Støtt forslaget om stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan

Kommentarer

#1

Norge, som bistandsnasjon, er bedre enn dette!

(Oslo, 2017-11-06)

#11

Det er barn jeg har jobbet med, som man har blitt glad i....

(Hallingby, 2017-11-06)

#17

Det skulle bare mangle at vi ikke skulle sette menneskeverdet først i denne saken. Skammelig om regjeringen får beholde flertall for praksisen.

(Siggerud, 2017-11-06)

#18

Jeg signerer fordi Norge må overholde sine forpliktelser overfor internasjonal lov og rett.Laoktoberbarna få bli i Norge. Hent tilbake de som allerede er returnert barefordi de er fyldt 18 år.

(Vestby, 2017-11-06)

#19

Det skulle bare mangle

(Ådalsbruk , 2017-11-06)

#25

Det er på alle vis uforsvarlig å returnere barn til et krigsrammet og ustabilt land der barn uten familie og nettverk er ekstremt sårbare og utsatt for overgrep. Trusselen om deportasjon fører til ytterligere belastning i en allerede forferdelig vanskelig situasjon, og kan i verste fall presse barn til å bryte med sitt nettverk i Norge og ut på ny flukt i et Europa som ikke er trygt for mennesker på flukt. Barnets beste skal alltid gå først!

(Jakobsli, 2017-11-06)

#34

Der er ikke trygt for noen.

(Drammen, 2017-11-06)

#37

Det som skjer nå er inhumant og ikke minst unødvendig.

(Oslo, 2017-11-06)

#43

Fordi det er det eneste rette å gjøre.

(Oslo, 2017-11-06)

#47

Asylpolitikken er fullstendig umenneskelig

(Mandal, 2017-11-07)

#49

Dette er heilt jævlig og umenneskele

(Bergen , 2017-11-07)

#51

Jeg signerer fordi jeg er et medmenneske !!

(Hønefoss, 2017-11-07)

#54

Fordi jeg finner regjerings praksis å være i strid med FN,s konvensjoner og Norges internasjonale forpliktelser!!

(stavanger, 2017-11-07)

#55

Vil ha en human, barmhjertig politikk i Norge når det gjelder oktoberbarna. Pluss at vi må hente hjem de afghanske barna som har rømt landet. Som lever kummerlige under bruene i Paris. Pluss at vi har forpliktelser ift internasjonal lov og rett. Pluss at det må bli slutt på å konstant vise til signaleffekten til POTENSIELLE MYRIADER av andre afghanske barn/unge som EVENTUELT vil søke seg til overflodslandet Norge. Hypoteser trives dårlig i denne sammenhengen.

(OSLO, 2017-11-07)

#69

Jeg signerer fordi jeg er uenig i den innvandrings- og asylpolitikk som dagens regjering forfekter. Og dermed også deres menneskesyn og verdisyn.

(Snåsa, 2017-11-07)

#71

Jeg vill ikke reise til Utrygge Afganistan. Da kan vi ikke sende unge asylsøkere tilbake heller.

(Nyborg, 2017-11-07)

#77

Jeg er flau over at dette skjer i Norge

(Kongsberg , 2017-11-07)

#79

Fordi jeg er et medmenneske

(Oslo , 2017-11-07)

#80

Behandlingen av disse ungdommene strider mot de verdiene vi som nasjon alltid har stått for. Det er en skam!

(Oslo, 2017-11-07)

#86

Jeg synes det er urimelig å nekte å hjelpe mennesker i nød. Uttransportering av unge mennesker uten nettverk og fremtid til Afghanistan er hjerteløst og jeg ønsker ikke å bo i et hjerteløst land.

(Hell, 2017-11-07)

#93

Dette må ta en sropp nå!

(Askim , 2017-11-07)

#99

Galskapen må stoppe

(Tvedestrand, 2017-11-07)

#101

Vi må slutte å gamble med disse barnas liv!

(Bergen, 2017-11-07)

#103

Fordi det er for jævlig umenneskelig!

(Fjellgt 48, Hammerfest, 2017-11-07)

#110

Vi må følge tilrådinger fra FN og lytte til Leger uten grenser og eksperter som VET OM HVA SOM SKJER I Afganistan. Vi må ta ansvar for barna. De skal ikke være redde for livet. De skal kunne glede seg over en framtid.

(Tranby , 2017-11-07)

#112

Jeg mener Norge må overholde sine internasjonale forpliktelser og vise seg som en human nasjon.

(Oslo, 2017-11-07)

#114

Det kunne vore mine guttar.

(SELJORD , 2017-11-07)

#117

Norge kan ikke være bekjent av denne inhumane politikken? Dette er umenneskelig, uøkonomisk og har ingen sikkerhetsmessig effekt! Dette er kun basert på fremmedfrykt!

(Røros, 2017-11-07)

#126

Vi er ett folk og vi plikter å hjelpe de svakeste❤

(Mjøndalen, 2017-11-07)

#127

Kilden Norge påberoper å støtte seg til som fører til returer, er svakere og fremstår som politisk tilpasset. Landinfos anbefalinger er ikke i tråd med FN, Amnesty, HRW og andre internasjonale kilder som sier at det ikke "er innafor" å sende flyktninger i retur til Afg. "Alle over en kam" er linja for afg. som søker asyl i Norge. Sakene må få beholde sin individuell karakter og historie og ikke avvises på basis av "trenden" i det politiske Norge. Vi vet ikke hva vi gjør!!

(Kragerø, 2017-11-07)

#135

Jeg ikke kjenner meg igjen i dette landet. Vi ser ikke paralleller til vår egen flukt til Sverige under krigsårene. Vi har mistet evnen til empati. Vi lar barn lide i usikkerhet i flere år for å bevise hvor "rettferdige" vi er. Jeg skammer meg.

(Kristiansand, 2017-11-07)

#154

<3

(Breistein, 2017-11-07)

#155

Det er skammelig å sende unge mennesker til nød, elendighet, og død, fordi vi er blitt en nasjon med egoister!

(Ramberg, 2017-11-07)

#156

Jeg signerer fordi at å ikke signere ville være å tillate brudd menneskerettighetene. Jeg bryr meg om alle mennesker, ikke kun nordmenn.

(Ås, 2017-11-07)

#160

Det er inhumant å sende de tilbake. Vi har plass og mulighet til å hjelpe. Burde være enkelt å ta riktig beslutning.

(Oslo, 2017-11-07)

#161

Fordi jeg ønsker at Norge skal være et humant og inkluderrende land. Dessuten er det en grunn for at så mange flykter fra Afganistan og at Norge har et ansvar i land de har vært inne med soldater i.

(Mandak, 2017-11-07)

#162

Dette er grusomt!

(Hellerasten, 2017-11-07)

#164

Det er en skandale at disse uskyldige ungdommene skal utvises til en utrygg og farlig situasjon i Afghanistan der de vil være rettsløse.

(Hommelvik, 2017-11-07)

#165

Jeg blir avmektig opprørt over fengslingen av ungdommene, og kan levende forestille meg hvordan det er å møte en innvandringskritisk lege. Håper riktig mange skriver under dette oppropet.

(Oslo, 2017-11-07)

#177

Jeg signerer fordi det er hårreisende at barn og ungdom som søker fred og sikkerhet blir sendt tilbake til Afghanistan, og fordi norske myndigheter med overlegg bryter Barnekonvensjonen,Flyktningekonvensjonen, og FNs Menneskerettighetserklæring. Nor

(Skreia, 2017-11-07)

#197

Vi må ta vare på disse barna, alle barn, vise dem varme og trygghet som var de våre egne. Vi har et ansvar for verdens barn og for mennesker i nød. Har vi glemt det?

(Stavanger, 2017-11-07)