Støtt forslaget om stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan

Kommentarer

#602

Politikken som føres i denne saken er kvalm og skammelig

(Oslo, 2017-11-08)

#604

Vi trenger ikke mer kynisme i dette landet nå.

(Stamsund, 2017-11-08)

#607

Jeg er redd for at unge mennesker som returneres til internflukt i Kabul kan gå under.

(Oslo, 2017-11-08)

#608

Det er hjerterått å sende ungdommene tilbake til en krigssone!

(Oslo, 2017-11-08)

#609

Ville du sendt din sønn til et utrygt land ?

(Randaberg, 2017-11-08)

#610

Jeg signerer fordi utsendelsene er en skam for landet.

(HEGGEDAL, 2017-11-08)

#616

Ungdommene trenger trygghet, varme og omsorg og Afganistan er livsfarlig for dem! Steller vi godt med ungene blir de nyttige og verdifulle samfunnsborgere!!❤

(Våle, 2017-11-08)

#617

Vi Må kunne huse Afganske flyktninger slik situasjonen er! Barn også barn med merker av tortur sendnes ut til det samme.
Dette må vi ha hjerterom for. Her er mange politikere på kollisjonskurs med folket. Vi merker oss hva dere gjør nå. Det kommer nye valg; dette glemmer jeg aldri.

(Sandnes , 2017-11-08)

#626

Jeg ønsker en human asylpolitikk

(Hakadal, 2017-11-08)

#633

Jeg signerer fordi jeg finner det hårreisende at unge gutter og mødre med barn skal sendes hjem igjen nå som de først har kommet hit. Traumer før avreis Afghanistan koblet ned traumer under selve reisen trenger ikke ytterligere forsterkning. Det er ikke farlig der, sier politikere som selv aldri har satt sine bein der, i så fall under kraftig beskyttelse. Nå sier jeg at nok er nok! Stopp disse returene NÅ!

(Oslo, 2017-11-08)

#634

Menneskeverdet må i sentrum !

(2030, 2017-11-08)

#635

Vi kan ikke sende barn tilbake til krigsherjet land !

(Røros, 2017-11-08)

#637

Jeg vet det er utrygt i Afghanistan. Har mange venner derifra. Det er barbarisk å behandle mindreårige med ekstrem bagasje, slik de blir i dag.

(Oslo, 2017-11-08)

#639

det er inhumant å sende barn til farlige områder, og det er tortur ål først la dem bli her å venne seg til norsk tenkemåte.

(BEKKESTUA, 2017-11-08)

#645

it is inhumanity

(ORKANGER, 2017-11-08)

#650

Det er inhumant å sende ungdommene tilbake til et land hvor det ikke er trygt for dem å leve.

(Kristiansand, 2017-11-08)

#664

Vi skal ha ein human og solidarisk politikk, i tråd med verdigrunnlag og internasjonale forpliktingar.

(Stord, 2017-11-08)

#665

Jeg signerer, fordi det er umenneskelig å sende afghanere tilbake

(Stord, 2017-11-08)

#666

Jeg signerer fordi det dreier seg om anstendig behandling av mennesker som lever under ekstremt farlige forhold og nød

(Oslo, 2017-11-08)

#668

Det er det einaste rette!

(Bergen, 2017-11-08)

#669

Lilvi Systhaug

(Kristiansand , 2017-11-08)

#676

Jeg vil ha rettferdighet og trygghet for mennesker.

(Trlndheim, 2017-11-08)

#678

Dette er viktig at vi står sammen mot!

(SKJETTEN, 2017-11-08)

#682

Slikt går bare ikke an !

(Bøverbru, 2017-11-08)

#691

Jeg signerer fordi jeg mener det for utrygt i Afghanistan nå.

(Spillum , 2017-11-08)

#705

Det er det eneste rette. Og jeg stemmer selvfølgelig SV

(Porsgrunn, 2017-11-08)

#708

Jeg ønsker et samfunn med nestekjærlighet.

(Oslo, 2017-11-08)

#717

Det er farligt for dem.

(Dokka, 2017-11-08)

#721

Barn skal behandles som barn og ikke som brikker i symbolpolitikk.

(Oslo , 2017-11-08)

#723

Mennsker skal ikke behandles som pakkepost! Vi kan ikke sende disse ungdommene til et livsfarlig Afghanistan!

(Bergen, 2017-11-08)

#727

Vi må gjøre alt for å stoppe en sånn forbrytelse som det er å ikke hjelpe. Hjerteskjærende og rått er det som Norge holder på med nå.

(Beitstad, 2017-11-08)

#748

Fordi jeg har møtt flere av oktoberbarna.

(Haugesund, 2017-11-08)

#753

Norge bryter menneskerettighene mht krav på asyl ved fare for forfølgelse mv i hjemlandet. Farene i Afghanistan, Kabul inkludert, er helt åpenbare, også mtp rekruttering til ekstremisme - både frivillig og ufrivillig, især for unge uten nettverk og familie. Å argumentere med "Jamen hva med alle de andre" er et primitivt og barnslig spor i en debatt som handler om medmenneskelig ansvar, liv og død.

(Oslo, 2017-11-08)

#764

Å vise menneskelighet, humanitet og solidaritet er viktig i vår stadig mer farlige verden. Afghanistan er ikke et trygt sted for noen!!!

(Holmestrand, 2017-11-08)

#771

Knut røberg

(Tjeldsund, 2017-11-08)

#773

vi driver en umenneskelig og skammelig behandling av lidende mennesker.

(skien 3747, 2017-11-08)

#776

Tvangsutsendelser til Afghanistan er horribel politikk!

(Tromsø, 2017-11-08)

#782

Eg vil ha meir human flyktningepolitikk, særleg for einslege unge.

(Bergen, 2017-11-08)

#786

Dette har ingenting å gjøre med sosaldemokratisk menneskesyn. Alle mennesker har like stor verdi.

(Moi, 2017-11-08)

#789

Jeg er sterkt uenig i vårt lands regjering og storting sin holdning til mennesker i nød, og spesielt hvordan enslige mindreårige flyktninger behandles. De er unge mennesker som trenger omsorg ikke å stemples som mindreverdige

(Brandbu, 2017-11-08)

#793

Tilbakevending er ikke trygt!

(Tromsø, 2017-11-08)

#794

Eg er sosialdemokrat.

(Fredrikstad, 2017-11-08)

#797

Jeg mener at dette er et brudd på menneskerettigheter!

(Bergen, 2017-11-08)

#799

Jeg skammer meg over dagens Norske flyktningpolitikk.

(Tromsø, 2017-11-09)