Styrk rettighetene til utøverne i DKS!

Kommentarer

#1

Eg signerer fordi eg meiner at kvalitet starter med menneskeverd på alle nivå.

Hans Martin Austestad (Oslo, 2017-09-05)

#32

Eg signerar fordi eg ynskjer meg eit apparat rundt skulekonsertane som er (som RK var) effektivt, proft og enkelt, så eg kan vere musiker og ikkje kontraktsforhandlar.

Ingebjørg Lognvik Reinholdt (Oslo, 2017-09-05)

#39

Det er trist å se den negative utviklingen i arbeidsforhold og kunstnerisk fokus som har skjedd i DKS/Kulturtanken.

Elisabeth Vannebo (Bergen, 2017-09-05)

#49

Det er bare trist at Norge skal gjøre seg til et B-land etter at det har blitt lagt så mye tid og ressurser i DKS.

Freddy Wike (Nøtterøy, 2017-09-05)

#58

Dette er viktig!

Harald Grimnes (Oslo, 2017-09-05)

#71

Ikkje raser DKS!

Tove Bøygard (Oslo, 2017-09-05)

#78

Jeg signerer fordi jeg er opptatt av at frilansere skal ha like gode forhold som andre. De som jobber frilans er ofte veldig gode siden de klarer å livnære seg på det! Vi trenger gode arbeidsforhold i dks/kulturtanken. Hvis ikke blir det ikke attraktivt at vi frilansere tar disse jobbene..og da vil kvaliteten synke i det våre barn og ungdom får av kunst. Hold nivået oppe! Våre barn er verd det og trenger stødige kunstnere rundt seg.

Kristina Søetorp (Spikkestad, 2017-09-05)

#86

Dette har billedkunstnere slit med lenge. Jeg tenker at honorar modellen bruk på DKS er preget av en markedsmodell der tilbud til flest mulig går på bekoStning av utøverer og skapende produsenter. Det er skammelig at DKS ikke er med å produsere turneer lenger.

Helen Eriksrn (Oslo, 2017-09-05)

#87

Jeg er musiker selv

Hanne Vasshus (Stavanger, 2017-09-05)

#112

Jeg støtter denne underskriftskampanjen 100 % og synes det er en skandale at Rikskonsertene er nedlagt. Dette var en modell som Norge var stolt over, og utenlandske aktører i samme bransje så opp til denne modellen. Nå er den rasert på 1-2-3. Håper virkelig denne underskriftskampanjen fører frem. Hilsen Lars Andreas Haug som har vært på Rikskonsertturnéer jevnlig siden 1998

Lars Andreas Haug (Arendal, 2017-09-05)

#116

Kultur i skolen nedprioriteres. Praktisk estetiske fag er en kjerne til vekst! Vi trenger DKS!!

Bente Mari Mortensen (Hakadal, 2017-09-05)

#122

Jeg signerer fordi det er avgjørende at det blir ryddet raskt opp i dette som er blitt til en rasering av en velfungerende ordning. Kunstnere og kulturarbeidere må gis mulighet til å være lønnsarbeidere i ansettelsesforhold som faller inn under samme, nasjonale ordning. Det burde være innlysende.

Sigrun Eng (Oslo, 2017-09-05)

#132

Kulturtanken er en rasering av et utrolig viktig tilbud.

Frode Thorjussen (Oslo, 2017-09-05)

#133

Bestemmelser må omgjøres når det ikke får ønsket virkning, og fører til et semre tilbud enn det som i utgangspunktet var hensikten! Ønsker å tro at konsekvensene for utøverne ikke ble helt gjennomtenkt.... Et vedtak må ikke nødvendigvis bli stående, bare fordi det en gang ble vedtatt. Kan nok dessverre gjelde mange politiske vedtak, men viktig her å kunne si: ok, vi ser på det en gang til. Skal ikke være et prestisjenederlag, det, men et tegn på villighet til å kunne omstille seg for å få lagt til rette med mest mulig positivt utfall! I dette tilfelle må det jo være naturlig med en dialog mellom partene?

Greta Granås (Leka, 2017-09-05)

#135

en bedre organisert skolesekk vil sikre kvalitet og bedre opplevelser for skoleelever

Mathilde Øverland (Oslo, 2017-09-05)

#141

Jeg signerer fordi kulturell kapital sikrer framtiden. Bærerne og formidlerne av denne kapitalen skal ikke plyndres!, men naturligvis motta verdig lønn.

Mvh
B. Torget

Benedicte Torget (Oslo, 2017-09-05)

#149

Dette er viktig!

ulrik thorsrud (oslo, 2017-09-05)

#153

Vi trenger mer kultur i samfunnet.

Jorunn Indrefjord (Godvik, 2017-09-05)

#160

Vi trenger kultur som en del av undervisningen!

Inger Løvslett (Bryne, 2017-09-05)

#177

Kultur er viktig! -spesielt for barn!!!

Margrete Augdal (Jessheim , 2017-09-05)

#197

jeg signerer fordi jeg er enig.

Tormod Eikill (Stavanger, 2017-09-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...