt havnebassenget da dette er sentrum i byen og burde være tilgjengelig og brukes til noe som er til glede for alle. Det er også viktig å beholde havnerelatert småindustri i sentrum, da dette holder byen levende og mangfoldig. Bare se på Skagen! Havnen er en viktig del av sentrum. Dessuten er den foreslåtte arkitekturen på Farøy kulisseaktig og kjedelig utdatert. Farsund; vær fremtidsrettet og nyskapende, samtidig som dere tar vare på det genuine og særegne!

Andrea Bergh Pettersen (Farsund, 2018-03-25)

#9

Vi trenger en helhetlig plan, og politikere og folkevalgte som forvalter byrommet på vegne av ALLE innbyggere

Gøril Onarheim (Farsund, 2018-03-26)

#10

Det er nå på tide å tenke helhet. Slutte å klatt- planlegge. Farsund kommune og byen fortjener en overordnet og samlet plan.

Kirsten Kaalstad (Farsind, 2018-03-26)

#13

Farsund er en vakker og særegen sørlandsby med stort potensial for å utvikles på en måte som vil gjøre den enda mer attraktiv å bo i, besøke og flytte til. Men dette krever en helhetlig plan som både tar vare på byens egenart og legger til rette for en fremtidsrettet utbygging. De foreliggende planene for Farøy er IKKE det vi ønsker oss, og ikke det byen trenger. Det er på tide for Farsunds politikere å heve blikket, trekke pusten og ta ett skritt tilbake. Ja til en helhetlig og gjennomtenkt byplan før det fattes vedtak for Farøy brygge og andre store private utbyggingsprosjekter.

Ingvild Koksvik (Farsund, 2018-03-27)

#26

Dette er viktig!

Marit Lindahl Svendsen (Sagdalen, 2018-03-29)

#30

En god helhetlig plan som sikrer både næring og de som skal bo i byen på en best mulig måte - og retningslinjer som er like for alle.

Jan Broder Dahl (Bekkevik, 2018-03-30)

#37

Jeg synes fravær av en helhetlig byplan basert på et 50-100 års perspektiv er uansvarlig. En stadig dispensering fra Byplanen av 1995 er rett og slett dårlig kommunalt håndværk og svekker dessuten lokal demokratiet. Farsund kommune kan bedre!

Petter Andrup (4550, 2018-04-03)

#51

Vi trenger det

Detlef Graf-Pedersen (Farsund, 2018-04-04)

#61

Jeg signerer fordi jeg som arkitekt og planlegger ser at alle byer og tettsteder bør ha en faglig utarbeidet plan for hvilken utvikling man ønsker for fellesskapets arealer. En plan som kan være retningsgivende og et utgangspunkt for diskusjoner med de som evt har særinteresser. Byutvikling er ikke «førstemann til mølla», det gjennomtenkte og gjennomdiskuterte løsninger og ideer i fellesskapets interesse.

Randi Grimeland (Dyngvoll, 2018-04-09)

#64

Uten rammer mister vi retning og resultatene blir dårlige. Saken er viktig og gjelder alle som bryr seg om byen vår. Våkn opp folkens!

Arne Sten Mikalsen (Torvet, Farsund, 2018-04-10)

#72

Viktig at det utarbeides en helhetlig byplan.

Kirsten Wågbø (Farsund, 2018-04-12)

#77

Jeg er enig I oppropet. Planer må være reelle.

Dag Ingvar Jacobsen (Kristiansand, 2018-04-13)

#87

Jeg signerer fordi jeg har et nært forhold til Farsund og er redd for ytterligere ødeleggelse av den trivelige byen jeg har vokst opp med.

Erik Danielsen (Nøtterøy, 2018-04-15)

#90

Ta vare på Farsunds særpreg og sjarme!

Ingerid Dowerdock (Kjøkkelvik, 2018-04-15)

#94

...skal skattepenger først brukes på lokaldemokrati, må det faktisk være demokrati, og ikke lokale saunaklubber hvor kommunepolitikere, lokalbanker og næringstopper klør hverandres rygger. Teknologien tillater enkelt større grad av direktedemokrati på lokalplan. Lokalsamfunn er veldig transparente, og det kreves mot for å opponere overnevnte "institusjoner", da disse fort vil sitte som "dommer" i fremtidige saker som direkte involverer den enkelte. Anonyme og direkte valg bør derfor brukes oftere.

Stian Kollek (Stavanger/Farsund, 2018-04-15)

#97

Jeg er enig at det må utarbeides en reguleringsplan fot hele Farsund by og at det ikke må bygges høyhus foran den gamle bebyggelsen på Farøy.

Kari Sanne - Køhn (450 Farsund, 2018-04-15)

#106

Når store prosjekter og utbygginger skal gjennomføres må hele byen og dens utvikling de neste 100 år tas med i planleggingen for en helhetlig vurdering.

Jan Olav Berget (Farsund, 2018-04-15)

#112

Jeg synes det er viktig med en god og gjennomtenkt plan for Farsund og vil gjerne at politikerne ser til grelle eksempler som Nordkapp-senteret og støtter et grundig gjennomgang.

Tomas Brøvig Almås (KRISTIANSAND S, 2018-04-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook