BPA er likestilling - BPA ut av helse!

Kommentarer

#6

Kommunene saboterer BPA som likestillingsverktøy.

(Oslo, 2018-02-05)

#8

Med BPA kan utviklingshemmede få et mye bedre liv enn i omsorgsbolig, og uten at det blir dyrere totalt sett.

(Haugesund, 2018-02-05)

#9

Jeg ønsker at alle skal bli sett på som innbyggere med rettigheter og med plikter. Uavhengig av funksjonsnivå. Og så lenge BPA ligger under helse, så vil det være fravær av forventning til deltakelse.

(Fredrikstad , 2018-02-05)

#14

Alle må ha rett til å ha kontroll på eget liv. Styre egen fritid. Og velge hvem man skal ha som assistent, når man skal ha assistent. Rett til å ha fritidsaktiviter og et sosialt liv. Rett til å bli sett på som et menneske og ikke en funksjonshemmed.

(Nesodden, 2018-02-05)

#15

Jeg signerer fordi BPA er pulsen som banker i kroppen min og reisverket som holder meg oppe!

(Oslo, 2018-02-05)

#17

jeg har 2 døtre med spesielle behov og det er viktig for meg at de får leve selvstendige, verdige liv med BPA.

(Heimdal, 2018-02-05)

#22

Jeg vil være herre i mitt eget liv.

(Oslo, 2018-02-05)

#24

Dette er en viktig kamp for kommune-Norge at menneskesynet endres, og at mennesker med nedsatt funksjonsevner blir SETT på som likeverdige kvinner og menn i samfunnet. Med rett til å leve et fritt og selvstendig liv, og ikke som pleietrengende pasienter.

(Oslo, 2018-02-05)

#29

Jeg signerer fordi, jeg vil ha de samme plikter, rettigheter og muligheter til samfunnsdeltagelse som andre tar for gitt

(Grindvoll, 2018-02-05)

#30

Sikre fremtiden for BPA

(Trondheim, 2018-02-05)

#32

Alle har rett til å leve sine liv slik de selv ønsker å organisere hverdagen sin, uavhengig av om man har en funksjonsnedsettelse eller ei, og uavhengig av hva "din saksbehandler" i kommunen mener.

(Nittedal, 2018-02-05)

#35

Jeg signerer fordi det må bli slutt på at funksjonshemmede blir sett på som syke og pleietrengende. Så lenge BPA er forankret i Helselovgivningen, så vil sykeliggjøringen kunne fortsette.

(Drammen, 2018-02-05)

#39

Jeg signerer fordi dette er en sak som er uhyre viktig for meg, og mange andre med meg. Ja til likestilling!

(Trondheim, 2018-02-05)

#40

fordi jeg selv har BPA og har opplevd hvordan kommunene misbruker sin makt når de tildeler BPA i form av restriksjoner og ved å finne grunner til å si nei framfor å se på hva som kan gi en best mulig hverdag.

(Oslo, 2018-02-05)

#41

Likestilling og frihet !

(Rissa, 2018-02-05)

#45

Jeg signerer fordi jeg ønsker et sterkere BPA tilbud.

(Fannrem, 2018-02-05)

#46

Jeg har selv BPA og er smertelig klar over konsekvensene av dagens ordning. Jeg er fulltidsstudent, og med dagens ordning er det blant annet. opp til kommunen å bestemme hvorvidt det skal bevilges timer til studier. Livet mitt legges opp etter det enkelte vedtak, og jeg lever derfor i uvisshet om videre studier vil være mulig ved neste vedtak.

(Tromsø, 2018-02-05)

#48

Dette tankesettet når det gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne det er..... og også Denne diskrimineringen av funksjonshemmede bygger på en tanke om at vi er syke og trenger pleie og omsorg, og at vi ikke kan være aktive samfunnsborgere. Dette tankesettet rammes vi av helt til vi får flyttet BPA over i en sektor som jobber for å gi mennesker like muligheter i samfunnet

(Kristiansand, 2018-02-05)

#49

Dette er viktig!

(Ringsaker Brumunddal, 2018-02-05)

#50

Er selv pårørende og ser viktigheten av dette!

(Lillestrøm , 2018-02-05)

#51

Helse og omsorg har som formål å ivareta en diagnostisert passiv pasientrolle. Med BPA og egen assistent kan jeg gjøre det jeg vil, når jeg vil, hvor jeg vil. Dette er et praktisk verktøy for meg. BPA betyr likestilling.

(Skedsmo, 2018-02-05)

#53

Jeg synes alle skal ha like muligheter!

(Trondheim, 2018-02-05)

#55

Jeg vil LEVE HELE LIVET - det betyr muligheter for deltagelse i samfunnet også når jeg er over 67 år. BPA kan gi meg slike muligheter.

(Bærum, 2018-02-05)

#57

Det handler om frihet ikke helse og omsorg.

(Steinkjer, 2018-02-05)

#58

Alle skal få lovt til å ta ansvar for eget liv!

(Trondheim, 2018-02-05)

#59

Fordi #minstemmeteller! #BPAUtAvHelse!

(Lillehammer, 2018-02-05)

#60

Mitt liv - mitt ansvar!

(Bærum, 2018-02-05)

#63

BPA er best som en statlig ordning

(Oslo, 2018-02-05)

#65

En av mine venner som har bruk for BPA sier at dette er viktig.

(SKOPPUM, 2018-02-05)

#68

Jeg signere fordi jeg er avhengig av å få en bedre hverdag, og bpa ordningen må ut av kommunal omsorgstjenester, skal flere få en menneskelig hverdag uten diskriminerte grenser til frie og selvstendig liv

(Oppdal , 2018-02-05)

#71

Jeg synes alle med funksjonsnedsettelser skal ha rett til en frihet i hverdagen sin, både når det gjelder aktiviteter, leggetid o.a. på linje med andre barn, ungdom og voksne

(Drammen, 2018-02-05)

#73

Det bør være en menneskerett å få bestemme over eget liv. Kommunenes helsebudsjett kan ikke styre dette. Man er ikke funksjonshemmet hvis man får nødvendig hjelp.

(Lillehammer, 2018-02-05)

#81

Dette er viktig i funksjonshemmedes likestillingskamp.

(Drammen, 2018-02-05)

#87

Mamma til en BPA bruker.

(Sande, 2018-02-05)

#91

Selvstendig liv !!

(Bergen , 2018-02-05)

#98

Å få BPA ut av helselovgivningen er nødvendig for å få til en BPA-ordning som bidrar til likestilling og samfunnsdeltakelse. Kommunene ønsker ikke den BPA'en som Stortinget vedtok.

(Ski, 2018-02-05)

#100

Jeg signerer fordi jeg ser at mennesker med utviklingshemming ikke har et liv etter de er voksne i et kommunalt omsorgssystem. Menneskerettigheten gjelder for denne gruppen også. Det er på tide med et skifte i tenkning rundt hva som er gode liv for denne gruppen. Leve hele livet, også etter fylte 18 år bør gjelde for mindatter og hennes "likrsinnede".

(Oslo, 2018-02-05)

#102

BPA er likestilling og likestilling er en selvfølge!

(Drammen, 2018-02-05)

#106

Jeg har behov for BPA.

(Bodø, 2018-02-05)

#107

Vil ha likestilling, og frihet, ikke omsorg.

(Kleppe, 2018-02-05)

#109

Jeg vil ha BPA ut av helse

(Fredrikstad , 2018-02-05)

#112

BPA er et verktøy for likestilling og menneskeverd. Kommunene ødelegger intensjonen med BPA.

(Fredrikstad , 2018-02-05)

#117

Bpa er et likestillingsverktøy - ikke hjemmesykepleie!

(Fetsund, 2018-02-05)

#119

Sønnen min har BPA , og jeg ser hvor vanskelig det kan være mange ganger .

(Larvik, 2018-02-05)

#122

Fordi jeg kjenner funksjonshemmede som ikke får noe liv. Den hjelpa dem får er latterlig og en skam for Norge. Funksjonshemmede er også mennesker!!!!

(Svorkmo , 2018-02-05)

#124

Bpa må være en rettighet

(7270 Dyrvik, 2018-02-05)

#128

Som bruker av Boa er dette min erfaring også etter ordningen ble underlagt kommunehelsetjenesten. Desverre!

(Nærbø, 2018-02-05)

#130

Jeg har kjempet i mange år for at min søster, som har Cerebral Parese skal få et fullverdig liv med egne BPA assistenter.

(Os, 2018-02-05)

#139

Alle fortjener likeverdig liv!

(solberg, 2018-02-05)

#162

Datteren min har behov for BPA

(SANDEFJORD, 2018-02-05)

#163

Funksjonshemmede skal få leve sine liv på lik linje med andre . Likestilling , frihet og menneskerettigheter til ALLE

(Oslo , 2018-02-05)

#168

jeg søker om BPA, slik at jeg kan flytte ut i egenleilighet med assistenter og ta kontroll over mitt eget liv

(RØYSE, 2018-02-05)

#169

Alle fortjener et verdig liv

(3050 Mjøndalen , 2018-02-05)

#177

Jeg jobber som Bpa og synes alle bør få den hjelpen de trenger.

(Hønefoss , 2018-02-05)

#183

Viktig menneskerett, helse er så mye mer enn pleie!

(Oslo, 2018-02-05)

#184

selvfølgelig

(Trondheim, 2018-02-05)

#185

Har venner som har BPA og ser hva det kan bety for et aktivt og verdig liv

(Harstad, 2018-02-05)

#188

Jeg signerer fordi det er urettferdig at personer som ikke kan gjøre det vis om er friske kan gjøre også har rett på et vanlig liv-selvom de har spesielle behov. Dette burde være en selvfølge!

(Oslo, 2018-02-05)

#191

Jeg mener at slik BPA - ordningen er nå så er det altfor mange kommuner som sniker seg unna. De gir få timer og/eller detaljstyrer assistentene slik at brukeren ikke får leve et selvstendig liv. Bruker blir fratatt råderetten over eget liv. Dette må det bli en endring på.

(Hammerfest , 2018-02-05)

#194

Alle har rett til å bestemme over eget liv. Gjøre hva de vil, når de vil.

(Trondheim, 2018-02-05)

#198

God begrunnelse!

(Larvik , 2018-02-05)