Vi sier nei til mer konkurranse og privatisering av offentlig sektor

Vi krever at Stortinget sier nei til regjeringens forslag om ytterlig liberalisering av offentlig sektor.

I Jeløya-erklæringen legges det opp til mer konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Som et ekko av EØS sitt overvåkingsorgan, ESA, står det at regjeringen vil «hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurranse­vridning». Videre heter det at staten skal gjennomføre «tiltak for å sikre like konkurranse­vilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver». I praksis betyr dette at resurser og penger overføres til private, og at offentlig sektor svekkes, inkludert også viktige "offentlige bedrifter".

Med Venstre i regjeringen har høyresiden økt selvtilliten sin og prøver å endre velferdsstaten grunnleggende. Seierherrene blir store kommersielle konsern som Orange Helse, Norlandia, Aleris osv. Vi husker den nylige skandalen med Orange Helse som hadde flyttet inntektene sine fra kommune-Norge til et skatteparadis i Malta og betalte de utelukkende baltiske arbeiderne langt under tarifflønn. Vi betaler skatt for at offentlig tjenester som sykehus skal gi oss omsorg, ikke for at det vi har betalt inn skal ende opp som profitt til private aksjonærer!

Vi protester mot regjeringens nedbygging av fellesskapet - Underskriverne sier nei til mer konkurranse og privatisering! Oppropet sendes til Stortingspartiene.

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook