Behald ekstrafinansieringa til latin!

Kommentarer

#17

Hjertesak.

Markus A. Fjelde (Sandnes, 2017-12-07)

#26

Jeg signerer fordi jeg mener det er et nyttig fag å kunne, mtp medisinstudie m.m

Sofie Aambakk (Sandnes, 2017-12-07)

#35

Jeg vil bevare Latin i skolen.

Siri Bowitz Nedregaard (Sandnes, 2017-12-07)

#36

Latin er både interessant, spennende og nyttig med tanke på studier. Elevene våre ønsker at skolen skal fortsette å tilby faget.

Astrid Falck Olsen (Sandnes, 2017-12-07)

#47

Latin gir viktig språkforståelse, og engasjerte og interesserte elever skal ikke straffes!

Sander Olsen (Sandnes, 2017-12-07)

#69

Fordi jeg ser verdien av faget og hvor tett det henger sammen med så mye.

Rebekka Othelia Gamlemshaug (Klepp, 2017-12-07)

#70

Det er bra kunnskap spesielt videre i livet hvis du går linjer der latin er i bruk for eksempel medisin.

Ida Steinsland (Sandnes, 2017-12-07)

#84

Vi må ta vare på kulturfagene!

Kristin Beate Auestad (Sandnes , 2017-12-07)

#85

Latin er et viktig fag, som elevene kan nyte godt av på studier som medisin, språkforståelse o.l. I fremtiden. Viktig språk å bevare, mye historisk som bygger på latin

Christine Bierling (Stavanger, 2017-12-07)

#87

Det er viktig for visse elever å lære seg latinsk, i alle fall de som vurderer å studere medisin eller linguistik i framtiden.

Cecilie Aurelia Olsnes (Sandnes, 2017-12-07)

#95

Behold katinlinjen på sandned

Egil Skadberg (Sandnes, 2017-12-07)

#102

Skulle man ønske å studere medisin, er Latin til stor hjelp siden mye av legevitenskapen - som for eksempel medisiner og diagnose - fortsatt har sitt utgangspunkt i Latin .

Jan Sinnadurai (Sandnes, 2017-12-07)

#110

Jeg signerer for å gi andre muligheten til å ha latin selv om jeg ikke har det selv.

Helene Guan (Sandnes, 2017-12-07)

#114

Vill at folk skal ha muligheten til å velge det hvis de vill

Embla Hatlebakk (Sandnes, 2017-12-07)

#118

Jeg signerer fordi ingenting kan slå å tilegne seg konkret, praktisk kunnskap om et språk som åpner opp dører til visdom, historie, vitenskap og andre språk.

Fredrik Hultman Bjørgo (Sandnes, 2017-12-07)

#135

Jeg signerer fordi jeg syns det er viktig med språk. Flerspråklighet kan åpne så mange muligheter.

Seghen Abraha (Varhaug, 2017-12-07)

#141

Som utvekslingselev på amerikansk high school, forteller jeg ofte stolt om fremmedspråk valgmulighetene våre i Norge. Min amerikanske venner blir alltid overrasket og misunnelige over vårt flotte utvalg. Med å fjerne latin reduserer vi denne stoltheten og vi reduserer historie. Latin er et dødt språk, og vi dreper det enda mer med å fjerne det fra en av de få norske videregående skolene som har det.

Pernille Malmin (College Station, 2017-12-08)

#152

Beholde latin

Viviann Nguyen (Sandnes, 2017-12-08)

#154

jeg signerer fordi jeg har venner som tar dette faget som virkelig liker faget, og jeg synnest det er viktig at de som vil ta faget, skal ha mulighet til og lære det.

Ragnhild Hølland (Ogna, 2017-12-08)

#156

jeg kjenner mange som snakker latin og hvorfor skal vi ta latin vekk, jeg kan ikke finne en god grunn til det.

Tomas Palsson (Sandnes, 2017-12-08)

#160

Jeg er interessert i å ta latin som fag i 2. klasse.

Bjarte Hatlem (Sandnes, 2017-12-08)

#163

For å opprettholde undervisningstilbudet i latin ved Sandnes videregående skole

Inger Kolstad (Sandnes, 2017-12-08)

#169

Jeg signerer fordi jeg mener at alle burde ha muligheten til å velge et fag de er interessert i.

Birk Lewin (Sandnes, 2017-12-08)

#191

Jeg signerer fordi våre moderne språk er basert på Latin, og dette språket vil dermed kunne tilføre mening til språkene elever bruker i dag. Man vil for eksempel kunne forstå bakgrunnen for ulike prefikser og suffikser, noe som er nyttig både med hensyn til studier og allmenndanning.

Petter Salvesen (Stavanger, 2017-12-08)

#192

Jeg signerer fordi at det er viktig at de som interesserer seg for faget får muligheten til fullføre det de har allerede begynt på.

Marissa Alinyoh (Sandnes, 2017-12-08)

#193

Latin er grunnlaget for de latinske språk og Europas røtter! Norge trenger folk som kan latin.

Ottar Jensen (Ålgård, 2017-12-08)