Folkeoppropet for bærekraft i oppdrettsnæringen

Kommentarer

#1404

Vi kan ikke sitte og se på at politikerne tillater at fjordene våre og livet der ødelegges til fordel for kommersielle intetesser! Nå er det nok!!!

(Oslo, 2018-11-17)

#1408

Naturvenn

(Horten, 2018-11-18)

#1410

Vi må ta vare på naturen, pppdrett skader både land og fjorder. Utnytter den 3.dje verden for for til oppdrettslaksen.

(Etne, 2018-11-18)

#1411

Oppdrett er viktig, og derfor må det fases over til bærekraftig drift i lukkede anlegg.
Dagens "teknologi" med åpne merder er ikke i nærheten av bærekraftig.

(Steinkjer , 2018-11-18)

#1412

Oppdrettsnæringa kan for en gang skyld bruke noen av de mange milliarder som de tjener på å gjøre dette skikkelig i stede for og drive med jalla nødløsninger som bare ødelegger mer for fjordene våre. Jeg er langt Ifra stolt av å være norsk. Når dette landet kun er opptatt av å ødelegge for kommende generasjoner både i Brasil og Norge. Hvorfor har vi bare inhabile politikere som kun ser profitt og ingen av miljøkonsekvensene. Og hvorfor får ikke dette konsekvenser for de personer som vedtar og gjennomfører ødleggende handlinger i fjordene. Slutt med ansvarsfraskrivelse og stå for hva dere har gjort.

(inderøy, 2018-11-18)

#1414

For mye gift i oppdrettsnæringen og soya

(Oslo, 2018-11-18)

#1415

Fordi jeg vurderer lakseoppdrett i notmerder som brudd på Gr.lovens paragraf 112.
Stortinget og regjeringene etter 1980 burde ha trekt inn konsesjonene eller satt krav om overgang til lukkede merder/anlegg.

(Isfjorden , 2018-11-18)

#1417

Fiskeoppdrett som alt anna bør vera berekraftig. Det vil og seia at oppdrettfisk ikkje skal truge villfisk.

(Sør-Fron, 2018-11-20)

#1418

Hvis næringen selv hadde vært seg sitt ansvar bevisst, slapp vi å stå på barrikadene! Åpne mærer dreper fjordene.

(Bergen, 2018-11-20)

#1427

Jeg ønsker rene hav. Og industrivirksomhet må kontrolleres i denne sammenheng.

(Trondheim, 2018-12-13)

#1431

Det er en viktig sak for våre etterkommere.

(Puerto del Carmen, 2019-03-07)

#1432

Oppdrett i åpne merder er galskap som skulle vært stoppet for lenge siden!! La næringen ta sitt ansvar, rydd opp og vis respekt for naturen!!

(Bodø, 2019-08-26)

#1434

Ønsker at næringa skal vise respekt for havet og fiskene med å stoppe all forurensing av havet.

(Bodø, 2019-08-26)

#1437

Det skulle bare mangle at en industri jobber bærekraftig!

(Oslo, 2019-08-27)

#1442

Fordi dagens drift er så langt fra bærekraftig som det er mulig å få det. Forsøpling av havet,utryddelse av reke/torskefelt og et uholdbart press på våres sjøørret og laksestammer

(Hokksund, 2019-10-22)

#1446

Det er VIKTIG .

(arendal, 2019-10-25)

#1447

Dette skulle aldri vært tillatt i havet, av så mange grunner. Men den alvorligste konsekvensen i mine øyne er den genetiske forurensningen av den ville laksen.

(Elverum, 2019-10-25)

#1452

Oppdrett er ødelegger kystøkologien, naturen og villaksen

(Bergen, 2019-11-01)

#1455

Alle som forurenser må ta vare på avfallet sitt, på en miljøvennlig måte,. Det er mye ideer på gang, men det må prioriteres og settes fortgang i. Stortinget må lovfeste slikt.

(8890 Leirfjord, 2019-12-01)

#1458

Jeg signerer fordi dette gjør meg oppriktig lei meg! Jeg skammer over den politikk som utføres mot folks vilje og som utøver tvang mot både folk og natur. Dette er ignoranse og maktmisbruk! Jeg er veldig lei meg for at naturen vår misbrukes. Ønsker en bedre hverdag og bedre fremtid og et rent land!

(Oslo, 2019-12-01)

#1460

Ønsker å bevare livet i havet

(Vallersund, 2019-12-02)

#1465

Har jobba som rådgiver innen mjølkeproduksjon og er bekymra for madsenedleggong av gardsbruk som driver med mjølkeproduksjon, spesielt mindre og middelstore bruk, grunnet dårlig økonomi og strenge offentlige krav som for mange blir for kostbare. Ser og at sentralisering som har foregått og foregår fører til at utkantstrøk er i ferd med å bli lagt øde.

(2647 Sør-Fron, 2019-12-02)

#1466

Jeg bryr meg om fremtidens matfat.

(ØRESVIK, 2019-12-03)

#1472

Det må bli slutt på at oppdrettsnæringen får rasere kysten vår. Villfisk som er fanget i nærheten av oppdrettsanlegg er totalt uspiselig.

(Indre Malangseidet 49, 2019-12-10)

#1475

Jeg har en hytte på Vestlandet, der har jeg sett skadevirkningene fra oppdrett.. Vil ha lukkede merder med ilandføring av kloakk, eller landbaserte eller ingen anlegg!

(Uddevalla, 2019-12-10)

#1483

Villaksen og sunne, friske, levende fjorder står på spill.

(Haugesund, 2020-01-29)

#1488

Dette er kriminelt, og lovstridig, JF grunnlovas paragraf 112, framtida for mine barn, og generasjonene etter oss.

(Husnes, 2020-05-28)

#1490

oppdrettsnäringa er ein av dei viktigaste forrureinarane langs kysten og det stötste trugsmålet for villaksen, sjöröya og sjö-öretten.

(tromsö, 2020-05-31)

#1492

Viktig

(Trondheim , 2020-06-22)