Klage til Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen - Moss

Kommentarer

#8

Jeg er Mossing, født og oppvokst, og ser nå med skrekk og gru på denne galskapen som er i ferd med å utspille seg i Moss. Denne ene, og dårligste av flere alternativer til jernbanetrassé, som ikke bare vil skape store trafikale problemer i previs, men som også rasererer en hel bydel og del av byens historikk og identitet. I tillegg så er de aller fleste innbyggerne i mot denne løsningen, som deler av det politiske miljøet i Moss nå trumper gjennnom, servert med løgner til motstanderne og den øvrige befolkningen. Moss har i årevis slitt med trafikkproblemer og måttet ta støyten for den tungt belastende fergetrafikken gjennom byen vår. Denne løsningen med jernbanetrasséen skaper også konflikter med løsningen for fergetrafikken.

Det er min by også!

(Moss, 2017-06-26)

#11

Jeg bor i værlegata 38

(Værlegata 38, 2017-06-26)

#12

Er enig i at dette må utredes bedre. Valgt løsning er tatt på feil grunnlag.

(Moss, 2017-06-26)

#14

...forsi jeg elsker Moss!

(Moss, 2017-06-26)

#16

Fordi saksgangen ikke har vært redelig! Det ligger tjukt utapå at "noen" vil ha fordeler og økonomisk vinning her, og det går på bekostning av mosseborgeres vilje!

(MOSS, 2017-06-26)

#25

Ønsker ikke at den fine byen vår skal ende opp som en stooor trafikkmaskin.

(Moss, 2017-06-26)

#32

Jeg mener man må utrede andre bedre alternativ for Moss bys framtid enn den valgte løsning.

(Moss, 2017-06-26)

#34

Er redd valgte løsninger vil forringe Moss by. Ønsker at alternative løsninger utredes.

(Moss, 2017-06-26)

#37

Det er helt hårreisende det de planlegger for Moss!

(Moss, 2017-06-26)

#46

Ønsker det beste for byen og de som bor der. Håper fornuften vil seire!!!!!

(Moss, 2017-06-26)

#49

Jeg støtter fremtidsrettet utvilking av byen vår men ikke ødeleggende planer basert på foreldede fakta!

(Jeløy, 2017-06-26)

#50

Ingen andre alternativer er utredet samt at den foreslåtte jernbanetraseen vil umuliggjøre en tunnel av rv19 i Vogtsgate.

(Moss, 2017-06-26)

#54

Janneke Sidsel Sander

(Moss, 2017-06-26)

#55

Fordi jeg også mener at det galskap å legge Moss stasjon over bakken og ødelegge et flott havne område. Men dette gjelder også container havnen.

(Moss, 2017-06-26)

#57

Byen min blir ødelagt på det grusomste, hvor den faktisk nå heller kunne blitt forskjønnet og tilrettelagt for byens befolkning.

(Moss, 2017-06-26)

#61

byen er for vakker til å bli ødelagt

(1570 Dilling, 2017-06-27)

#62

Det mangler en helhetlig plan og visjon for disse arbeidene. Katastrofalt dårlig planarbeid!

(Moss, 2017-06-27)

#66

Dette er galskap

(Moss , 2017-06-27)

#72

Planene som ligger til grunn for vedtak er for dårlig utredet ( alternativer er ikke utredet)

(Moss, 2017-06-27)

#76

Bjorn Klein

(Sarpsborg, 2017-06-27)

#87

Dette er som det står i oppropet rasering. Dette gjelder alle østfoldbyene. Rett linje utenfor sentrum er det eneste logiske.

(Sarpsborg, 2017-06-27)

#99

De folkevalgte nekter å lytte til folket i saker som berører msnge.

(Moss, 2017-06-27)

#101

Jeg føler at politikerne driter i oss

(Sødertælje, 2017-06-27)

#104

Ønsker at man skal gjøre videre undersøkelser, og ikke akseptere gamle utdaterte vedtak.

(Moss, 2017-06-27)

#109

Alternativer er ikke blitt utredet

(Moss, 2017-06-27)

#114

Moss skal ikke ødelegges av trafikkaos og en togstasjon og spesielt en havn som stikk i strid med moderne byutvikling ligger i et av byens beste områder, med potensiale til å gjøre Moss til en attraktiv by å bo i.

(Moss, 2017-06-27)

#119

La Moss leve med grøntområder og rekreasjon. Respekter folkets mening.

(Yven , 2017-06-27)

#120

Ikke ødelegg det fine området med containere.

(Yven , 2017-06-27)

#131

politikereliten er udemokratiske i sin framferd og tvinger gjennom planer flertallet er mot.

(Moss, 2017-06-28)

#132

Jeg signerer fordi byen vår blir odelagt med de planene som er valgt av politikerne og bane Nor

(Moss , 2017-06-28)

#134

Fordi Moss har en unik beliggenhet med vestvendt sjøside, Jeløya ved sin side, skilt av en unik kanal. Dette området og sjøsiden må bestå av noe annet enn containerhavn, jernbane og fergeleie.
Mvh
Dag B Torgersen

(Moss, 2017-06-28)

#137

Jeg ønsker fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av byen vår.

(Moss, 2017-06-28)

#140

Fjordbyen og kulturelle Moss er ikke tjent med en toglinje der man heller bør utvikle i ånd av natur/liv/miljø/vern/friluft

(Moss, 2017-06-28)

#142

Politikere farer med løgn og feilinformerer innbyggerne.

(Moss, 2017-06-28)

#144

Jeg signerer fordi jeg synes det har vært en feil og dårlig saksgang i denne prosessen. Vi som bor her vil være med å si noe om det!

(Moss, 2017-06-28)

#147

Jeg ønsker en objektiv og grundige saksbehandling. Det eksisterer ikke i dag.

(Moss, 2017-06-28)

#156

det kommer til å ødelegge en flott by.

(Moss, 2017-06-28)

#169

Moss er hjembyen min, og jeg bryr meg om hva som skjer med den.

(Oslo, 2017-06-29)

#174

Moss by blir ødelagt, og det for å få en løsning som gjør at tog må gå langsomt gjennom Moss for all framtid! Som pendler er dette helt uakseptabelt, siden framtidas persontransport er nødt til å inkludere tog, også på lengre strekninger. Det vedtatte konsept gir ikke Moss noen merverdi, og ei heller resten av fylket, med ditto konsekvenser for miljøet.

(Fredrikstad, 2017-06-29)

#177

Arbeidet som nå skal settes i gang bygger på gamle forutsetninger og vil rasere byen vår i en årrekke. Samtidig stilles det nå spørsmål om det vil være mulig å få lagt rv 19 i tunnel pga jernbanetraseen Med de konsekvenser det medfører. Teknologiutviklingen i samfunnet skjer i rekordfart, så også ift. å bygge tunneler vil jeg tro - langtunnelalternativet må utredes!

(Moss, 2017-06-29)

#185

Utred alternativer! Bevar mest mulig av Moss. La folk bo i Moss sentrum. La menneskene nyte den unike beliggenheten! Flytt containerne og trafikken ut av sentrum!

(Dilling, 2017-06-29)

#189

Nykvistbyen kan bli en perle av et boligområde, byggeperioden for anlegget vil være en katastrofe for byen og en jernbanestasjon under bakken er det eneste fornuftige.

(Moss, 2017-06-29)