MDG Tønsberg - Trekk i nødbremsen - Underskriftkampanje

Vår anbefaling er at MDG Tønsberg trekker seg fra samarbeidsavtalen før bystyremøtet på onsdag 14. oktober. Når Bystyret har konstituert seg er alle posisjoner som ordfører, varaordfører og andre posisjoner fast for de neste fire åre

 
Ønsker du at MDG Tønsberg trekker seg fra samarbeidsavtalen  - skriv under nedenfor - uansett om du er medlem eller MDG-velger.
 
 
Vår begrunnelse er: Det er stor motstand og uro i MDG Tønsberg om avtalen som er inngått med Høyre, KrF og FrP.  Vi mener Miljøplattformen er svak. 16 av 33 punkter i Miljøplattformen er direkte kopiert fra Tønsberg Høyres partiprogram. Flere punkter er allerede vedtatt i bystyret eller er lovpålagte oppgaver. Resten av punktene ville det vært mulig å oppnå gjennom samarbeid med andre partier. Du kan lese mer om avtalene og vår begrunnelse i vedlegget. Vi legger også ved linker til avtalegrunnlaget http://tonsberg.mdg.no/nyhet/hele-samarbeidsavtalen/
 
Med grønn hilsen fra
 
Dag Sverre Lundh, Tina Tobiassen, Siri Røsok, Lilly Brekke, Carsten Tobiassen med flere